Anunt public privind decizia etapei de Incadrare

Bucuresti, 26 nov, 11:23

Descriere anunt

Anunt public privind decizia etapei de Incadrare,

SC Central Eastern Real Estate Service, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului llfov, pentru proiectul Construire hale propus a fi amplasat in Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei nr. 181, Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului llfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de in zilele de luni pana vineri, in zilele de luni-joi, intre orele 9-13 si vineri intre 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe paglna de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului llfov din Bucuresti.