190 €

Drumul Taberei Metrou, Proprietar, Mall Plaza

  • Suprafata 25 mp
  • Decomandat
  • Mobilat
  • Utilat
Bucuresti, 30 apr, 10:32

Descriere anunt

Drumul Taberei Metrou, Proprietar, Mall Plaza

Metrou Drumul Taberei la 100 m, Plaza Romania, tramvai 41, proprietar, Tip-Top, bloc foarte civilizat, 9/10, lifturi noi, g, f, p, t, um, ac. Utilat si mobilat modern, totul nou. Doar agentii serioase

Detalii suplimentare

Metrou Drumul Taberei, Moghioros, Mall Plaza Romania, tramvai 41, Proprietar, Tip-Top, Piata Moghioros si parcul la doi pasi , bloc foarte civilizat, priveliste parc, verde, 9/10, 2 lifturi noi, gresie, faianza, parchet, termopane, usa metaluca, aer conditionat. Utilat si mobilat modern (TV, internet, aragaz, frigider, microunde), totul nou. Doar agentii fara comision proprietar