Informare publica Aviz SGA PUZ

Brasov, 20 iun, 12:01

Descriere anunt

Informare publica Aviz SGA PUZ

Aceasta informare este efectuata de Dinu Gheorghe Gabriel, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, sectorul 1, str. Siriului nr. 39, tel. 0724715803, ce intentioneaza sa solicite de la S.G.A. Brasov, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia PUZ- Construire casa de vacanta, ce se va realiza in orasul Rasnov, zona Glajerie, nr. cad. 110203, judetul Brasov.

Aceasta investitie este noua.

Sistemul de alimentare cu apa propus va fi format din :put forat echipat cu pompa submersibila, conducta de refulare, retea interioara de alimentare cu apa.

Put forat – Necesarul de apa in scop igienico-sanitar si menajer va fi asigurat din subteran prin intermediul put forat propus a se executa in interiorul limitei de proprietate.

Conducta de refulare conduce apele din subteran la instalatiile interioare din imobil.

Retea interioara de alimentare cu apa - aceasta va fi formata din conductele care distribuie apa catre obiectele sanitare.

Pentru consum potabil se va folosi apa imbuteliata din comert.

Sistemul de canalizare ape uzate menajere propus va fi format din: retea de canalizare interioara, retea de canalizare exterioara, bazin vidanjabil.

Reteaua de canalizare exterioara, cu scurgere gravitationala, va conduce apele uzate menajere colectate din imobil catre bazinul vidanjabil propus.

Bazin vidanjabil - pentru evacuarea apelor uzate din amplasament se propune montarea unui bazin vidanjabil etans, orizontal, subteran. Bazinul va fi vidanjat periodic prin grija directa a beneficiarului, de catre o firma specializata in astfel de servicii.

Apele meteorice vor fi evacuate liber la teren pe spatiul verde, in incinta proprietatii, fiind apoi preluate de reteaua hidrografica din zona (p. Ghimbasel).

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa SC SPECIFIC URBAN SRL, tel. 0724715803, dupa data de 30.06.2022.