Anunt public - Intentie de elaborare PUZ

Ilfov, 24 nov, 17:17

Descriere anunt

Anunt public - Intentie de elaborare PUZ

CIOAE GEORGE cu sediul in Str. Straja nr. 11, Bl. 65, ap 72, s4, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei pregatitoare “P.U.Z.CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE P+1, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CIRCULATII, UTILITATI"propus a se implementa in Nr. Cad. 68959, 69403,com. Berceni, jud. Ilfov,

Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 10.12.2021. Comentariile publicului se pot transmite la sediul primariei COMUNA BERCENI, telefon: 0213651968, e-mail: registratura@primariaberceni.ro.