37.500 €

Petre Ispirescu, Malcoci

Bucuresti, 26 ian, 18:33

Descriere anunt

Petre Ispirescu, Malcoci,

ap. 2 camere, cf. 2, et. 8/10, partial mobilat, balcon, 10 min. Unirii, situat in spatele lic. Bolintineanu, st tramvai Petre Ispirescu, zona civilizata, cad., intab.,

Detalii suplimentare

0723389967