Case de marcat

Sector 3, 10 mai, 16:42

Descriere anunt

Case de marcat

subsemnatul Vivian Stroe, administrator la Marvi Intelligent Trans SRL declar pierdute casele de marcat marca Daisy, model Comact S pentru urmatoarele serii: ZCS020821 (NUI 3000591095), ZCS023485 (NUI 4000595709), ZCS023486 (NUI4000595710), ZCS023493(NUI7000595717), ZCS023497 (NUI1000595721), ZCS026751 (NUI8000642528), ZCS024357(NUI9000596581), ZCS026760 (NUI9000642537), ZCS015450 (NUI1000613235). Le declaram nule.