Anunt Public

Clinceni, 06 apr, 11:24

Descriere anunt

Anunt Public

Subsemnata Gradinari Mihaela proprietar al terenului situat in Comuna Clinceni, Str. Sos de Centura, T 9, P 40/17, 40/19, Nr.cad. 59623, in suprafata de 13775 mp, Judetul Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ cu functiunea Construire cladire cu functiuni mixte (hala depozitare si birouri), utilitati. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov in data de 05.04.2021. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, Sector 6, Strada Ernest Juvara, Nr. 3-5 (tel 021.212 56 93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.