35.000 €

Titan, 1 Decembrie, stradal

  • Suprafata 32 mp
  • An 1978
  • Etaj parter din 10

Descriere anunţ

Titan, 1 Decembrie, stradal,

apropiere metrou Costin Georgian, mobilata si utilata, cu toate imbunatatirile, balcon, libera, toate actele, bloc reabilitat termic, scara curata,