Rezultate căutare la imob. vanzari (3497 anunțuri) în BUCURESTI
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
TINERETULUI,  Cantemir, bloc reabilitat, 3 camere, curat, oferta reala, apropiere metrou, Vecinatati: Unirii, Marasesti, Sincai, Timpuri Noi, negociabil, oferta, ocazie,
0773.877.466
; bogdan.paicu@city-estate.ro ; www.city-estate.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 66 mp
an constr. 1965
semidecomandat
64.500 € B
BRANCOVEANU particular, stradal, fara imbunatatiri, structura caramida, balcon 12 mp
0729.913.855
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
45.000 € B
1 MAI  Expozitiei, casa, teren 205 mp, deschidere 10 m, amprenta 100 mp, P+1+M, vila este compartimentata in 5 apartamente, ID 920
021.317.20.92/ 0725.445.510
; radu.toma@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro  IMOB. VANZARI case
12 Feb 11:00
suprafata utila 300 mp
an 1938
11 camere
la cheie
220.000 € B
UNIRII  Zepter, 3 balcoane, renovat recent, gresie, faianta, parchet, t, usi interior noi, intrare stradala, Vecinatati: Alba Iulia, Decebal, Octavian Goga, Mihai Bravu, Vitan, negociabil,
0773.877.466
; bogdan.paicu@city-estate.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 66 mp
an constr. 1995
decomandat
94.900 € 98.900 € B
BUCURESTII NOI Dion Imobiliare va prezinta spre vanzarea aceasta deosebita proprietate. Dispune de cele mai performante dotari, cu finisaje de calitate superioara, pentru confortul familiei or...
0729.892.834/ 021.318.36.60
; c.ciobotaru@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro  IMOB. VANZARI case
12 Feb 11:00
suprafata utila 500 mp
curte 1.000 mp
an 2008
10 camere
la cheie
889.000 € B
DACIA,  Eminescu, etaj 4/6, bloc 2010, spatios, decomandat, vedere fata, posibiliatate loc parcare, pret 67.000 €. Universitate, decomandat, etajul 4/7, suprafata de 50 metri...
0731.414.128
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2010
decomandat
67.000 € B
1 DECEMBRIE  100 m/ 1 min. de la metrou confort 1, balcon inchis, finisaje exceptionale, gresie, faianta, parchet, centrala, obiecte sanitare, lift, pozitie excelenta, ultimul apartament
0769.076.165/ 0769.076.164
; office@petaluda.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
53.500 € B
VACARESTI,  vis-a-vis Parcul Copiilor, imobil s+p+10, dezvoltator, finisaje incluse, centrala de apartament, contorizare separata, 99.900 + tva, receptie decembrie 2016,
0724.009.281
; office@davincigroup.ro ; www.davinvigroup.ro  IMOB. VANZARI 4+ camere
12 Feb 11:00
suprafata 112 mp
an constr. 2016
decomandat
99.900 € B
VACARESTI  vis-a-vis parcul Copiilor, imobil S+P+10, dezvoltator, finisaje incluse, centrala apartament, baia utilata, contorizare separata, 80.850 + tva, avans 20%, receptie 2016,
0724.009.281
; office@davincigroup.ro ; www.davincigroup.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 85 mp
an constr. 2016
decomandat
80.850 € B
VACARESTI  vis-a-vis de parcul Copiilor, imobil s+p+10, dezvoltator, finisaje incluse, centrala de apartament, contorizare separata, 60.500 + tva, avans 20%, receptie decembrie,
0724.009.281
; office@davincigroup.ro ; www.davincigroup.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 68 mp
an constr. 2016
decomandat
66.500 € B
VACARESTI,  vis a vis de Parcul Copiilor, imobil s+p+10, finisaje incluse, baia utilata, contorizare separata, centrala apartament, 40.950+tva, avans 20 %, receptie decembrie 2016,
0724.009.281
; office@davincigroup.ro ; www.davincigroup.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
12 Feb 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2016
decomandat
40.950 € B
NERVA TRAIAN,  Timpuri Noi, 2 camere, apropiere metrou, imbunatatiri calitate deosebita, amenajat lux, bucatarie comanda, 2 parcari proprii,
0728.955.401
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1991
69.500 € B
RAHOVA, Scandinavia ResidenceAlexandriei, Ghencea, loc parcare in proprietate, apartament cu gradina de 79 mp in proprietate. Pret redus cu 7.000 €. Peste 1.200 de locatari deja, 14 blocuri...
0720.533.409
; wrp@premiumimobiliare.ro ; www.wrp.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 73 mp
an constr. 2014
semidecomandat
59.900 € 68.900 € comision 0% B
RAHOVA,  Spatarul Preda, Sos. Salaj, dezvoltator, imobil nou s+p+9, la cheie, centrala de apartament, contorizare separata,
0724.009.281
; office@primaresidence.ro ; www.primaresidence.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 78 mp
an constr. 2015
decomandat
63.500 € B
MIHAI BRAVU,  Vitan, bloc reabilitat termic, vedere spate, acces facil la mijloacele de transport, apropiere Kaufland, Mega Image;
0723.076.075
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1980
decomandat
B
BERCENI  Emil Racovita, str. Moldovita neamenajat, fara nici o imbunatatire, balcon din constructie, se accepta credit,
0722.465.875
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1970
semidecomandat
45.000 € B
SEBASTIAN  stradal, spatioasa, finisata la cheie, inclusiv centrala montata, ideal pt. investitie sau birou, se accepta credit,
0722.465.875
 IMOB. VANZARI garsoniere
12 Feb 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
decomandat
27.600 € B
COLENTINA  Nada Florilor, confort 2, stare buna, renovat acum 2 ani, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilat si utilat, se accepta credit,
0722.465.875
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1970
decomandat
31.900 € B
MODORAN ENE  aproape de intersectia cu Iancu Jianu, bloc foarte curat, apartament neamenajat, necesita investitii majore, are termopan la sufragerie si balcon inchis cu termopan,
0722.465.875
 IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 67 mp
an constr. 1983
decomandat
55.000 € B
VICTORIEI CALEA  str. Frumoasa 54, ap. 5 camere, blocul nu se afla in lista de imobile cu riscuri seismice de nici un grad, parchet de nuc din constructie, necesita raschetat paluxat, ac in...
0730.013.678
; celepija.fatbardh.fc@gmail.com  IMOB. VANZARI 4+ camere
12 Feb 11:00
suprafata 121 mp
an constr. 1924
decomandat
180.000 € B
PACII, Transparent Residencemetrou, apartament 2 camere, loc parcare gratuit, geam exterior la baie, predare Septembrie, finisaje la alegere plafon 30 €/mp, structura dala groasa, caramida porotherm...
0725.210.210
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 2016
decomandat
nivel intermediar
43.912 € comision 0% B
MILITARI,  Lujerului, str. Azurului, fara imbunatatiri, liber, 2 bai, zona verde, liniste, metrou, mall, exclus agentii imobiliare, pret fix, liber,
0723.605.520
; bogdan.tolea@executari.com ; www.executari.com  IMOB. VANZARI 4+ camere
12 Feb 11:00
suprafata 85 mp
an constr. 1980
semidecomandat
65.600 € 68.000 € B
MILITARI  Bd. Uverturii, metrou Lujerului, Teatrul Masca, 4 camere transformat in 3 camere,, 2 balcoane, 2 bai, necesita renovare generala, liber. Exclus agentii imobiliare. Comsion zero...
0723.605.520
; bogdan.tolea@executari.com ; www.executari.com  IMOB. VANZARI 4+ camere
12 Feb 11:00
60.000 € B
GIURGIULUI SOSEAUA  Toporasi, particular, conf.1, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, liber, negociabil
0722.637.990
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
39.000 € B
GIULESTI  Poiana Lacului vand teren, utilitati in zona, pretul zonei, numar contact;
0774.641.335/ 0773.820.644
 IMOB. VANZARI terenuri 12 Feb 11:00
suprafata teren 500 mp
intravilan
B
DRUMUL TABEREI  Tg. Neamt, confort 1, circular, 2 lifturi, geam la baie, termopan, liber, acces usor Ratb, scoli, gradinite, parcuri,
0721.844.624/ 0769.470.920
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1975
decomandat
42.800 € B
LACUL TEI,  Facultate, confort 1, amenajata integral, bucataria mobilata, intabulata, negociabil,
0721.593.744/ 0786.458.152
; hermes_servicii@yahoo.com  IMOB. VANZARI garsoniere
12 Feb 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1986
decomandat
40.000 € B
DRUMUL TABEREI  metrou Raul Doamnei, proprietar vand apartament 3 camere parter, confort 2;
0734.643.348
 IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1974
semidecomandat
B
BERCENI  -Resita gresie, faianta, termopan, usa metalica, radet, gaze, libera, bloc foarte curat, cadastru, intabulare.  IMOB. VANZARI garsoniere
12 Feb 11:00
suprafata 17 mp
an constr. 1975
semidecomandat
14.000 € B
RAHOVA  Teius, confort 1, balcon inchis, curat, spatios, bloc civilizat, eliberabil, acte, accept credit,
0723.331.471
 IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 63 mp
an constr. 1978
semidecomandat
52.500 € B
TITAN,  Mizil, direct dezv., apartament 2 camere, imobil nou, la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica finisaje personalizate, instalatii Romstal, term. Salamander, accept...
0747.272.193/ 0736.470.681
; imobiliar.confort@gmail.com ; www.imobiliarconfort.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
52.500 € B
GIULESTI, unica 100 % pentru tineri (p- living 33 mp + et. 2 dormitoare: 12,3 si 20 mp) conectata si separata cu casa parintilor: hol 11 mp, 2 cam.: 14, 12 mp baie 4,45 mp si...
0736.853.525
; cpirvu@gmail.com ; www.costelpirvu.ro  IMOB. VANZARI case
12 Feb 11:00
suprafata utila 155 mp
curte 460 mp
an 2008
6 camere
la cheie
94.500 € B
THEODOR PALLADY Imobiliar Confort Residencedirect dezv., apartament 2 cam, imobil nou, la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica finisaje personalizate, instalatii Romstal, term. Salamander, accept credit,...
0747.272.193/ 0736.470.681
; imobiliar.confort@gmail.com ; www.imobiliarconfort.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 2015
decomandat
nivel intermediar
48.500 € comision 0% B
UNIRII  Bulevardul Unirii, Traian, bloc antiseismic stradal, vedere mixta, 2 balcoane, 2 sanitare, amenajat gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica dependinte, boxa,...
0727.987.855
; romangheorghe.ro@gmail.com  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 95 mp
an constr. 2000
semidecomandat
170.000 € B
BUCURESTI  particular, stradal, toate utilitatile, Crangasi, in vecinatatea Institutului Pasteur), la 150 m statie autobuz 162, 163, tramvai 11 si 44. Elena
0788.002.002
; elenacraciunescu27@yahoo.com  IMOB. VANZARI terenuri
12 Feb 11:00
suprafata teren 1.800 mp
intravilan
deschidere 40 ml
98 € mp B
TEREN. Particular, vand teren cu iesire la doua strazi, la ambele strazi deschidere peste 12 m, teren foarte bun, fara umplutura, fosta livada, cu
0788.002.002
; elenacraciunescu27@gmail.com  IMOB. VANZARI terenuri
12 Feb 11:00
suprafata teren 500 mp
intravilan
deschidere 13 ml
70.000 € buc B
SEBASTIAN  Parc proprietar vand apartament 2 camere langa Parc Sebastian, bloc reabilitat, interfon, termopane. Colaborezi cu agentii imobiliare nu si cu agentie de promovare.
0722.665.622
 IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1987
decomandat
55.000 € B
OCTAVIAN GOGA amenajari de lux, 2 grupuri sanitare, stradal, ideal pentru birou/locuinta. Merita vazut,
0769.470.920/ 0721.844.624
; maramarincescu@yahoo.com  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 84 mp
an constr. 1997
decomandat
127.000 € B
OBOR  Ferdinand apartament aflat intr-un bloc la intrarea Bulevardului Ferdinand. Necesita renovare. Pret negociabil
0724.227.210
; raluinvest@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1980
semidecomandat
59.000 € B
DRUMUL TABEREI  -Billa confort 1, spatioasa, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bucatarie mobilata, toate actele.
0769.470.920/ 0721.844.624
; maramarincescu@yahoo.com  IMOB. VANZARI garsoniere
12 Feb 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 1974
semidecomandat
34.500 € B
1 MAI, casa. Proprietatea este amplasata intr-o zona apropiata Pietii Domenii. Imobilul poate fi renovat si inaltat. Pe teren se mai afla un garaj si o anexa. Pretabila locuinta sau...
0724.227.210
; raluinvest@gmail.com  IMOB. VANZARI case
12 Feb 11:00
suprafata utila 73 mp
curte 282 mp
an 1940
3 camere
demolabila
175.000 € B
PRELUNGIREA GHENCEA, 2 camere cu rate la dezvoltator 15.000 € avans si rate 300 € lunar doar cu buletinul, 54 mp utili 1/ 2, 33.500 € pentru plata numerar
0760.019.991
; imobiliaregrand@gmail.com ; www.grandimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 2015
decomandat
33.500 € B
UNIRII  Splai - Nerva Traian, metrou, in apropiere de parcul Tineretului, lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic, 23 apartamente. TVA inclus, vizionari...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 74 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € B
UNIRII  Splai - Mihai Bravu - Lidl - metrou - parc Tineretului dezvoltator, 3 cam, etaj 1, 2, 3, 4, 5. bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje lux. locuri de...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 75 mp
an constr. 2016
decomandat
105.000 € 1 B
MIHAI BRAVU  Lidl Metrou - parc Tineretului dezvoltator, 3 cam, etaj 1, 2, 3, 4, 5. Bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje lux. Locuri de parcare. DS+P+6 cu lift....
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 75 mp
an constr. 2016
decomandat
105.000 € 1 B
BUREBISTA,  Unirii, vand apartament 3 camere, are toate imbunatatirilie, se vinde mobilat si utilat. Apartamentul este situat intre soseaua Mihai Bravu si Piata Alba Iulia, la 7-8 min...
0734.954.687
; contact@ultracentral-imobiliare.ro ; http://ultracentral-imobiliare.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
12 Feb 11:00
suprafata 68 mp
an constr. 1986
decomandat
89.500 € 97.500 € B
NERVA TRAIAN,  metrou, in apropiere de parcul Tineretului, 5 camere, dezvoltator, 0 comision lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic. TVA 20% inclus, vizionari si...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro  IMOB. VANZARI 4+ camere
12 Feb 11:00
suprafata 150 mp
an constr. 2016
decomandat
223.000 € B
NERVA TRAIAN,  metrou, in apropiere de parcul Tineretului, 5 camere, dezvoltator, 0 comision lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic. TVA 20% inclus, vizionari si...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro  IMOB. VANZARI 4+ camere
12 Feb 11:00
suprafata 150 mp
an constr. 2016
decomandat
219.000 € B
TIMPURI NOI,  Nerva Traian, metrou, in apropiere de parcul Tineretului, lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic, 23 apartamente, bucatarie inchisa. TVA 20%...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 74 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € B
NERVA TRAIAN,  in apropiere de parcul Tineretului si metrou Timpuri Noi, lux, elegante si spatioase bloc nou d+p+4e, caramida, lift hidraulic, 23 apartamente, bucatarie inchisa. TVA 24%...
0722.248.933
; viorel.iosifescu@gmail.com ; www.apartamentenoi0comision.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
12 Feb 11:00
suprafata 74 mp
an constr. 2015
decomandat
107.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 13 Feb 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD