Spalatori auto

carte de munca, salariu + comisioane, asigur cazare (gratuit). Rog seriozitate;
66 vizite