Rezultate căutare la imob. vanzari (4554 anunțuri) în BUCURESTI
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
ALEXANDRIEI  Cristalu, bloc nou, bucatarie inchisa, balcon, se finiseaza la cererea clientului, toate utilitatile, app mijloace de transport, magazine, se acc credit,
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
32.500 € B
EROII REVOLUTIEI,  City Mall, Giurgiului, 1 statie metrou, ocazie, confort 1, balcon logie, usa metalica, termopan, in rest fara imbunatatiri, zona verde, deosebita, piata, parcuri, scoala,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com  IMOB. VANZARI garsoniere
25 May 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 5 din 10
26.500 € B
BRANCOVEANU  strada Pomarla 4 camere etaj 8 din 8, vedere mixta si hol H, foarte aproape metrou si Oraselul Copiilor, scara curata cu vecini ok, posibilitate schimb cu 2 camere in zona...
0723.156.189
 IMOB. VANZARI 4+ camere
25 May 11:00
suprafata 97 mp
an constr. 1987
79.000 € B
UNIVERSITATE, etaj 1, renovat,
0766.485.972
 IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 1973
decomandat
82.000 € 86.000 € B
POSTAVARULUI, Billa, Circa 13 Politie, particular cumpar gars., cf. 2, urgent;
0730.155.849
 CUMPARARI, schimburi 25 May 11:00
B
TRAPEZULUI,  Residence, penthouse 3 camere cu terasa, bloc caramida tencuita, finalizat 2014, bucatarie inchisa, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica proprie,...
0724.717.606/ 0724.717.606
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 94 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5
66.000 € B
MILITARI Militari Belsugului Residencedirect dezvoltator, bloc nou, etaj 1/6, G, F, P, T, usa metalica, balcon, parcare, centrala proprie, izolat termic, fonic, structura beton+caramida, compartimentare din...
0734.497.016/ 0762.138.178
; office@militaribelsuguluiresidence.ro ; www.militaribelsuguluiresidence.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 2015
decomandat
50.100 € comision 0% B
TITAN,  Auchan, particular, confort 3, etaj 2, t, usa metalica
0730.155.849
 IMOB. VANZARI garsoniere
25 May 11:00
12.000 € B
CLUCERULUI,  Kiseleff, Docentilor, Ion Mihalache, Piata 1 Mai, 2001, Arcul de Triumf, 70 mp utili, parter inalt, (posibilitate decomandat si balcon), bucatarie inchisa, spatii depozitare,...
0727.400.855/ 0741.976.094
; diana@goodestate.ro ; www.goodestate.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 85 mp
an constr. 2001
semidecomandat
parter din 6
129.000 € B
NERVA TRAIAN etaj 6, mobilat si utilat lux,  IMOB. VANZARI garsoniere
25 May 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1994
decomandat
51.999 € B
BUFTEA  proprietar, loturi intravilane, zona de vile, langa padure, lac, suprafata: 500 mp/lot,
0744.538.487
 IMOB. VANZARI terenuri 25 May 11:00
suprafata teren 500 mp
intravilan
deschidere 16 ml
20 € mp B
BERCENI,  Straja, Huedin Center, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, foarte curat. Se poate vinde si mobilat (+3000 € ).Toate actele. Se accepta credit Prima...
0737.414.527
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 2 din 4
42.000 € B
DRUMUL TABEREI confort1, curat, balcon, geam la baie, acte, RATB, piata, parc,
0760.654.544/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
etajul 2 din 10
41.000 € B
TITAN,  metrou N. Grigorescu, direct dezvoltator, etaj 1, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala, balcon, lift, intabulare, disponibil imediat,...
0723.528.420
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
63.000 € B
TITAN,  Alba, aproape de metrou, confort 1, doua balcoane, fara probleme, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat utilat modern, acte la zi, se accepta credit,...
0728.879.796
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
43.000 € B
ION MIHALACHE,  Kiseleff, Piata 1 Mai, Clucerului, Radu Boiangiu, Racota, etaj 5, P+8, bloc restras de la bulevard, 1 baie, vedere spate, luminos, liniste, renovat, parcul kiseleff, cadastru,...
0727.400.855/ 0741.976.094
; diana@goodestate.ro ; www.goodestate.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 74 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 5 din 8
86.900 € B
BERCENI,  Spiru Haret, metrou Aparatorii Patriei, dezvoltator, ap tip penthouse, 100mp, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala, balcon, acces...
0723.528.420/ 0726.276.110
 IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5
50.000 € B
DRUMUL TABEREI  Romancierilor, confort1, ocazie, foarte curat, contorizat (apa, caldura, gaze), bloc deosebit, acte, liber,
0760.654.544/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 8 din 9
37.000 € B
STEFAN CEL MARE  Spitalul Colentina, curat, vedere pe spate, termopan partial, cadastru, se accepta credit,
021.241.53.12/ 0724.377.294
; contact@vegasimobiliare.ro ; www.vegasimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 6 din 10
54.990 € B
CHISINAU,  MegaMall Pantelimon, Miramar, bloc reabiliat termic, confort 2, instalatie electrica si sanitara schimbate, imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usa metal, aer conditionat,...
0724.543.014
; cristian@theosimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 10
35.999 € B
BASARABIA,  National Arena, confort 1, renovat complet, gresie, faianta, parchet, instalatie centrala termica, usa metal, mobilat, bloc civilizat. Facilitati zona: transport public,...
0724.543.014
; cristian@theosimob.ro ; www.theosimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 2 din 8
59.000 € B
BABA NOVAC,  aproape de parc, confort 1, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat utilat modern, geam la baie, acte la zi, se accepta credit, merita vazut,
0728.879.796
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 53 mp
semidecomandat
etajul 6 din 10
53.000 € B
DRUMUL TABEREI,  confort 1, la cheie, renovat total (g, faianta, parchet, t, um), bloc reabilitat, statii RATB, supermarketuri, scoli, gradinite,
0760.654.544/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
etajul 2 din 4
65.000 € B
GORJULUI,  situat stradal pe Iuliu Maniu langa metrou si piata, apartament spatios, vedere pe spate, fara zgomot de la bulevard, bloc civilizat. Este disponibil imediat, toate actele ok....
0754.015.091/ 0773.832.029
; cosmin@homebrokers.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 67 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 7 din 9
55.000 € 57.000 € B
TITAN,  str. Jean Steriadi, metrou 1 Decembrie, imbunatatiri, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, boxa subsol, acte la zi. Accepta credit,
0724.543.014
; cristian@theosimob.ro ; www.theosimob.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 4 din 4
54.000 € B
BERCENI,  metrou Aparatorii Patriei, dezvoltator, const. 2015, spatioasa, la cheie, finisaje lux la alegere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, pozitie...
0723.528.420/ 0722.272.181
 IMOB. VANZARI garsoniere
25 May 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 2015
decomandat
20.500 € 28.100 € B
VOLUNTARI,  Ilfov, str. Nicolae Leonard nr. 49, vand casa batraneasca la curte, 200 mp, necesita reparatii, utilitati, proprietar;
0767.827.906
 IMOB. VANZARI case
25 May 11:00
5 camere
B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0761.336.118/ 0723.528.420
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
29.500 € B
DRUMUL TABEREI,  confort 2, renovat (g, faianta, parchet, t, um) contorizat, izolat pe interior, acte, liber, statii RATB, facilitati,
0760.654.544/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
etajul 6 din 10
33.000 € B
BASARABIA STADION,  mai exact pe Str. Bucovuna, bloc caramida, cu termopan, fara alte imbunatatiri, acte la zi, se accepta credit, merita vazut,
0728.879.796
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
42.000 € B
OLTENITEI SOSEAUA  Paraul Rece, vila noua tip duplex, living+ 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, P+1E+ Pod amenajat, se vinde la cheie, finisaje deosebite, teren propriu,
0724.411.696/ 0730.320.124
; www.nemar-rezidential.ro  IMOB. VANZARI case
25 May 11:00
suprafata utila 101 mp
curte 117 mp
an 2014
4 camere
in constructie
79.500 € B
DECEBAL,  Alba Iulia, stradal, imobil monolit, vedere mixta, spatioasa, luminos, spatii vitrate cu arhitectura moderna, mobilat utilat, metrou. Vecinatati: Unirii, Calea Calarasilor, OVA...
0737.504.516
; iulian.tanasie@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 7
120.000 € B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, bloc nou, P+4E, apartament deosebit cu 3 camere, finisaje lux, toate utilitatile, zona linistita, strazi asfaltate, reducere pt. plata cash, comision 0%,
0724.411.696/ 0730.320.124
; www.nemar-rezidential.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
40.000 € B
BANEASA,  Studio 80, spatii generoase, suprafete vitrate mari, vedere libera, finisaje lux, bucatarie mobilata si utilata lux, spatii mari pentru depozitare, dormitor matrimonial cu baie...
0724.819.845
; cristina.rotaru@independentbrokers.ro ; www.independentbrokers.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
25 May 11:00
suprafata 112 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 3 din 5
173.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Valea Ialomitei, gars, confort 1, bloc mixt, pe mijloc, reabiliata, renovata, mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, masina spalat, frigider, aragaz, contorizata, usa...
0762.093.000
 IMOB. VANZARI garsoniere
25 May 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1972
decomandat
etajul 4 din 4
27.500 € B
DRISTOR,  Ramnicu Sarat in spate la Mega Image, confort 1, cu gresie, faianta, termopan, acte la zi, zona linistita, se accepta credit, merita vzaut,
0728.879.796
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 1 din 4
55.000 € B
DOROBANTI CALEA, 5 camere, bloc reabilitat, grinzi elastice, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, ACx 3, costuri mici intretinere, negociabil,
0720.798.055
 IMOB. VANZARI 4+ camere
25 May 11:00
suprafata 122 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 3 din 9
155.000 € B
DRISTOR,  Laborator, 5 min. metrou, confort 1, bloc mixt, constructie 1986, etj 7/8, fara imbunatatiri, libera, usor negociabil,
0743.041.117
 IMOB. VANZARI garsoniere
25 May 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 7 din 8
33.000 € B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, imobil D+P+5E, constructie caramida Porotherm, apartament ideal, finisaje lux, acces rapid la mijloacele de transport in comun, disponibil imediat, comision0%,
0724.411.696/ 0730.320.124
; www.nemar-rezidential.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 2014
decomandat
41.500 € B
LIVIU REBREANU,  Complex Rezidential, Rasarit de Soare,  etaj 1, mobilat, 2 balcoane, loc de parcare propriu, vedere mag. Auchan,
0761.680.662
 IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
55.000 € B
VIILOR, apartament cu terasa imensa, direct dezvoltator ISG Residence. Finisaje la alegere si centrala proprie incuse in pret. Cadou mobila de bucatarie. Parc Carol metrou Eroii...
0748.238.661/ 0753.112.731
; ionescugeorgiana.imob@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 110 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 5
82.000 € B
ALIORULUI,  Berceni, apartamentul este situat intr-o zona deosebita, in apropierea unitatilor de invatamant, a mijloacelor de transport in comun si a magazinelor. Este renovat complet si se...
0736.570.871
; panculescuroxana@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 51 mp
semidecomandat
etajul 1 din 10
43.500 € B
TEREN construibil, schimb cu casuta curata,
0741.660.412
 IMOB. VANZARI terenuri 25 May 11:00
suprafata teren 9.000 mp
40.000 € B
CENTRAL, cedez gratuit locuinta + spatiu comercial, contract inchiriere A.F.I., caz extrem de interesant financiar, f. serios;
0730.154.128
 IMOB. VANZARI garsoniere 25 May 11:00
B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, zona civilizata, imobil rezidential nou, D+P+4E, apartament eficient compartimentat, se vinde la cheie cu finisaje lux, toate utilitatile,
0724.411.696/ 0730.320.124
; www.nemar-rezidential.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
41.200 € B
DRISTOR,  Fizicienilor, confort 2, toate imbunatatirile, aproape de mijloacele  de transport in comun, mag.  Auchan,
0761.680.662
 IMOB. VANZARI garsoniere
25 May 11:00
suprafata 21 mp
etajul 3 din 4
21.000 € B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, zona civilizata, imobil rezidential nou, P+4E, apartament eficient compartimentat, se vinde la cheie cu finisaje lux, toate utilitatile, comision0%
0724.411.696/ 0730.320.124
; www.nemar-rezidential.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
28.000 € B
INTERCONTINENTAL,  Str. Jean Louis Calderon,  confort1, imbunatatiri, termopan, balcon, parchet, bloc fara bulina, negociabil,
0761.680.662
 IMOB. VANZARI garsoniere 25 May 11:00
suprafata 43 mp
decomandat
etajul 5 din 6
45.000 € B
TRAFIC GREU,  Liberty, casa 2 camere, centrala proprie, baie, bucatarie, curte, gaze, apa, canal, strada asfaltata, zona linistita,
0723.173.783/ 0769.088.538
; www.imobiliareclass.ro  IMOB. VANZARI case 25 May 11:00
suprafata utila 55 mp
curte 116 mp
an 1965
2 camere
la cheie
63.000 € B
STEFAN CEL MARE  - stradal, apartament 2 camere, parchet, faianta, t, balcon urias, bloc reabilitat si terasa reabilitata, parc circului, metrou, piata, pret usor negociabil,
0733.289.916/ 0768.964.211
; dragan.tudorsimobiliare@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
25 May 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1963
semidecomandat
etajul 6 din 6
42.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD