Consiliul de Administratie

Bucuresti, 07 apr, 14:20

Descriere anunt

Consiliul de Administratie

al S.C.M. Prestarea Bucuresti convoaca Adunarea Generala Ordinara a membrilor cooperatori la data de 27.04.2021, ora 8.30 a.m.(prima convocare) si 28.04.2021 ora 8.30 a.m (a doua convocare) care va avea loc la Terasa Marcon-Calise, Str. Constantin Noica nr.140A, sector 6, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Bilantul, Contul de profit si pierdere si anexele acestuia pe anul 2020. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anului 2020 din rezervele constituite; 2. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara desfasurats in cursul anului 2020 si a indicatorilor de performanta, conform anexei la contractele de administrare si gestionare a patrimoniului S.C.M. Prestarea aferente anului 2020; 3. Raportul privind realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020. 4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2020;

5. Raportul de audit pe anul 2020. 6. Sistemului de salarizare pe anul 2021; 7. Proiectul de buget pe anul 2021. Aprobarea indicatorilor de performanta conform Anexei la Contractul de Administrare si Gestionare a patrimoniului pe anul 2021. 8. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru punctele de lucru ale societatii, pe anul 2021. 9. Alegeri pentru Presedintele societatii si a Consiliului de Administratie. 10. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie la 700 lei net.

11. Imputernicirea presedintelui S.C.M. Prestarea Bucuresti. de a semna Hotararea Adunarii Generale Ordinare. Materialele supuse aprobarii se vor afla la Sediul societatii din B-dul Decebal nr. 1, Bl. H2-parter, sector 3, Bucuresti incepand cu data de 12.04.2021, in intervalul orar: 9.00- 16.00.