42.500 €

Lacul Tei, Facultatea de Constructii, parc

  • Suprafata 40 mp
  • An 1986
  • Decomandat
  • Etaj 10 din 10

Descriere anunt

Lacul Tei, Facultatea de Constructii, parc,

semistradal, 10/10, terasa ok cf. 1 sp. dec, 40 mp, pe mijloc, bloc de garsoniere, 2 lifturi, orientata

pe sud, luminoasa, fara imbunatatiri, doar termopan, cadastru si intabulare, libera, zona linistita, accept credit, neg.

Detalii suplimentare

Pozitie buna,bloc civilizat.PRET BUN DE ZONA.IDEALA INVESTITIE.Apropiere de Parcul

Tei,Parcul Circului,Parcul Plumbuita,Universitatea Tehnica de Constructii,Mega Image,str.

Teiul Doamnei,Posta,str.Maica Domnului,Centrul Comercial Domino,bd.Barbu Vacarescu,

Casa de Pensii,ISPE,scoli,gradinite,magazine,banci etc.

Caracteristici, dotari

Optiuni interior
Apometre
Balcon
Debara
Repartitoare caldura
Termopan
Optiuni exterior
Interfon
Lift
Structura beton