Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Sector 4, 09 iun, 22:47

Descriere anunt

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Meridian Vest SRL, Titular al proiectului Construire ansamblu locuinte colective D+P+4E+5ER+6ER, Amenajare accese auto si pietonale, Imprejmuire, Organizare de santier, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire ansamblu locuinte colective D+P+4E+5ER+6ER, Amenajare accese auto si pietonale, Imprejmuire, Organizare de santier, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 4, Strada Drumul Dealu Babii nr. 26-30. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, Sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bucuresti.