Convocare la Adunarea Generala Extraordinara

Ilfov, 13 ian, 20:17

Descriere anunt

Convocare la Adunarea Generala Extraordinara

a Baroului Ilfov. Consiliul Baroului Ilfov, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 52 alin.(4) din Legea 51/1995 si art.67(2) din Statutul Profesiei de Avocat, Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Baroului Ilfov. Incepand cu data de 11.02.2022, ora 00:00 pana la data de 13.02.2022, ora 24:00, in format electronic, cu urmatoarea Ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare: 1.Vot cu privire la revocarea decanului Baroului Ilfov. Adunarea Generala Extraordinara se va organiza in format electronic, conform Regulamentului pentru organizarea Adunarii Generale Extraordinare a Baroului Ilfov (Regulament), aprobat prin Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 17/11.01.2022. Conditia de cvorum va fi calculata in functie de numarul voturilor exprimate de catre membrii baroului, conform Regulamentului. In cazul in care nu se intruneste numarul legal de participanti la sedinta organizata in perioada 11.02.2022-13.02.2022, Consiliul Baroului Ilfov convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Baroului Ilfov pentru perioada 04.03.2022,

ora 00:00-06.03.2022, ora 24:00, in acelasi format si cu aceeasi ordine de zi. Decan,

Avocat Paidiu Hubert Alin.