Pierderi - Anunturi afaceri, diverse Bucuresti

Afaceri, diverse|Pierderi - 165 anunturi
Subrubrica: pierderi
Pierdut certificate constatatoareq
 

de la sediu si terti, PFA Iosifescu Daniel-Cristian. Le declar nule;

Bucuresti, ieri, 22:12
Pierdut facturiere
 

seria PDAS NR. 01-50, 51-100; chitantiere seria PDAS nr. 01-50, 51-100, 101-150, 151-200; imputernicire avocatiala seria B nr. 1213351-1213400;...

Bucuresti, ieri, 22:11
Pierdut certificat de inmatriculare
 

al societatii Pshyte Visual Design SRL si certificat constatator la terti cu sediul social in sat Tunari, comuna Tunarik, str. Irisilor nr. 9, jud....

Bucuresti, ieri, 22:09
Declar pierdut carnet nr. 3403
 

seria 170124 pana la 170150, apartinand SC Onedia Distribution SRL, CUI 14008780, Becheru Daniel;

Bucuresti, ieri, 21:47
Subscrisa Legopera SRL
 

cu sediul social in sat Joita, Comuna Joita, str.Calea Bucuresti,nr.434A, DJ601A, Jud.Giurgiu, avand J52/95/2013, CUI 31240313, declar pierdut...

Bucuresti, ieri, 21:47
Dobre Ioan Florin P.F.A
 

cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Dealul Tugulea nr.68, bl.G4, sc.2, et.3, ap.33, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Bucuresti, ieri, 21:39
Legitimatia de serviciu
 

Posta Romana pe numele Triculescu Sofica. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 21:39
SC Contrade Company SRL
 

sediul oras Voluntari, str. Rodica nr. 27B, J23/3381/2008, CUI 24684585, pierdut certificat constatator punct lucru str. Ziduri Mosi nr. 4, Hala...

Bucuresti, ieri, 21:37
SC Expert Market Quality SRL
 

cu sediul oras Voluntari, str. Rodica nr. 27B, cam. 5, jud. Ilfov, J23/3019/2017, CUI 37782461, pierdut certificat constatator punct de lucru str....

Bucuresti, ieri, 21:36
Acte. AD Hoc Entertainment SRL-D
 

cu sediul in Bucuresti, sos. Oltenitei nr. 162, bl. 3, sc. 4, et. 7, ap. 144, sector 4, inregistrata sub nr. J40/6008/2014, CUI 331864415, declaram...

Bucuresti, ieri, 21:28
Pierdut legitimatie serviciu
 

emisa de CEC Bank SA pe numele Achim Titica. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 21:24
Pierdut cartela de Metrorex
 

pe numele Pirlog Monalisa Alexandra. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 21:24
Pierdut contract de vanzare cumparare
 

nr. 7606/1992 pe numele Varsescu Constantin si Varsescu Georgeta. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 21:23
Pierdut proces verbal
 

de predare primire a locuintei nr. 7603/ 23.06.1992. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 21:22
Chitanta plata
 

integrala nr. 052605/ 18.07.1996. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 21:21
Pierdut carnet de student
 

in sectorul 6. Cine il gaseste, rog sa ma contactati;

Bucuresti, ieri, 21:19
Cartela metrou
 

nr. 4176155304636. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 21:15
Pierdut contract vanzare-cumparare
 

nr. 7978/1991 pe numele Radu Maria. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 21:05
Declar faptul ca am pierdut
Bucuresti, ieri, 21:04
Pierdut declaratie instalare
 

al firmei Costy & Roxy Style, CUI 26214245, marca A1009 TIPUI, modelul: seria ED 120818. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 20:57
Acte (documente) pierdute
 

Subsemnata Oancea Margareta in calitate de asociat unic al SC Marsa # Denisa SRL declar pierdut certificatul constatator nr. 39191 din 10.04.2017,...

Bucuresti, ieri, 20:06
Subsemnatul Kasabys Ahmad
 

declar pe propria raspundere ca am pierdut carnet de student si legitimatia, permis de conducere. Le declar nule;

Bucuresti, ieri, 19:58
Pierdut legitimatie
 

de facultate pe numele Sever Mehmet Erkam. Pentru contact la tel.:

Bucuresti, ieri, 19:57
Pierdut CUI
 

Online Store Europe SRL, J40/16559/2017,CUI 38281396, sediu Bucuresti Prl. Ghencea, nr. 285C, et. 2, ap. 9, camera nr. 2, sector 6, pierdut...

Bucuresti, ieri, 18:14
Militaru-Georgescu Ioana Violeta PFA
 

declaram pierdute si nule certificatul de inregistrare, rezolutia nr 8471 si certificatul constatator nr. 250604/18.05.2009 emise pt...

Bucuresti, ieri, 18:08
Pierdut certificat de inregistrare
 

Pierdut certificat de inregistrare al SC. Romita Impact SRL, Cui 16452193, J40/8423/2004, sediu : Bucuresti, Calea Mosilor, nr. 221, bloc 31A...

Bucuresti, ieri, 17:36
Pierdut CUI
 

Extended Team SRL, J40/16705/2017, CUI 38292824, sediu Bucuresti Prl. Ghencea, nr. 285C, et. 2, ap. 9, camera nr. 1, sector 6, pierdut certificat...

Bucuresti, ieri, 17:23
Pierdut certificat constatator
 

SC Contre-Jour Stuidio SRL, CUI 23030426, anunta pierderea Certificatului constatator eliberat la 16.11.2015, in baza mentiunii nr 69047 din...

Bucuresti, ieri, 17:21
Pierdut
 

Pierdut Certificat de Inregistrare in scopuri de tva, al SC Dany Villa Expert SRL , cod fiscal 28599482, cu sediul in Sos. Pantelimon, Nr. 225. Il...

Bucuresti, ieri, 15:58
Certificatul de inregistrare
 

la DSMB, sub numele de Cabinet individual de medicina dentara nr. Herta Ana Maria, din str. pictor Tattarescu nr. 2, avand nr. de identificare...

Bucuresti, ieri, 14:37
Contract vanzare cumparare
 

HP TC 1159 din 18.11.2004 pe numele Huza Diana Micaela si proces verbal de predare primire nr. 57 inregistrat cu nr. 425 din 09.12.2004, pe numele...

Bucuresti, ieri, 14:34
Petcan Group SRL
 

cu sediul in Bucuresti, sect. 2, str. Opanez nr. 90-92, J40/10329/2015, CUI 94913163, declar pierdute certificatele constatoare emise de Registrul...

Bucuresti, ieri, 14:32
Certificat de inregistrare
 

al societatii Transilvania Administrari Imobiliare SRL, J40/1690/2011, CUI28044058. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 14:29
Proces verbal
 

anexa la contractul de construire 58/6/1984, pe numele Sincai Theodor Emil si Sincai Maria. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 14:27
Ionita Valeriu Persoana Fizica Autorizata cu
 

sediul in Bucuresti, sect. 6, Calea Crangasi, nr. 18, Camera 1, bl. 42, sc. 1, et. 4, ap. 16, F40/799/09.05.2017, CUI 37535429, declara pierdut si...

Bucuresti, ieri, 14:24
Certificat constatator sediu secundar
 

din Bucuresti, sectorul 5, str. Zabrautului nr. 28-32, imobil in supr. totala de 112 mp (hala 6A), apartinand Studio Quartz SRL, Bucuresti,...

Bucuresti, ieri, 12:34
SC Danstelcom SRL
 

cu sediul in Bucuresti, Sector 3, str. Codrii Neamtului nr.13, bl. NB1bis, ap. 1, CUI 10453521, J40/3853/1998, declar pierdut si nul actul ANAF de...

Bucuresti, ieri, 12:29
SC Prosper Design SRL, J40/7470/2018, CUI 39412457
 

Perdut certificat constatator pentru punctul de lucru aflat in Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina, nr.462E, Complex Samexpo, stand nr. 462E,...

Bucuresti, ieri, 11:36
Certificat de inregistrare firma
 

Marinescu Gh. Andrei persoana fizica autorizata, CUI 32071271 nr. de ordine F40/2980/29.07.2013. Il declar nul

Bucuresti, ieri, 10:35
SC Shibolim Development SRL
 

J40/11159/2007, CUI 21896842, Pierdut certificat de inregistrare seria B nr.3481174 si certificat constatator. Le declar nule

Bucuresti, ieri, 10:28
S.C. Oliviera Management S.R.L
 

S.C. Oliviera Management S.R.L., J40/11152/2007, CUI 21896850, Pierdut certificat de inregistrare seria B nr.3481180 si certificat constatator. Le...

Bucuresti, ieri, 10:21
Acte. Pierdut carnet conducere
 

talon masina B-62-CJK, buletin identitate, atestat taxi, card sanatate pe numele Apostol Gheorghe, Aleea Cetatea Veche, bl. 47, sc. 1, et. 2, ap....

Bucuresti, ieri, 10:16
SC Nextela Limited SRL
 

J40/1287/2008, CUI 23144722 Pierdut certificat de inregistrare seria B nr.3481182 si certificat constatator. Le declar nule

Bucuresti, ieri, 10:15
Autorizatii eliberate de Directia Sanitar
 

Veterinara Bucuresti, pentru S.C. Contrade Company SRL cu nr. 2055/03.04.2012, 2392 din 22.01.2013 si 2544/11.06.2013. Le declar nule

Bucuresti, ieri, 10:09
SC Bar-Rom Investment SRL
 

SC Bar-Rom Investment SRL, J40 /8209/2007, CUI 21632786, pierdut certificat de inregistrare seria B nr. 3481282 si certificat constatator. Le...

Bucuresti, ieri, 10:05
Legitimatie si carnet de student
 

pe numele Catoiu Adrian, student in anul 4 la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucuresti, din cadrul Universitatii Bucuresti. Le declar nule

Bucuresti, ieri, 09:30
Certificat constatator din 20.11.2014
 

tip activitate autorizata terti, apartinand societatii Agro Montana Exim SRL, avand J23/3358/2014 si CUI 33819991, cu sediul in sat Balotesti,...

Bucuresti, ieri, 09:29
Schik Global Wiew SRL
1 Lei

cu sediul in Bucuresti, sector 2, Sos Stefan cel Mare nr 230, sc B, et 1, ap 31, CUI: 19136683, J40/17081/2006, pierdut Certificat de inmatriculare...

Bucuresti, 17 ian, 17:07
Pierdere
7 Lei

Pierdut certificat de inregistrare seria B 3186391 /31.12.2015 pe numele SC Elcriss Distribution SRL CUI 35368316 J40/15829/2015. Il declar nul.

Bucuresti, 17 ian, 16:42
Legitimatie de serviciu
 

Stoian Mioara, consilier in cadrul DGASPC sect. 2 Bucuresti. Se declara nula;

Bucuresti, 17 ian, 16:09