55.000 €

Diham- B-dul Chisinau

  • Suprafata 32 mp
  • An 1981
  • Semidecomandat
  • Etaj 4 din 10
Sector 2, 18 ian, 12:55

Descriere anunt

Diham- B-dul Chisinau

Garsoniera total renovata si modernizata,pe b-dul Chisinau,bloc renovat si anvelopat,constructie 1981,foarte curat si civilizat,cu camere video si lift nou,et 4/10,32 m2,geam la baie! Rog seriozitate Pret usor negociabil