Administratia Pietelor Sector 2

organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei contractuale de: Administrator Treapta profesionala II. Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat. Vechimea in munca/ specialitatea studiilor: minim 6 luni. Data organizarii probei scrise: 5 mai 2021, ora 10.00. Locul: Administratia Pietelor Sector 2 str. Ziduri Mosi, nr.4, sector 2, Bucuresti. Data organizarii interviului: 11 mai 2021, ora 10.00. Locul: Administratia Pietelor Sector 2, str. Ziduri Mosi, nr.4, sector 2, Bucuresti. Data- limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 23 aprilie 2021. Locul: Administratia Pietelor Sector 2, str. Ziduri Mosi, nr.4, sector 2, Bucuresti- Biroul Financiar, Resurse Umane, persoana de contact- d-na Enache Simona Monica, 021/243.30.45/243.27.40/130. Conditiile de participare, bibliografia si actele necesare inscrierii la concurs sunt afisate la avizierul de la Administratia Pietelor Sector 2, precum si pe site-ul institutiei, www.aps2.ro.
  • Domeniu de activitate: Alte domenii de munca
Bucuresti, 06 apr, 14:34
297 vizite