Servicii notariale Birou Notarial Amzulescu Marius

  • Categorie Notari
  • Contracte
  • Declaratii
  • Legalizari
  • Procuri
  • Succesiuni

Descriere anunt

Servicii notariale Birou Notarial Amzulescu Marius

Autentificari - Certicari - Comerciale - Contractuale - Testamente - Certificari

- Legalizarea semnaturii de pe inscrisuri

Detalii suplimentare

Redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; procedura succesorala notariala; certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege; legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor; darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti; primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti; actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor; legalizarea copiilor de pe inscrisuri; efectuarea si legalizarea traducerilor; eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit; orice alte operatiuni prevazute de lege