SC Tehnoproiect Solutii SRL

Bucuresti, 07 apr, 19:52

Descriere anunt

SC Tehnoproiect Solutii SRL,

Matei Dumitru si Matei Ionela, proprietari al terenului situat in Jud. Ilfov, Oras Magurele, Tarla 31, Parcela 112/76, 112/76/1, Nr.Cad. 66606, in suprafata de 7377 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUD - Construire 2 hale spatii productie, depozitare, servicii, bransamente si racorduri utilitati, imprejmuire teren, organizare de santier, intocmire PUD. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 13.11.2020. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, sect. 6 (tel. 0212125693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.