Subsemnatul Cocorinov Virgil-Traian

Ilfov, 24 nov, 13:17

Descriere anunt

Subsemnatul Cocorinov Virgil-Traian

anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Obtinere autorizatie de construire imobil cu regim de inaltime parter inalt, cu functiunea de magazine retail, amenajare accese auto si pietonale, realizate de parcaje la sol, amenajarea incintei cu spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, amplasare semnale publicitare, sistematizare verticala, bransare utilitati, amplasare post trafo, imprejmuire teren si organizare santier propus a fi amplasat in Ciolpani, Calea Bucuresti, Nr. 184. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00-16:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00-16:30.