38.000 €

Zona Militari, Metro Auchan

Bucuresti, azi, 20:40
85 vizite

Descriere anunt

Zona Militari, Metro Auchan,

la 2 minute statie autobuz si la 10 minute statie metrou, ap. 2 camere, cf. 1, accept credit, discutabil,