Anunt de intentie privind elaborarea planului

Sector 3, 07 iun, 14:14

Descriere anunt

Anunt de intentie privind elaborarea planului

urbanistic de detaliu P.U.D. pentru construire "Imobil locuinte colective cu RHpropus=P+4E+5Eretras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sect.3, Bucuresti. ES IMOB SCHINDEL S.R.L. aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil locuinte colective cu RHpropus=P+4E+5Eretras", str.Matei Basarab, nr.64B, Sect.3, Bucuresti. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa: Primaria Sect.3, din str.Calea Dudesti nr.191, -Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, telefon: 0213180323 sau pe site-ul Primariei http://www.primarie3.ro. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a P.U.D. Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor si opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la P.U.D.-urile puse in dezbatere este de 15 zile de la data primei publicari online.