Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 627 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Romancierilor, Drumul Taberei
370 €

particular, inchiriez apartament 2 camere, Drumul Taberei, Romancierilor, complet renovat si utilat.

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:10
MIlitari Residence
325 €

apartament situat pe strada Soarelui, Prima inchiriere, 2 min de statia de masina 178, liber, usor negociabil,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...4 min.
Bucuresti, azi, 12:32
Drumul Taberei, Piata Valea Ialomitei
1.000 Lei

Drumul Taberei - Posta Valea Argesului, apartament 2 camere decomandat, mobilat si utilat complet, g, f, p, balcon, etaj 3/10, tv+cablu, zugravit,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:12
Drumul Taberei-Auchan/Apartament 2 Camere
300 €

Drumul Taberei, 3-5 minute Auchan, tramvai 41, decomandat, etaj 3/4, renovat recent,mobilier modern, utilat complet, aer conditionat, termopan,...

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:48
Universitate
800 €

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate ...15 min.
Bucuresti, azi, 11:44
Teiul Doamnei
380 €

inchiriez apartament 2 camere in Teiul Doamnei, bloc reabilitat termic, recent renovat, dispune de gresie, faianta, parchet, termopane, aer...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...16 min.
Bucuresti, azi, 11:40
Aleea Cislau
280 €

Lidl, Biserica Capra, confort 1 decomadat, bloc 1986, gresie, faianta, parchet, usa metal, dressing hol, termopan, aer conditionat, balcon inchis,...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...16 min.
Bucuresti, azi, 11:01
Militari, zona Moinesti, in spatele scoli 309
300 €

proprietar, 2 camere decomandat, utilat si mobilat complet modern, 6 minute pana la metrou Gorjului, liber, merita vazut.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...8 min.
Bucuresti, azi, 10:46
Panduri, str. Iovita
350 €

2 camere, suprafata utila 61 mp, etaj 5/8, decomandat, curat, mobilat, utilat, ac, apometre, centrala termica, 2 balcoane (inchis/ deschis),...

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:25
Vitan-Confort Park langa Rin Grand Hotel
320 €

se poate inchiria la 360€ cu loc de parcare in fata blocului Vitan-Barzesti, complex rezidential Confort Park langa Rin Grand Hotel, 2 cam,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:58
Titan, 1 Decembrie, Auchan
350 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere str Ciucea, proaspat zugravit, decomandat, mobilat modern, utilat complet, et. 3/10, bloc reabilitat...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...11 min.
Bucuresti, azi, 09:50
Floreasca, str. Garibaldi
500 €

Floreasca, Garibaldi, inchiriere apartament 2 camere, deosebit, semidecomandat, mobilat, utilat complet, demisol, centrala termica condensatie, ac...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:40
Berceni, Metalurgiei Park, totul nou
350 €

Aparatorii Patriei la 10 minute, mobilat si utilat nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, 2 X aer conditionat , tv, masina de...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aparatorii Patriei ...12 min.
Bucuresti, azi, 09:25
Militari, Cora, Metrou Lujerului, Mega Image
550 €

Militari Cora, Metrou Lujerului la 30m, Deasupra Mega Image, renovat, complet mobilat, termopan, AC, vedere spate ferit de zgomot bulevard,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...3 min.
Bucuresti, azi, 00:35
Drumul Taberei, Aleea Compozitorilor
260 €

Apartament 2 camere Drumul Taberei - Aleea Compozitorilor (Kaufland, Auchan, tramvai 41), confort 1, decomandat-circular, etaj 10/10 , 2...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:32
Pache Protopopescu - Matei Voievod
400 €

- 5 min Metrou Iancului, bloc 2010, stradal, parter, Centrala Termica Proprie, Modern, zugravit acum, Tv Lcd ,liber. Vecinatati: Foisorul de Foc,...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Iancului ...10 min.
Bucuresti, azi, 00:23
Iuliu Maniu, Lujerului
450 €

etajul 6 / 13 etaje intr-un bloc construit in anul 2018, decomandat cu o suprafata de 55 mp, confort 1,centrala termica proprie, aer conditionat,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...15 min.
Bucuresti, ieri, 23:16
Unirii Horoscop
500 €

stradal, apart 2 camere, et. 5, spatios, luminos, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, balcon generos, debara, modern, proaspat...

