21.400 €

Berceni Piata Sudului Resita

  • Suprafata 17 mp
  • An 1976
  • Decomandat
  • Etaj parter din 4
Sector 4, 19 mai, 17:42

Descriere anunt

Berceni Piata Sudului Resita

garsoniera confort 3 ,curata, g, f, p, t, um ,libera, mobilata, bloc civilizat, gaze in casa cu contor separat, incalzire radet ,apa calda si rece ,conditii bloc, 5 statii metrou,