63.000 €

Obor, Colentina, Doamna Ghica, parcul Plumbuita

  • Suprafata 68 mp
  • An 1976
  • Decomandat
  • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 17:31

Descriere anunt

Obor, Colentina, Doamna Ghica, parcul Plumbuita,

stradal, 6/10, cf. 1, dec., 68 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, luminos, vedere superba (spre parc), orientat pe est, geam la baie, fara imb., doar termopan, scara stradala, cadastru si intabulare, liber, accept credit

Detalii suplimentare

Ap. are un balcon spatios,dispus pe doua camere si este contorizat.Se vinde cu bucataria mobilata modern, pe comanda (bonus). Se accepta si Prima Casa.Apropiere de parcurile Plumbuita si Tei,Mc Donalds,Mega Image,Kaufland,Piata Obor,Mall Veranda,str.Teiul Doamnei,Sectia 7 de Politie,15 minute de mers pana la metrou(Obor),scoli,cresa,gradinite,

magazine,banci etc.

Caracteristici, dotari

Optiuni interior
Apometre
Balcon
Debara
Izolatie termica
Repartitoare caldura
Termopan
Usa metalica
Optiuni exterior
Interfon
Lift
Reabilitat termic
Structura beton