240 €

Drumul Taberei

  • Decomandat
  • Mobilat
  • Utilat
Bucuresti, 24 iun, 15:31

Descriere anunt

Drumul Taberei,

8/10, Favorit, bloc mixt, g, f, p, t, ac, um, isn, acces rapid mijloace de transport, metrou, contract ANAF, libera, termen lung, rog seriozitate, 1+1 garantie. Cristian.