AEG Consulting IPURL

Bucuresti, 09 iun, 13:57

Descriere anunt

AEG Consulting IPURL

organizeaza licitatie publica in data de 16.06.2021, ora 14:00, in Bucuresti, sector 3, Bd. Carol I nr. 12, et.1, pentru vanzarea in bloc a bunurilor imobile (teren + cladire), proprietatea debitoarei IMSA SA, situate in localitatea Ciolpani, str. Sfanta Maria, nr. 66, cvartal 37, parcela 1219, jud. Ilfov, la pretul de pornire de 74.720,10 Euro + TVA. Descrierea bunurilor si conditiile de vanzare sunt continute in dosarul de prezentare a carui contravaloare de 2.000 RON + TVA. Garantia de participare este de 10% din valoarea bunurilor licitate. Achizitionarea dosarului de prezentare si plata garantiei de participare reprezinta conditii obligatorii pentru participarea la licitatie.

Vizionarea bunurilor se poate face pana in ziua anterioara termenului de depunere a dosarului de participare la licitatie.

Pentru participarea la licitatie, ofertantii depun la sediul lichidatorului judiciar, documentele de participare prevazute in dosarul de prezentare, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de tinerea licitatiei. In caz de neadjudecare la prima sedinta de licitatie, se vor organiza alte sedinte la datele de 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.2021, 21.07.2021, 28.07.2021, 04.08.2021, aceeasi locatie, ora si pret de pornire.

Alte relatii la telefon (021)317.53.47, sau email:office@aegconsulting.ro.