Dezbatere succesiune

Campulung-muscel, 10 oct, 21:28

Descriere anunt

Dezbatere succesiune

Eventualii mostenitori ai defunctului Gava Octavian, CNP 1360217400094, decedat la data de 03.11.2020, avand ultimul domiciliu in mun. Bucuresti, sector 3, strada Fizicienilor numarul 3, bl D3B, sc. B, etaj 8, ap 80, sunt chemati la Societatea Profesionala Notariala Bucur si Asociatii cu sediul in Bucuresti, Bd. Chisinau, nr 15, bl A4, sc 2, parter, ap 46 sector 2, in data de 12.11.2021 ora 14:00 pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. In caz de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc in lipsa si se va proceda conform legii.