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...5 min.
Bucuresti, ieri, 22:35
Domnesti Ilfov, Putul Olteni
250 €

inchiriez apartament 2 camere, stradal, Soseaua Principala

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Domnesti, ieri, 18:09
Berceni - Brancoveanu - Piata Sudului
330 €

Secuilor, prima inchiriere, proaspat renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate, mobilat si utilat nou, situat la 10 min...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Sudului (M2) ...11 min.
Bucuresti, ieri, 16:38
Grozavesti 5 min metrou,Sos. Orhideelor,Neofort 73
490 €

Inchiriez apartament 2 camere,bloc 2018,ultralux,zona Grozavesti 5 min metrou,Sos. Orhideelor,Neofort 73,TOTUL NOU,PRIMA...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou Basarab (M4) ...8 min.
Bucuresti, ieri, 16:16
Turda, bd. Ion Mihalache, Maresal Averescu
420 €

apartament 2 camere, decomandat, et. 3/8, bloc izolat termic, mobilat, utilat.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Stația Aviatorilor (M2) ...19 min.
Bucuresti, ieri, 16:09
Vatra Luminoasa, Maior Coravu
400 €

3/3, curat, masina de spalat, gresie faianta parchet usa metalica termopan, cuptor cu microunde, canapea noua. Pret discutabil,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...14 min.
Bucuresti, ieri, 15:57
Militari, Rosu, Prelungirea Uverturii, 5 min. Lidl
200 €

inchiriem apartament 2 camere (250 euro), 3 camere (300 euro), bloc nou nemobilate, 5-6 min. Lidl Uverturii. Bloc nou pe str. Crinului, garsoniera...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Chiajna, ieri, 15:54
Drumul Taberei, Argesului, Posta
250 €

8/10, modern, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, apropiere Ratb, supermarket Lidl, liber, 1luna+1luna,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:53
Pipera, Scoala Americana, complex Green Vista
430 €

inchiriez apartament 2 cam., fabulos, in complex rezidential Green Vista, etaj 1, loc parcare subteran, mobilat si utilat complet modern, balcon,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
Drumul Taberei, Auchan
300 €

un minut linia 41, confort 1, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, 2 lcd, masina de spalat, panorama frumoasa,vedere parc...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:28
Dorobanti - Perla
580 €

Aparatament 2 camere situat in zona Dorobanti - Stefan cel mare - (Perla)

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Ștefan cel Mare ...6 min.
Bucuresti, ieri, 14:06
Tineretului
470 €

Bd Tineretului, ap de 2 camere de inchiriat disponibil imediat.

 • Mobilat
 • Utilat
 • Tineretului (M) ...6 min.
Bucuresti, ieri, 14:05
Unirii bulevard
590 €

particular ofer ap. 2 camere pentru personal din justitie sau bugetar, cu contract inregistrat ANAF. Scara cu paza. Vecini linistiti. Fara animale...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 1 ...6 min.
Bucuresti, ieri, 13:40
Salaj Sos la 5 min. Kaufland si 20 min P Unirii
1.050 Lei

ap. este utilat si mobilat, centrala gaze (o folositi numai cand sunteti acasa), g, f, usa metalica, aer conditionat, confortabil este pe Sos Salaj...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:34
Stefan Cel Mare, 2 minute metrou
460 €

apartament 2 camere metrou Stefan cel Mare

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Ștefan cel Mare ...3 min.
Bucuresti, ieri, 13:25
Drumul Taberei 34, 5-10 min de Moghioros, Favorit
360 €

