Orange Romania SA

Bucuresti, 21 iun, 18:57

Descriere anunt

Orange Romania SA

proprietar al terenului situat in Orasul Chitila, str. Fortului nr. 31, nr. cadastral 1042/2, in suprafata de 45105 anunta publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a Avizului consultativ pt. documentatia PUZ -amplasare statie fixa de telefonie mobile. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 21.06.2022. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, din Bucuresti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sect. 6. in termen de 15 zile de la publicarea anuntului.