Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Bucuresti, 11 iun, 15:12

Descriere anunt

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.

S.C. Bati Carpath S.R.L, titular al proiectului Centru FM Logistic anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Centru FM Logistic - 3 Hale Parter construibile in 3 faze, bransamente, amenajari exterioare, bazine de retentie, drumuri si platforme, parcari, spatii verzi, refacere imprejmuire, propus a fi amplasat in Com. Dragomiresti - Vale, Sat Dragomiresti - Deal, Str. Bradului, (De.182/1), Nr.57, Tarla 46,46/1, Jud. Ilfov (adresa amplasamentului). Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.