Operator calculator

cu bune abilitati de comunicare si intiativa. Se lucreaza in ture de zi si de noapte.