6.050 Lei

Sef compartiment audit intern

ICECHIM organizeaza concurs pentru Sef compartiment audit intern, exp. min. 5 ani, studii superioare dom. economic sau tehnic. Termen inscriere 14.04.2021. Detalii www.icechim.ro, email
  • Domeniu de activitate: Alte domenii de munca
  • Pot aplica studenti: nu
Sector 6, 12 apr, 15:20
498 vizite

Detalii suplimentare

Institutul ICECHIM Bucuresti (Spl. Independentei nr 202, sector 6) organizeaza concurs pentru postul de SEF COMPARTIMENT AUDIT INTERN (asimilat Cod COR 121304 Sef executiv audit intern), norma intreaga, durata nedeterminata.

Conditii minime de ocupare:

- Vechime in activitatea de auditor intern minim 5 ani.

- Studii superioare de lunga durata in domeniul economic sau tehnic;

- Competente dovedite prin diplome de pregatire profesionala / curicula din facultate in urmatoarele domenii: audit intern; guvernanta corporativa, riscuri, control intern; finante publice; management; tehnologia informatiei; drept.

Alte conditii:

- Criteriile minime sunt prevazute de art.20 din Legea 672/2002 si OMFP 659/2015;

- Pentru domeniile de audit intern, guvernanta corporativa, riscuri si control intern echivalarea competentelor se va face pe baza dovezii de exercitare a activitatii de audit public intern din carnetul de munca / adeverinta de vechime eliberata de fostul angajator;

- Avizul SAPI de la ministerul coordonator, si anume Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) obtinut in baza prevederilor pct.2.3.3.4. din HG 1086/2013.

Salariul de baza 5.500 lei brut, la care se adauga spor vechime si spor conducere (10 %).

Data limita de depunere a dosarului: 14.04.2021, ora 16.30

Evaluare dosare concurs si selectare candidati pentru proba interviu: 16.04.2021;

Data proba interviu: 20.04.2021, ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

Detalii suplimentare si bibliografia de concurs:

https://icechim.ro/ro/cariera/oportunitati-de-munca/