Rezultate căutare la imob. vanzari (5264 anunțuri) în BUCURESTI
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
PANTELIMON cartier rezidentail, vila de lux, piscina, 2 saune, 5 cam., 2 bucatarii, 3 bai, sala de joc, semimobilata lux, p+1+m, neg.
0723.527.076
 IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00
190.000 €
B
ATESTAT marfa, pe numele Ivan Ionut. Il declar nul  IMOB. VANZARI case01 Sep 11:00

B
BUCURESTII NOI BULEVARDUL nr. 126, sector 1, vand urgent, proprietar, pretul zonei; suprafata teren 300 mp, deschidere 15 ml
0730.102.102
 IMOB. VANZARI terenuri
01 Sep 11:00

B
GIURGIULUI, Soseaua, Mega Image, imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, usa metalica ac) centrala pe cupru, 2 gr sanitare, balcon inchis, izolatie int./ ext, usi interior noi, instalatii...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com  IMOB. VANZARI 4+ camere
01 Sep 11:00
65.000 €
B
PIATA PRESEI LIBERE, urgent, teren d. colt, proprietar, negociabil; suprafata teren 1800 mp
0730.102.102
 IMOB. VANZARI terenuri
01 Sep 11:00

B
BUCURESTII NOI, vand casa, negociabil,, suprafata curte 350 mp
0760.959.266
 IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00
80.000 €
B
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, um), centrala proprie, instalatii electrice/ sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
17.500 €
B
RAHOVA, Sg. Turturica, proprietar vand casa, baie, bucatarie, pod, pivnita, mansarda neamenajata, termopan Gealan, ac, ct, toate utilitatile, suprafata utila 110 mp, suprafata curte 400...
0726.695.292
 IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00
200.000 €
B
BABOI STRADA Comuna Domnesti - Ilfov, Sat Domnesti, teren intravilan; suprafata teren 1700 mp, intravilan
0724.041.658
 IMOB. VANZARI terenuri
01 Sep 11:00

B
AGENTI vanzari pentru teren, pentru firma romano - germana producatoare de produse si preparate din carne, comision atractiv la vanzare, salariu
0737.038.524/ 0736.435.283
 IMOB. VANZARI 2 camere01 Sep 11:00
800 L
luna
B
BUCURESTII NOI, Gloriei, sect. 1, casa, teren 340 mp, deschidere 20 mp, suprafata utila 150 mp
0723.191.337
 IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00
500 €
mp
B
CARTE de munca, pe numele Dumitru Daniela. O declar nula  IMOB. VANZARI 2 camere01 Sep 11:00

B
TRIBUNEI STRADA nr. 25, sector 1, Bucuresti, langa restaurant 2 Cocosi, vand casa batraneasca;
0761.136.778
 IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00

B
HUEDIN STRADA zona Brancoveanu, sector 4, vand apartament 2 camere, fara imbunatatiri, proprietar, fara intermediari, negociabil, decomandat, etaj 3 din 4
0721.907.198
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
46.000 €
B
DAMBOVITA, 35 km Bucuresti, casa caramida, teren 1.100 mp, urgent,, 3 camere
0752.295.917/ 021.666.17.68
 IMOB. VANZARI case01 Sep 11:00
11.000 €
B
APUSULUI STRADA, zona Militari, schimb garsoniera cf. II, etaj 9 cu apartament cu 2 camere+diferenta in zona Militari;
0727.793.944
 CUMPARARI, schimburi01 Sep 11:00

B
MILITARI, Uverturii, 71,50 metri patrati, confort 1, 2 balcoane, vedere mixta sau schimb casa curte Domnesti, Clinceni (700-800 mp), exclus ag. imobilat, negociabil,, semidecomandat, etaj...
0736.112.667
 IMOB. VANZARI 3 camere01 Sep 11:00
58.500 €
B
ALEXANDRU OBREGIA, mobilat, imbunatatiri, confort 1, stradal, cash suprafata 75 mp, an constructie 1977, decomandat, etaj 1 din 10
0737.543.146
 IMOB. VANZARI 3 camere
01 Sep 11:00
66.000 €
B
COLENTINA, Kaufland, proprietar vand apartament 3 camere, nerenovat, bloc reabilitat,, an constructie 1969, etaj 7 din 10
0744.168.588
 IMOB. VANZARI 3 camere
01 Sep 11:00
52.000 €
B
DELFINULUI PIATA, proprietar, etaj 3, apartament mobilat si utilat modern, centrala proprie,, decomandat
0745.040.652
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
270 €
B
POLITEHNICA, vedere parc, direct proprietar, confort 1, 2 bai, 2 balcoane, centrala, reabilitat, parcare, imbunatatiri, suprafata 76 mp, an constructie 1980, decomandat, etaj 2 din 8
0733.856.223
 IMOB. VANZARI 3 camere
01 Sep 11:00
71.900 €
B
BAZILESCU, parc, ap. 2 camere la cheie, proprietar, etaj 1/3, vedere stradala, finisaje de lux, zona parc bazilescu, Piata 16 Februarie, toate utilitatile trase, bucatarie utilata, 1...
0765.046.580
; caraiangabriel@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
53.000 €
B
BUCURESTII NOI, Parc Bazilescu, bloc 2014, metrou, piata, apartamente 3 camere decomandate, finisaje la cerere, preturi negociabile, direct de la constructor, suprafata 70 mp, an constructie...
0721.535.363/ 0744.166.883
 IMOB. VANZARI 3 camere
01 Sep 11:00
69.000 €
B
BUCURESTII NOI, Parc Bazilescu, bloc 2014, metrou, piata, apartamente 2 camere decomandate, finisaje la cerere preturi negociabile direct de la constructor, suprafata 60 mp, an constructie...
0721.535.363/ 0744.166.883
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
49.900 €
B
MILITARI, Chiajna str. Campului, p+1+pod cu 2 plansee de beton izolatie termica EPS/80 de 10 cm, put 40 m, beci, tentrala termica, gaz, curent trifazic, imobilul se vinde la cheie,...
0720.066.081
; gheorghe_nicolae@ymail.com  IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00
103.000 €
B
TITAN, metrou, 12 min. Aleea Buhusi, bloc mixt, zona linistita, balcon pe toata suprafata camerei si a bucatariei, toate actele pentru vanzare, accepta credit, c+i, langa sectia 13,...
0724.996.460/ 0760.669.555
 IMOB. VANZARI garsoniere
01 Sep 11:00

B
CASA apropiere Bucuresti, mobila veche;
0736.839.083
 IMOB. VANZARI case01 Sep 11:00

B
BERCENI Straja, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, parcare,, etaj 4 din 5
0768.249.623
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
30.000 €
B
MILITARI, Lujerului, Cora, proprietar vand apartament 2 camere, parter inalt, balcon inchis termopan, fata la strada, suprafata 55 mp, an constructie 1979, decomandat
0726.928.877
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
49.000 €
B
TINERETULUI fara imbunatatiri, acte la zi, suprafata 58 mp, an constructie 1986, decomandat, etaj 1 din 8
0764.719.848
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
65.000 €
B
BERCENI, bloc reabilitat, toate imbunatatiri, parcare, suprafata 52 mp, decomandat, etaj 2 din 4
0764.719.848
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
45.000 €
B
SUDULUI PIATA, gresie, faianta, parchet, termopan, suprafata 56 mp, an constructie 1984, decomandat, etaj 3 din 8
0764.719.848
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
55.000 €
B
BRANCOVEANU, renovat recent, imbunatatiri, suprafata 40 mp, an constructie 1980, decomandat, etaj 4 din 10
0764.719.848
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
35.000 €
B
GORJULUI, Moinesti, vand apartament 3 camere, discutabil, suprafata 68 mp, an constructie 1981, decomandat, etaj 4 din 4
0767.363.211
 IMOB. VANZARI 3 camere
01 Sep 11:00
55.000 €
B
FIZICIENILOR, Schitului, ap. 3 camere, gresie, faianta, termopan, usa metalica,
0740.020.068/ 0751.013.903
 IMOB. VANZARI 3 camere01 Sep 11:00
63.000 €
B
GRIVITEI, Lainici, 2 camere, fara imbunatatiri, reabilitat, 46,7 metri patrati, negociabil,, semidecomandat, etaj 1 din 7
0720.217.837
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
42.000 €
B
NICOLAE TITULESCU - Banu Manta, sector 1, gars. cf. 1, etaj 9, dec., reabilitata termic recent, balcon 9 m inchis cu termopan, parchet; suprafata utila 29 mp, an constructie 1982
0755.042.229/ 0740.071.006
 IMOB. VANZARI case01 Sep 11:00

B
GARAJ beton, tip granitu izolat, acoperis, marime: 3,20 x 3 m, Bucuresti, disc.,
0724.336.235
 IMOB. VANZARI diverse, imobile ipotecate01 Sep 11:00
2.000 L
B
TITAN, IOR, apartament 2 camere, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, usa intrare metal, usi interior lemn-sticala. Vecinatati: Grigorescu, liceul Dante, IOR. Acces facil metrou,...
0761.666.640
; mariusmardale.d@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
46.000 €
B
PAJURA sector 1, proprietar, apartament 3 camere, etaj 2, bloc reabilitat, curat, suprafata 70 mp, semidecomandat
0761.644.733
 IMOB. VANZARI 3 camere
01 Sep 11:00
65.000 €
B
DRISTOR, particular vand apartament 4 camere, etaj 1, toate utilitatile, ultramodern, discutabil, suprafata 92 mp, an constructie 1992, semidecomandat
0765.088.733
 IMOB. VANZARI 4+ camere
01 Sep 11:00
88.000 €
B
MILITARI, Iuliu Maniu, of. unica, confort 2, etaj 1, stradal, libera, aproape metrou, Ratb, suprafata 24 mp, decomandat
0763.698.327/ 0727.745.806
 IMOB. VANZARI garsoniere
01 Sep 11:00
16.400 €
B
PANTELIMON ORAS, particular vand casa construita in 2006 cu teren 230 mp pomi fructiferi, neg.,
0765.426.382/ 0763.760.257
 IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00
35.000 €
B
MILITARI, Pacii, of. unica, confort 1, etaj 3, finisat complet, aproape metrou, acte, suprafata 70 mp, an constructie 1996, decomandat
0763.698.327/ 0727.745.806
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
45.000 €
B
MILITARI, Bd. Iuliu Maniu, confort 1, aproape metrou, Ratb, piata, oferta unica, suprafata 78 mp, decomandat, etaj 9 din 10
0763.698.327/ 0727.745.806
 IMOB. VANZARI 3 camere
01 Sep 11:00
46.900 €
B
CASA, langa Bucuresti, P+M, utilitati trase, se vinde in rate+avans, proprietar,, an constructie 2010
0762.101.294
 IMOB. VANZARI case01 Sep 11:00
50.000 €
B
VICTORIEI, Iancu de Hunedoara, Stefan cel Mare, bloc reabilitat, vedere bulevard, imbunatatiri, REI827, suprafata 53 mp, an constructie 1962, semidecomandat, etaj 1 din 7, apometre,...
0731.301.900
; imobiliare@reian.ro ; www.reian-imobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
58.000 €
B
VICTORIE CALEA, Colegiul George Enescu, ultracentral, fara risc seismic, acte, usor negociabil, suprafata 65 mp, an constructie 1945, decomandat, etaj 1 din 3
0736.918.130
 IMOB. VANZARI 2 camere
01 Sep 11:00
55.000 €
B
PIPERA, particular vand teren; suprafata teren 2500 mp
0722.168.063
 IMOB. VANZARI terenuri01 Sep 11:00
100 €
mp
B
DELFINULUI, Dristor, casa de vanzare, disc.,
0755.184.045
 IMOB. VANZARI case
01 Sep 11:00
45.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD