Iveco Romania SRL

Bucuresti, 05 apr, 16:46

Descriere anunt

Iveco Romania SRL

anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire platforma betonata spalare auto si bazin retentie ape uzate, propus a fi amplasat in str. Gara Pasarea nr. 5 (tarla 83, parcela 328/2) Pantelimon Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate al sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov, din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul Iveco Romania SRL str. Gara Pasarea nr. 5, in zilele miercuri-vineri, orele 10.00-13.00. Observatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov, din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6;