Tehnician electrician, zona Stefanesti

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri anagajam tehnician electrician mentenanta, necesar experienta si calificare. Program full-time, bonuri de masa. Actioneaza in conditii de optime de promptitudine si calitate pentru asigurarea serviciilor de instalare, programare si intretinere sisteme de automatizare; Indeplineste activitatile de mentenanta preventiva si corectiva a instalatiilor de automatizare din locatii pentru a asigura functionalitatea tehnica optima si prelungirea timpului de viata al echipamentelor; Acorda asistenta tehnica de specialitate. Site Managerului si personalului tehnic din locatie pentru gestionarea eficienta si in concordanta cu cerintele clientului a activitatilor din locatie;
  • Domeniu de activitate: Constructii
Bucuresti, 16 apr, 08:20

Detalii suplimentare

Calificare de autmatist

Cunostinte minime in automatizari industriale

Cunostinte privind scheme electrice