1.600 Lei

Personal curatenie

barbati pentru curatenie in terminal de ciment, intretinere spatiu verde, activitati gospodaresti in zona Glina. Salariu 1.600 Lei in mana si decontare transport, program 8 ore
966 vizite