Declaratie. Subsemnata Romfort Activ SA

Bucuresti, 29 iun, 17:41
Urcă primul în listă

Descriere anunt

Declaratie. Subsemnata Romfort Activ SA,

cu sediul social in Municipiul Ploiesti, Str. Cuza Voda, nr. 10, Bloc C1, Scara B, Ap. 17, Jud. Prahova, Cod Unic de Inregistrare 12997317, J29/1365/09.09.2011 in calitate de proprietar al imobilului situat in Str. Baba Novac, nr.19A, sector 3, Bucuresti, declar prin prezenta pierderea urmatoarelor documente: Autorizatia de Construire cu nr. 1380 din 03.12.2008, emisa de Primaria Sectorului 3 pentru terenul aflat in proprietate si planurile anexe vizate spre neschimbare pentru Autorizatia de Construire cu nr. 1380 din 03.12.2008, Autorizatia de Construire cu nr. 961 din 17.11.2010, emisa de Primaria Sectorului 3 pentru terenul aflat in proprietate si planurile anexe vizate spre neschimbare pentru Autorizatia de Construire cu nr. 961 din 17.11.2010;