41.900 €

1 Decembrie 1918, strada Ghita Serban

Bucuresti, 15 feb, 12:01

Descriere anunt

1 Decembrie 1918, strada Ghita Serban

Gars. 3/10, sd, 32 mp, Ghita Serban, bloc de garsoniere, libera, la 10 minute metrou 1 Decembrie ori Nic. Grigorescu

Detalii suplimentare

V Gars-3/10sd ,32 mp,ghita serban, bloc de garsoniere ,libera, la 10 minute metrou 1 Decembrie, ori Mic.Grigirescu-41900 euro

Acces

Statii metrou Timp
Metrou 1 Decembrie 1918 9 min.
Nicolae Grigorescu 12 min.