2.000 Lei

Personal curatenie

Barbati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 2.000 lei in mana si decontare transport, program 8 ore,
1.101 vizite