Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Bucuresti, 05 apr, 12:04

Descriere anunt

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC Studio Plus Residence SRL, titular al proiectului Alipire a cinci terenuri si construire a 16 locuinte in regim de inaltime P+1E+M, imprejmuire teren si utilitati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Alipire a cinci terenuri si construire a 16 locuinte in regim de inaltime P+1E+M, imprejmuire teren si utilitati, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, Str. Drumul Gilaului, nr.11B. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.