Citatie emisa la 25 martie 2021

Bucuresti, 06 apr, 13:42

Descriere anunt

Citatie emisa la 25 martie 2021.

Stimata doamna/ stimate domn. Sunteti chemat in aceasta instanta, camera 121, Complet complet 7, civ/f/f, in data de 4 mai 2021, ora 10.00, in calitate de reclamant, in proces cu Ristea Ana, in calitate de parat, Ristea Aristide in calitate de parat, Ristea Niculina, in calitate de parat si altii. In caz de neprezentare a paratilor, judecata se va face in lipsa, daca se solicita in scris de catre una dintre parti. Cu mentiunea de a indeplini procedura de citatie cu parata Ristea Ana, prin publicarea citatiei intr-un ziar central de larga raspandire cu cel putin 15 zile inaintea termenului de judecata cu aratarea numarului dosarului, anului, lunei, zilei si orei de infatisare, instantei si a sediului acesteia si de a face dovada achitarii onorariului curatorului special in cuantum de 1567 lei, in termen de 5 zile de la primirea citatiei, in contul deschis la Baroul Bucuresti la BCR Sucursala Lipscani RO 51RNCB0090005630040008. Cu copii de pe intampinari si mentiunile atasate privind masurile necesare prevenirii raspandirii sindromului respirator Covid-19. Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal ori prin reprezentant legal sau conventional sau prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata.