Rezultate căutare la imob. vanzari (4560 anunțuri) în BUCURESTI
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
TURDA  -parc, 2 camere, parc Regina Maria, balcon, termopan, gresie, faianta, parchet, cadastru,
0731.300.030
; busca_monik@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 1986
decomandat
parter din 9
59.999 €
B
BERCENI,  Alexandru Obregia, apartament situat in bloc nou, finisat la cheie, finisaje a alegere, centrala proprie, loc de parcare inclus in pret, acces facil mijloace transport, direct...
0725.985.771
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
29.500 €
B
BERCENI, vile insiruite cu regim inaltime P+1+M, amplasate aproape de Sos. Oltenitei, living, 2 grupuri sanitare, 2 dormitoare si un pod mansardabil, predata la cheie, bransata la toate...
0725.985.772
 IMOB. VANZARI case
31 Oct 11:00
suprafata utila 110 mp
curte 30 mp
an 2014
3 camere
la rosu
64.500 €
B
MIHAI BRAVU,  1 min. metrou, apartament doua camere, finisat la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, contorizat individual, direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.771
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 2014
decomandat
62.000 €
B
BERCENI,  Grand Arena, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala proprie, balcon, loc parcare, pozitie deosebita, accept...
0723.528.420/ 0728.804.876
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
31.000 €
B
MIHAI BRAVU,  1 min. metrou, finisat la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, contorizat individual. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 84 mp
an constr. 2014
decomandat
95.000 €
B
BERCENI,  5 minute metrou Leonida, apartament foarte spatios, finisat la cheie, bucatarie inchisa, centrala proprie, loc parcare inclus, finisaje la alegere, loc parcare inclus, direct...
0725.985.771
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 67 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 2
43.900 €
B
BERCENI,  10 minute metrou, Leonida, apartament complet finisat si bransat la toate utilitatile zonei, balcon spatios, loc parcare inclus, dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
26.500 €
29.000 €
B
PANTELIMON,  langa Rond Piata Delfinului, balcon inchis, mobilata/ nemobilata, utilata complet, centrala proprie, videointerfon, aer conditionat, zona linistita, acte complete, libera...
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
31 Oct 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2012
semidecomandat
etajul 1 din 3
32.000 €
B
BASARABIA,  vis-a-vis de Nationala Arena, stradal, 60 metri patrati, balcon 8 m inchis cu termopan, 2 aer conditionat, gresie, faianta, bucatarie mare, repartitoare, apometre, terasa fara...
0752.562.270
; robert@robertgagos.ro ; www.robertgagos.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 10 din 10
46.000 €
47.500 €
B
BERCENI,  10 min. metrou, situat pe Drumul Fermei intre Soseaua Berceni si Oltenitei, etaj 3. Apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.771
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 2014
decomandat
52.000 €
B
TITAN,  in zona Camil Ressu, langa statia de metrou Nicolae Grigorescu si langa parc, apartament 2 camere ocazie, bloc reabilitat termic, termopan, fara imbunatatiri, acte la zi,
0743.060.802
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
31 Oct 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 10 din 10
36.500 €
B
BERCENI,  10 minute metrou, situat pe Drumul Fermei intre Sos. Berceni si Oltenitei, etaj 3. Apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
42.000 €
B
MARRIOTT 2 camere, 13 Septembrie, stradal, etaj 9, mobilat si utilat modern, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat,
0731.300.030
; busca_monik@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 1990
decomandat
68.000 €
B
PANTELIMON,  Cora, particular, 2 camere confort 3, bloc reabilitat 2014, gaze, termopane negociabil,
0764.275.527
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
etajul 1 din 4
19.000 €
B
BERCENI,  10 minute metrou, garsoniera finisata la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, comision 0%, termen finalizare ianuarie 2015,
0725.985.771
 IMOB. VANZARI garsoniere
31 Oct 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
22.000 €
B
BERCENI,  5 minute de metrou Aparatorii Patriei, dezvoltator, decomandat, etaj 1, la cheie, 50 metri patrati, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala...
0728.804.876/ 0766.919.022
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
39.500 €
B
CAMIL RESSU,  str. Fizicienilor langa magazinul Lidl, 2 balcoane, 2 bai, bucatarie foarte mare, fara imbunatatiri, 7 minute de Metrou N. Grigorescu,
021.341.08.35/ 0743.060.802
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 4+ camere
31 Oct 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 5 din 8
69.000 €
69.500 €
B
NERVA TRAIAN,  central, metrou Timpuri Noi, dezvoltator, predare aprilie 2015, cadre beton si caramida 100%, izolat termic, centrala termica proprie, 2 grupuri sanitare, finisaje superioare,...
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
89.900 €
B
UNIRII SPLAIUL, vila lux, vila la cheie, spatioasa, terasa, spatiu verde, in cartier rezidential, piscina, constructie finalizata, toate utilitatile, Ratb, maxi taxi, mansarda locuibila, rate...
0725.985.771
 IMOB. VANZARI case
31 Oct 11:00
suprafata utila 1 mp
curte 160 mp
an 2014
3 camere
la cheie
84.900 €
B
NERVA TRAIAN,  central, metrou Timpuri Noi, dezvoltator, predare aprilie 2015, cadre beton si caramida 100%, izolat termic, centrala termica proprie, 2 grupuri sanitare, finisaje superioare,...
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
an constr. 2014
65.900 €
B
PANDURI 2 camere, termopan, usa metal, aer conditionat, parchet, liber, cadastru,
0731.300.030
; busca_monik@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 1990
semidecomandat
etajul 2 din 8
71.000 €
B
CISMIGIU, vila, baie, bucatarie amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, zona foarte buna, acte de proprietate, cadastru, intabulare, libera, metrou 5 minute, negociabil,
021.341.08.35/ 0743.060.802
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI case
31 Oct 11:00
suprafata utila 120 mp
curte 100 mp
an 1938
3 camere
la cheie
79.000 €
B
METALURGIEI,  Berceni, bloc nou, d+p+4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.771
; gabriel@proestrezidential.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 46 mp
33.500 €
B
MIHAI BRAVU,  1 min. metrou, finisat la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, contorizat individual. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 84 mp
an constr. 2014
decomandat
95.000 €
B
MIHAI BRAVU,  1 min. metrou, apartament doua camere, imobil 5 etaje, finisat la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, contorizat individual, direct dezvoltator, comision...
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
62.500 €
B
TITAN,  Parc Policlinica langa parculetul Titanii, str. Burdujeni, vedere la parc, bloc foarte curat, parchet, gresie, faianta, balcon inchis, bucatarie mare, 5 min. metrou, acte...
021.341.08.35/ 0743.060.802
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 3 din 4
65.000 €
B
BERCENI,  Obregia 10 min., metrou, 2 grupuri sanitare, finisat la cheie, finisaje la alegere, direct dezvoltator, comision 0%, termen finalizare martie 2015, rog seriozitate,
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 6
54.000 €
B
BUCURESTI, apartment 2 camere, apartament 3 camere, constructie noua, aproape de metoru, direct dezvoltator. Comision 0%. Se accepta credit. Pentru rezervare se plateste 3.000 €,
0725.985.771
; gabriel@proestrezidential.ro  IMOB. VANZARI 2 camere31 Oct 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 5
69.900 €
B
BRANCOVEANU,  5 minute metrou, imobil nou, situat in imediata apropiere a parcului si metrou. Garsoniere duble, finisaje la alegere, incalzire prin pardoseala, termen de finalizare 1 Feb....
0725.985.772
 IMOB. VANZARI garsoniere
31 Oct 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
28.900 €
B
BERCENI,  Obregia, ocazie, apartament situat in bloc nou, finisat la cheie, finisaje a alegere, centrala proprie, loc de parcare inclus in pret, acces facil mijloace transport, direct...
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2014
decomandat
29.500 €
B
TITAN,  Camil Ressu, langa statia de Metrou Nicolae Grigorescu si langa parc, ocazie, bloc reabilitat termic, termopan, fara imbunatatiri,
021.341.08.35/ 0743.060.802
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 10 din 10
36.000 €
B
GIURGIULUI SOSEAUA,  Vigoniei, ap. 2 camere conf.1, toate imbunatatirile gresie, , faianta, parchet, t, usa metalica liber,
0768.322.642/ 0731.136.698
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
etajul 5 din 7
36.000 €
B
BERCENI,  Alexandru Obregia, apartament situat in bloc nou, finisat la cheie, finisaje a alegere, centrala proprie, loc de parcare inclus in pret, acces facil mijloace transport, direct...
0725.985.771
; gabriel@proestrezidential.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
29.500 €
B
TITAN,  exact langa Parc IOR, str. Odobesti, ocazie, bucatarie mare, bloc reabilitat, geam baie, balcon mare, gresie, faianta, termopan, usa metalica, acte complete, metrou 3 minute,
0743.060.802/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 10
56.000 €
B
BERCENI,  foarte aproape de metrou (50m) Dimitrie Leonida, apartament 2 camere spatios, centrala proprie. Apartamentul se preda la cheie direct dezvoltator comision 0,
0725.985.771
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 5
42.000 €
B
IANCULUI,  posta, apropiere metrou, bloc construit in anul 1977, geam la baie vedere sud, fara imbunatatiri, contorizat, liber, acte complete, scoli si gradinite in apropiere, multiple...
0743.060.802/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 4 din 10
64.000 €
66.000 €
B
HERASTRAU,  Nordului, 115 mp total, centrala proprie, aer conditionat, termopan, finisaje de inalta calitate, negociabil, langa: Aviatiei, Primaverii, Aviatorilor, Floreasca, Caramfil,...
0757.598.354
; irzsa.norbert@gmail.com ; www.norbertirzsa.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 3 din 5
136.000 €
138.000 €
B
BERCENI,  10 min. metrou, situat pe Drumul Fermei intre Soseaua Berceni si Oltenitei, apartament 3 camere. Apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere. Direct dezvoltator,...
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 82 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
53.000 €
B
IANCULUI,  Posta, Ritmului, str. Elev Stefanescu spre Pantelimon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 3-4 minute de metrou, libera, acte la zi,
0743.060.802/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
31 Oct 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 4 din 10
36.000 €
B
BERCENI,  Brancoveanu, Budimex, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux la alegere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, centrala proprie, pozitie deosebita, acces usor...
0723.528.420/ 0721.221.982
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 3
29.500 €
B
BERCENI,  Pta Sudului, E. Racovita, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte in lucru, vedere mixta, bloc monolit, contorizat, 10 minute pana la metrou,
0743.060.800/ 0743.060.802
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 4 din 10
47.000 €
48.000 €
B
BRANCOVEANU,  5 minute metrou, imobil nou, termen de finalizare februarie, finisaje la alegere, posibilitate compartimentare apartament, incalzire pardoseala, direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 3 camere
31 Oct 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
65.000 €
B
BERCENI,  la 50 m de statia metrou Dimitrie Leonida, garsoniera spatioasa, bloc nou, lift, central proprie, se preda la cheie, direct dezvoltator comision 0,
0725.985.771
 IMOB. VANZARI garsoniere
31 Oct 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
27.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA,  Cartierul Verde, ansamblu finalizare nov. 2014, direct dezvoltator, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica centrala termica, baie mobilata, lift, loc parcare,...
0735.350.003
; office_cartierulverde@yahoo.com ; www.cartierulverde.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 57 mp
decomandat
etajul 1 din 5
39.900 €
B
BERCENI, suprafata utila apartament 55 mp+ 25 mp spatiu verde ingradit, 700 de statia metrou Dimitrie Leonida, apartamentul se preda la cheie, pret cu tva inclus direct dezvoltator...
0725.985.771
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 81 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
39.000 €
B
BERCENI,  situat pe Drumul Fermei intre Sos. Berceni si Oltenitei, apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere, bucatarie mobilata. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
 IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
35.000 €
B
OLTENITEI, va propunem spre achizitie o frumoasa vila cu regim de inaltime P+1+M, amplasata intr-un complex rezidential de vile, in proximitatea Sos. Oltenitei, Drumul Fermei. Vila este...
0725.985.772
 IMOB. VANZARI case
31 Oct 11:00
suprafata utila 120 mp
curte 75 mp
an 2014
4 camere
la cheie
77.000 €
B
PANDURI 2 camere Monitorul Oficial, stradal, pretabil locuit sau firma, cabinete, liber, cadastru,
0731.300.030
; busca_monik@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
31 Oct 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 1990
decomandat
parter din 8
67.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA,  Cartierul Verde, ansamblu 2014 finalizare nov., direct dezvoltator, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, lift, loc parcare, transport gratuit,...
0735.350.003
; office_cartierulverde@yahoo.com ; www.cartierul-verde.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
31 Oct 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
etajul 2 din 5
24.900 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD