Rezultate căutare la imob. vanzari (4576 anunțuri) în BUCURESTI
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
RAHOVA apartament modern la cheie, situat intr-un ansamblu nou construit Confort Urban, centrala proprie, contorizare separata, lift, loc parcare, finisaje lux, bonus mobila,
0730.831.283/ 0725.225.369
; parvuletnelu@yahoo.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
26 Aug 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 3 din 6
47.900 € B
TITAN,  5 min. metrou N. Grigorescu, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala, balcon, lift, intab, disponibil imediat, accept credit,...
0723.528.420
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
63.000 € B
GROZAVESTI,  metrou, teren liber in zona rezidentiala deosebita, toate utilitatile, POT=45%, CUT=1.5, Hmax=10 m,
0786.428.222
; eugenbalan08@gmail.com  IMOB. VANZARI terenuri
26 Aug 11:00
suprafata teren 265 mp
intravilan
deschidere 11 ml
600 € mp B
GIURGIULUI SOSEAUA, 3 camere, confort 1, balcon, fara imbunatatiri, bloc stradal, liber, cadastru, intabulare,
0723.389.967/ 0763.575.682
 IMOB. VANZARI 3 camere
26 Aug 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
etajul 4 din 10
48.000 € B
BERCENI, apartament 2 camere disponibil cu acces rapid la Metrou Aparatori Patriei, finisajele sunt personalizate la alegerea dumneavoastra, loc de parcare 1500+tva,
0726.260.559/ 0720.063.459
; serbanionut@ymail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
44.900 € B
ANTIAERIANA,  Rahova, 2 camere, imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, parchet centrala termica, baie cu cada, partial mobilat, balcon 5 m apartamentul este in apropiere 13 Septembrie...
0723.389.967/ 0763.575.682
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
parter din 4
22.500 € B
13 SEPTEMBRIE,  garsoniera confort 1, imbunatatiri recente, moderna,
0723.389.967/ 0763.575.682
; vanmiliimob@gmail.com  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 6 din 8
35.500 € 36.000 € B
METALURGIEI,  Berceni dezvoltator, apartament la cheie, toate utilitatile functionale, consultanta gratuita pentru orice forma de creditare,!
0787.525.644
 IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
27.000 € B
RAHOVA, apartament moderm compartimentat, mobilat, situat intr-un ansamblu nou construit Confort Urban. Finisaje moderne, parc, loc de joaca pentru copii, loc parcare asigurat,...
0730.831.283/ 0725.225.369
; parvuletnelu@yahoo.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 6
45.900 € B
MARGEANULUI, 2 camere, confort 1, 2 lifturi, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, parchet, centrala termica, loc parcare,
0723.389.967/ 0763.575.682
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 7 din 8
43.500 € B
UNIRII,  Libertatii-Casa Poporului, bloc solid, renovat complet 2015, 2 balcoane, vedere stradala, toate actele,
0737.394.293
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 2 din 8
116.000 € B
COLENTINA,  Teiul Doamnei, stradal, confort 1, pe mijloc, imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bucatarie mare, cadastru, bloc in curs de reabilitare,
0722.217.498
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 1 din 8
57.000 € B
RAHOVA modernul complex Confort Urban ofera la vanzare garsoniera dubla, constructie noua, mobilata modern. Compartimentarea ofera un spatiu de locuit apreciat de multe familii tinere,
0730.831.283/ 0725.225.369
; parvuletnelu@yahoo.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 6
28.900 € B
BERCENI,  Spiru Haret, Aparatorii Patriei, dezvoltator, const.2015, ap tip penthouse, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala, balcon inchis,...
0723.528.420/ 0722.272.181
 IMOB. VANZARI 3 camere
26 Aug 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 4 din 5
62.000 € 79.900 € B
BERCENI  Brancoveanu, 2 camere, confort 2 bloc rebilitat si mansardat apartamentul are termopan balcon logie, fara alte imbunatatiri, scara impecabila fara restantieri, cadastru,...
0723.389.967/ 0763.575.682
; vanmiliimob@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 4 din 5
27.500 € B
1 DECEMBRIE 1918,  J. Steriade, garsoniera confort 1, bloc mixt, fara imbunatatiri, curata, apometre, repartitoare, pret negociabil,
021.434.98.21/ 0766.491.921
; office@casarurora.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
etajul 7 din 10
31.000 € B
1 DECEMBRIE 1918  Poarta 4 Faur, garsoniera confort 3, bloc reabilitat, amenajata, imbunatatiri, curata, negociabil,
0766.491.921
; office@casarurora.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 17 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 2 din 5
11.000 € B
BERCENI garsoniera disponibila imediat, intr-un ansamblu rezidential nou, zona de Sud Berceni, Carrefour Grand Arena, finisaje de import la alegere, infrastuctura completa. Loc de...
