3.800 Lei

Asistent de cercetare stiintifica in chimie

Institutul ICECHIM angajeaza la Filiala Calarasi un asistent de cercetare stiintifica in chimie, norma intreaga, durata12 luni. Detalii la: www.icechim.ro, email/tel.
  • Domeniu de activitate: Educatie, invatamant
  • Pot aplica studenti: nu
Calarasi, 21 oct, 14:45
177 vizite

Detalii suplimentare

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM, Filiala CALARASI anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:

Asistent de cercetare stiintifica in chimie (Cod COR 211307), cu norma intreaga, durata determinata de 12 luni,

Conditii minime de ocupare:

- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta / master in domeniul stiintelor ingineresti / matematica si stiintele naturii (clasificate conform HG 403/2021)

- Nu este necesara experienta in domeniul de activitate al postului.

Alte conditii:

- Prezinta avantaj absolventii ce detin cursuri de pregatire profesionala (studii de masterat finalizate) / specializare / stagii / participare cu lucrari la manifestari stiintifice / doctoranzi / experienta in proiecte internationale.

- Specializare in chimie analitica / chimie organica / anorganica / biochimie / inginerie chimica sau a mediului conform diplomei de studii.

- Cunostinte specifice postului: chimie analitica, organica, anorganica.

- Limba engleza – nivel avansat / citit / vorbit.

- Cunostinte operare PC: editare documente, prezentari, postere, elaborare grafice, utilizare software dedicat echipamentelor analitice.

Data limita de depunere a dosarelor: 20.10.2021, ora 16.30

Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs, proba scrisa (test de limba engleza) si proba orala (interviu).

Data si ora de desfasurare a concursului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei.

Data concursului: 27.10.2021 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti din Splaiul Independentei nr.202, Sector 6.

Salariul de baza brut este 3.800 lei.

Rezultatele concursului vor fi comunicate in termen de 24 de ore de la data sustinerii probei de concurs.

Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului.

Ocupantul postului va desfasura activitatea la sediul Filialei Calarasi din Judetul Calarasi, Str.Ion Luca Caragiale nr.2A Calarasi.

Continutul dosarului de inscriere la concurs:

- Cerere - tip de inscriere la concurs, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.

- Chestionarul - tip de evaluare, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.

- Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

- Acte de studii (copie xerox).

- Act de identitate (copie xerox).

- Copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata / Carnet de munca (copie xerox), dupa caz.

- Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

Detalii suplimentare la:

- www.icechim.ro, sectiunea Cariera / Oportunitati de munca

- email: ctt@icechim.ro

- telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane INCDCP-ICECHIM Bucuresti.