67.900 €

Titan, metrou N. Grigorescu

  • Suprafata 54 mp
  • Decomandat
  • Etaj parter din 10
Bucuresti, 13 ian, 15:46
Urca primul in lista
26 vizite

Descriere anunt

Titan, metrou N. Grigorescu,

parter inalt, intrare si vedere stradala, pretabil firma/ cabinet, chiar in intersectia Camil Ressu cu Nicolae Grigorescu si Th. Pallady, cf. 1, dec., 54 mp, balcon inchis in termopan, bloc reabilitat, liber, toate actele, ocazie

Detalii suplimentare

Vecinatati: Camil Ressu, Nicolae Grigorescu, Titan, Dristor