34.000 €

Giurgiului

Bucuresti, 10 iul, 14:45

Descriere anunţ

Giurgiului,

Piata Progresu, cf 1, termopan, um, balcon, g, f, parchet, acte la zi, libera,