0726.260.559/ 0720.063.459
; serbanionut@ymail.com  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 4
30.000 € B
RIN GRAND HOTEL, in incinta hotelului, mobilat, utilat, posibilitate acces piscina, spa, cadastru, intabulare, ocazie,
0727.245.832/ 0768.503.537
; mihai.lozneanu@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 7 din 14
46.500 € B
13 SEPTEMBRIE,  Novaci, confort1, bloc reabilitat,1989, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, negociabil,
0724.926.765
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 7 din 8
70.000 € B
DOROBANTI,  Tudor Vianu, caramida, d+p+1etaj+ pod amenajat, amprenta 45 mp, 2 bai, bucatarie, pivnita, teren 91 mp, deschidere 8 m, toate facilitatile, necesita renovare completa, ag....
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro  IMOB. VANZARI case
26 Aug 11:00
suprafata utila 90 mp
curte 91 mp
an 1945
4 camere
la rosu
135.000 € B
PUCHENI Ideal Residence Rahovaoferta - constructie 2015, etaj 2/7, loc parcare, centrala proprie, teren sport, loc joaca pt. copii, usa metalica antiefractie, supraveghere video, apometre, tamplarie Rehau,...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
24.300 € comision 0% B
BERCENI,  5 min. metrou Aparatorii Patriei, const. 2013, etaj 2/ 3, spatios, 46 metri patrati, la cheie, finisaje lux, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon,...
0722.272.181/ 0723.528.420
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 3
38.500 € 44.500 € B
UNIRII spatios, curat, balcon, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, liber,
0761.357.034
; oborimobiliare@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 68 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 6 din 8
85.000 € B
BERCENI, vand apartament 2 camere, doua balcoane, finisaje de calitate la alegere, la 5 minute de statia de Metrou Dimitrie Leonida. Ultimul apartament disponibil,
0726.260.559/ 0720.063.459
; serbanionut@ymail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 4 din 4
39.500 € B
BASARABIA, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, balcon inchis cu termopan, usi interior noi, imbunatatiri, usa metalica, usor negociabil,
0761.357.034/ 0764.324.323
; oborimobiliare@yahoo.com  IMOB. VANZARI 3 camere
26 Aug 11:00
suprafata 75 mp
decomandat
etajul 6
66.000 € B
SECTOR 5, avantajos - profita acum, dezvoltator, centrala proprie, tamplarie Rehau, apometre, teren sport, parc copii, monitorizare video, TVA inclus, parcare, comision 0,
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 7
22.000 € B
BERCENI,  Brancoveanu, direct dezvoltator apartament tip penthouse, in imobil nou 2015, living, 2 dormitoare, la cheie, finisaje lux, 2 grupuri sanitare, scara interioara, centrala...
0726.276.110/ 0722.272.181
 IMOB. VANZARI 3 camere
26 Aug 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 4 din 5
53.000 € 61.500 € B
CRANGASI, casa + teren 210 mp, cadastru intabulare apa canal electricitate gaze in curand urbanism aprobat s+p+3+m de construit 600mp,
0728.959.959
; tibi_stanciu17@Yahoo.com  IMOB. VANZARI terenuri
26 Aug 11:00
suprafata teren 210 mp
intravilan
deschidere 16 ml
420 € mp B
MILITARI,  metrou Pacii, direct dezvoltator, decomandat, const. 2015, etaj 1, spatios, 57 mp utili, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala proprie,...
0723.528.420/ 0761.336.118
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 6
49.500 € B
BERCENI,  Brancoveanu, Lamotesti, confort 2, bloc reabilitat 2014, zona verde, fara imbunatatiri, liber, intabulare, curat, disponibil imediat, ocazie, pozitie deosebita, merita vazut,
0727.468.617
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 5
28.000 € B
BERCENI, oferta zonei de sud: Metalurgiei Park, garsoniera, bloc nou, finisaje de calitate, la alegere. Ansamblul va contine spatii comerciale, locuri de joaca si spatii de verzi,
0726.260.559/ 0720.063.459
; serbanionut@ymail.com  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
28.900 € B
RAHOVA,  Pucheni, Ideal Residence Rahova, dezvoltator, bloc nou, spatii verzi, teren sport, loc joaca copii, piata, supermarket, acces usor RATB 227, scoala, centrala proprie, termopan...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 7
33.750 € B
COLENTINA,  Kaufland, Shaormeria Dristor, renovat total nou 2015 (gresie, faianta, parchet, termopane stejar, usi noi, instal. noi). Scara foarte curata. Vec.: Obor, Tei,
0729.422.945
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
50.000 € B
COLENTINA,  D-na Ghica, Str. Pancota, bloc in curs de reabilitare, etaj 8, terasa fara probleme, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane. Zona linistita. Acte,
0729.422.945
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 1992
decomandat
46.000 € B
SECTOR 5 Ideal Residence Rahovaoferta zilei, constructie noua, spatii verzi, loc joaca copii, teren sport, parcare, toate utilitatile, centrala proprie, tamplarie Rehau, monitorizare video, acces usor RATB,...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 2015
decomandat
17.200 € comision 0% B
BERCENI, apartament 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, lift, Aparatorii Patriei, nou, se preda la cheie cu finisaje de exceptie si toate utilitatile. Spatios, bine compartimentat si luminos....
0731.171.007
 IMOB. VANZARI 3 camere
26 Aug 11:00
suprafata 82 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 € B
TINERETULUI,  Palatul Copiilor, conf 1, parter inalt/8, pretabil afacere (salon, cabinet), imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, usa met si apartament 2 camere Timpuri Noi, etaj 1/4,...
0720.876.587
; r.imobiliare@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere 26 Aug 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 1981
decomandat
parter
62.900 € B
PUCHENI, Ideal Residence Rahovaoferta - dezvoltator, bloc nou, teren multisport, loc de joaca copii, piata, supermarket, acces usor RATB, spatios, finisaje la alegere, centrala proprie, termopan Rehau,...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 2015
decomandat
29.900 € comision 0% B
UNIRII,  Traian, ultracentral, stradal, casa parter demolabila, toate utilitatile, acte, POT=70%, CUT=2.5,
0784.259.742
; eugenbalan08@gmail.com  IMOB. VANZARI terenuri
26 Aug 11:00
suprafata teren 400 mp
intravilan
deschidere 16 ml
379.990 € B
VACARESTI CALEA, plan secund, teren liber, POT=70%, CUT=3, posibil P+5E, varianta colaborare,
0784.259.742
; eugenbalan08@gmail.com  IMOB. VANZARI terenuri
26 Aug 11:00
suprafata teren 400 mp
intravilan
deschidere 22 ml
349.900 € B
GIULESTI,  Strada Cotul Siretului, 3 loturi intravilane: 435 mp, d=19m; 450 mp, d=21m; 450 mp, d=22m. Cadastru, intabulare, drept servitute, toate utilitatile,
0760.298.252
 IMOB. VANZARI terenuri 26 Aug 11:00
suprafata teren 435 mp
intravilan
deschidere 19 ml
60 € mp B
BERCENI,  Sun Plaza, Piata Sudului metrou- Oltenitei, stradal, amenajat complet 2015, liber, termopan, gresie, faianta, parchet, instalatii noi, usa metalica, intabulare, disponibil...
0727.468.617
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 1972
semidecomandat
parter din 8
41.900 € B
MUNCII, ap. 3 camere, confort 1, decomandat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, bloc 1986, etaj 2/ 8, 2 grupuri sanitare,...
0720.876.587
; r.imobiliare@yahoo.com  IMOB. VANZARI 3 camere
26 Aug 11:00
suprafata 86 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 8
95.000 € B
DOROBANTI  ultracentral, zona rezidentiala deosebita, casa demolabila, toate utilitatile, POT=45%, CUT=1.3, posibil P+2E+3R, acte,
0784.259.742
; eugenbalan08@gmail.com  IMOB. VANZARI terenuri
26 Aug 11:00
suprafata teren 220 mp
intravilan
deschidere 10 ml
179.990 € B
BERCENI, acum, vila deosebita tip duplex p+1+m, 3 camere +mansarda spatioasa cu balcon, locuibila de 30 mp, 2 bai. Amplasata excelent la 10 minute de metrou, zona exclusivista de case,
0731.171.007
 IMOB. VANZARI case
26 Aug 11:00
suprafata utila 128 mp
curte 85 mp
an 2015
4 camere
la cheie
87.000 € B
DRISTOR  5 min. metrou N. Grigorescu, cf 1, cu imbunatatiri, aer conditionat, balcon, are toate actele la zi, se vinde mobilat si utilat, liber, Lidl Fizicienilor, Parc Titan-IOR, Piata...
0725.579.402/ 0371.192.583
 IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 7 din 8
55.000 € B
LACUL TEI, teren stradal cu cladire parter demolabila, toate utilitatile, POT=45%, CUT=1.5, posibil P+3E, acte,
0784.259.742
; eugenbalan08@gmail.com  IMOB. VANZARI terenuri
26 Aug 11:00
suprafata teren 300 mp
intravilan
deschidere 18 ml
174.900 € B
VITAN,  Mall, garsoniera decomandata, in bloc mixt, mobilata, utilata, cu imbunatatiri, acte in regula, situata langa Mall Vitan,
0723.460.276/ 0744.566.644
; activm@gmail.com  IMOB. VANZARI garsoniere
26 Aug 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 6 din 8
46.000 € B
TIMPURI NOI Victoria Residence-Metrou, ap. 2 camere tip studio, etaj 1, 2, 3, 4, finisaje si dotari premium, orientare Est,
0784.259.742/ 0726.787.221
; eugenbalan08@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
26 Aug 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2015
semidecomandat
65.500 € comision 0% B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Aug 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD