Eventualii mostenitori

Bucuresti, 24 nov, 19:07

Descriere anunt

Eventualii mostenitori

ai defunctului Vasiliu Niculae decedat la data de 14.02.2021 cu ultimul domiciliu in Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 334, bl. 30, sc. 2, et. 1, ap. 100, sector 2, sunt chemati la Societatea Profesionala Notariala Bucur si Asociatii, cu sediul in Bucuresti, bd. Chisinau nr. 15, bl. A4, scara 2, parter, ap. 40, sector 2, in data de 15.02.2022, ora 15.00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. Daca succesibilii citati nu isi exercita dreptul de a accepta in termenul prevazut de art. 1103 din Codul Civil, vor fi prezumati ca renunta la mostenire;