21.800 €

Berceni, Brancoveanu

  • Suprafata 17 mp
  • Semidecomandat
  • Etaj 3 din 4
  • Constantin Brâncoveanu (M2) ...10 min.
Bucuresti, 13 iun, 10:22
100 vizite

Descriere anunt

Berceni, Brancoveanu,

cf. 3, mobilata si utilata, doua focuri gaz, Radet, g, f, p, t, um, foarte curata, bloc civilizat, libera, pretabil inchiriere, 8-10 minute metrou Brancoveanu, acte.

Acces

Statii metrou Timp
Constantin Brâncoveanu (M2) 10 min.
Piața Sudului (M2) 16 min.