45.900 €

Lacul Tei, Facultatea de Constructii, parc

  • Suprafata 40 mp
  • An 1986
  • Decomandat
  • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 15 nov, 13:43
Urca primul in lista

Descriere anunt

Lacul Tei, Facultatea de Constructii, parc,

semistradal, 7/10, cf. 1 sp, dec, 40 mp, mobilata modern si utilata complet, investitie, geam la baie, bloc de gars, c-tie 1986, 2 lifturi, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, usi interioare si calorifere noi, cadastru si intabulare, zona linistita, cash.

Detalii suplimentare

Eliberabila rapid (2 saptamani).IDEALA PENTRU O INVESTITIE.POTENTIAL BUN DE

INCHIRIERE CUPRINS INTRE 250-300 EURO/LUNA.VALABIL NUMAI PENTRU CASH.

Se vinde mobilata si utilata complet.Apropiere de Universitatea Tehnica de Constructii,

parcurile Tei (vis-a-vis),Circului si Plumbuita,Mega Image,Centrul Comercial Domino,str.

Teiul Doamnei,Maica Domnului,bd.Barbu Vacarescu,scoli,gradinite,magazine,banci etc.

Caracteristici, dotari

Optiuni interior
Aer conditionat
Apometre
Balcon
Debara
Instalatii sanitare noi
Renovat recent
Repartitoare caldura
Termopan
Usa metalica
Optiuni exterior
Interfon
Lift
Structura beton