82.500 €

Teghes, Domnesti, langa padure

  • Suprafata 10.000 mp
  • Intravilan
  • Deschidere 26 ml

Descriere anunt

Teghes, Domnesti, langa padure

Teren constructii langa padure Teghes, Domnesti, str Pinului nr 47, proprietar,

Detalii suplimentare

Functiunea zonei (potrivit P.U.G.-ului aprobat cu H.C.L. 129/22.12.2017 pentru comuna Domnesti) este: UTR-Lp.

UTR-Lp - incadrarea intr-una din situatiile de la 1.5, adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei, retragerea de la aliniament va fi de 3,5m la drumurile cu profil transversal de 9m sau mai inguste, 5,50m la drumurile cu profil transversal mai mare de 9,00m, inaltimea cladirii sa nu depaseasca distanta masurata pe orizontala din orice punct al cladirii fata de eel mai apropiat punct al aliniamentului opus, diferenta de inaltime sa nu depaseasca cu mai mult de 2 niveluri cladirile imediat invecinate cu asigurarea insoririi pentru cladirile mai joase, locuintele construite pana la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament Local de Urbanism fara autorizatie de constuire, vor intra in legalitate prin intocmirea unei documentatii de urbanism, P.U.Z sau P.U.D.

Utilizari admise: locuintele individuale (izolate/cuplate) cu regim de inaltime P-P+2 niveluri in regim de construire continuu/discontinuu, cresa, gradinita, echipamentele publice specifice zonei rezidentiale, farmacie, spatii verzi amenajate, locuri de joaca, anexe gospodaresti care nu produc murdarie (garaj, magazie, chiosc) in suprafata totala construita desfasurata in maxim 100mp/unitate locativa, adaposturi pentru maxim 3 animale de casa si sere de maxim 100mp. Parcelarea terenurilor sau construirea a mai mult de 4 locuinte individuale izolate sau cuplate pe o parcela se poate realiza numai pe baza unei documentatii de urbanism aprobate, in conditiile art. 1.4.4, functiunile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafata desfasurata intre 100mp si 600mp se pot admite cu conditia elaborarii si aprobarii unor documentatii P.U.D si cu acordul vecinilor, daca nu sunt incluse in urmatoarele cazuri: -functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau dupa orele 22:00, producand dezagremente, la mai putin de 50m de locuinte si alte functiuni protejate, panouri publicitare sau sernnale cu suprafata de maxim 4,00mp si inaltime de maxim 10m pentru activitatea proprie, amplasate in incinta proprie la min. 5,00m de lirnita vecinilor.

Caracteristici, dotari

Detalii suplimentare
Acces drum asfaltat
Cadastru
Certificat urbanism
Curent electric
Intabulare
Liber
Parcelabil
Pot
Pud
Puz
Stradal