21.000 €

Giurgiului, Luica

  • Decomandat
  • Etaj parter din 4
Bucuresti, 09 nov, 19:18

Descriere anunt

Giurgiului, Luica

bloc 2015, Anghel Alexandru garsoniera, confort 1, g, f, p, t, um, mare spatioasa 28 mp, plus curte, g, f, p, t, um, apa calda, rece, incalzire, curent, gaze in curs de montare, cadastru, intabulare.