Drumul Taberei 34 (in spatele complexului), Aleea Pravat, bl. Z6, inchiriez apartament 2 camere, confort 1, AC, proaspat renovat, bloc foarte...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:25
Mosilor, Eminescu, Dacia
330 €

Str Episcop Radu, o camera de 42 mp la etajul 1 in vila P+1+M, imobil inchiriat doar la companii, paza 24/24, portar

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 13:12
Universitate
555 €

pozitie de exceptie, la doar 250 m de gura de metrou, spatiu in cladire de birouri, etaj 1, in suprafata de 65.33 mp, camere de 30.74 mp si 26.58...

 • Suprafata 66 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Universitate ...3 min.
Bucuresti, ieri, 13:08
Drumul Taberei, cartier Brancusi
+ Schita
350 €

Proprietar, inchirez ap. 2 cam. cartier Dr. Taberei, constr. 2018+loc parcare. Sup. 52 mp. Total decomandat, o baie, un balcon - loja. Etaj 1, p+5....

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55
Cotroceni Palat, Carol Davila
350 €

pozitie si locatie reprezentativa pt. firme/birouri, renovat capital, et. 2 in vila, reabilitata termic, bucatarie mobilata si utilata, centrala...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
Calea Calarasi, Popa Nan, Traian
500 €

renovat capital acum, prima inchiriere, totul nou, modern, de calitate, camere 19 si 16 mp plus hol locuibil 14 mp, amenajat camera de zi, balcon,...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
Grozavesti, bd-ul Regiei, bloc 19 th Residence
450 €

langa metrou, et 6/11 in imobil 2014, la intersectia bd-lui Regiei cu sos. Orhideelor, bucatarie mobilata si utilata complet in rest mobilat...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • Basarab ...11 min.
Bucuresti, ieri, 12:34
Giurgiului, Drumul Gazarului
300 €

2 camere cf 1 decomandat mobilat utilat complet.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:29
Militari Residence
330 €

Bloc nou, stadal pe Rezervelor. Mobilat, totul nou, aer conditionat, 2 tv led, frigider, masina de spalat etc. Loc de parcare privat, lift,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:20
Drumul Taberei, bld. Timisoara
300 €

Bld. Timisoara, vis a vis de Penny Market, 5-7 minute Plaza Mall, apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etaj 9/10, termopan, parchet, usa...

 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Gorjului ...19 min.
Bucuresti, ieri, 11:23
Pipera, Scoala Americana, New Point, totul nou
480 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 2 camere Pipera, langa Scoala Americana, Complex...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:55
Pipera, Scoala Americana, New Point, bloc 2018
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 2 camere Pipera, langa Scoala Americana, Complex New...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:55
Grozavesti, Onix Residence, bloc 2017, modern
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Splaiul Independetei. Inchiriere apartament 2 camere Grozavesti, la 2 min de...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Cale access Statie Metrou Grozăvești - M1 ...10 min.
Bucuresti, ieri, 10:45
Unirii, Biokarpet, stradal, prima inchiriere
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Bulevardul Unirii - Biokarpet, 100 m de...

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:45
Unirii, Libertatii, Regina Maria, stradal, modern
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Unirii, Regina Maria intersectie...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 1 ...15 min.
Bucuresti, ieri, 10:45
Alba Iulia, Burebista, bloc 2009, renovat, modern
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Alba Iulia, Burebista, strada Popa Stoica...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...12 min.
Bucuresti, ieri, 10:45
Aviatiei
460 €

Elena Caragiani, decomandat, etaj 2, recent renovat, mobilat/utilat complet, mobila bucatarie noua, balcon inchis, bloc reabilitat, liber.

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:28
Drumul Taberei
250 €

modern, decomandat, et 10, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, tv, ac. Vecinatati: piata Valea Ialomitei, Valea Oltului, Valea...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:23