Rezultate căutare la imob. vanzari (3829 anunțuri) în BUCURESTI
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
DRUMUL TABEREI  Materna, langa piata si viitoarea statie de metrou V. Ialomitei, stradal, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon 8 m, mobilat si utilat in pret, eliberabil, accept credit,
0723.173.783/ 0723.510.200
; www.imobiliareclass.ro  IMOB. VANZARI 2 camere 29 Jul 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 6 din 10
48.900 € B
13 SEPTEMBRIE  - Sebastian, hol H, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica instalatii sanitare noi, instalatii electrice noi, aer conditionat, reabilitat, exclus intermediari, accept credit,
021.420.02.43/ 072185948
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 82 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 2 din 8
59.500 € B
FERDINAND,  stradal, bloc special, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, boxa, 2 lifturi, contorizare, intabulare,...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 80 mp
decomandat
etajul 3 din 9
68.900 € B
DRUMUL TABEREI,  Argesului, parter/4, bloc 1980, izolata exterior si interior, instalatii noi, centrala proprie, complet mobilata si utilata, decomandata, bloc mixt,
0723.173.783/ 0769.088.538
 IMOB. VANZARI garsoniere
29 Jul 11:00
suprafata 35 mp
37.500 € B
RAHOVA  - P. Ispirescu, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, instalatii electrice noi, instalatii sanitare noi, usi int sch, mobilat, utilat, exclus...
021.420.02.43/ 0721.859.395
 IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 1 din 8
41.500 € B
DRUMUL TABEREI,  Parc Moghioros, decomandat (circular), etaj 7/10 cu doua lifturi, interioare caramida, orientare S-E amenajat cu termopan, gresie, faianta, parchet, locuibil, disponibil...
0744.682.007/ 0725.646.382
; www.completimobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 52 mp
46.000 € B
DRUMUL TABEREI,  1 Mai adiacent cu Sibiu, apartamentul este renovat recent, schimbate instalatiile electrice si sanitare (totul nou nout) bloc nou, accept credit,
0764.660.900
 IMOB. VANZARI 2 camere 29 Jul 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1980
decomandat
49.500 € 49.700 € B
13 SEPTEMBRIE  - Sebastian, g, faianta, t, usa metalica parchet, centrala termica, aer conditionat, reabilitat, exclus intermediari, accept credit,
021.420.02.43/ 0721.859.480
 IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 2 din 8
49.500 € B
MILITARI,  Iuliu Maniu, confort 1, imbunatatiri, 2 balcoane, 1 minut RATB, aproape metrou, centre comerciale, acte, piata, parc, pozitie buna,
0763.698.327/ 0727.745.806
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 2
57.500 € B
SECTOR 4,  zona Aparatorii Patriei, la 3 min. de metrou, constructie 2015, finalizare decembrie, stradal: p+1+m, zona linistita, garsoniere duble cu suprafete de 38 mpu- de la 34.000...
0766.919.022
 IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 38 mp
B
BALACEANCA  Ilfov, zona noua sosea cu deschidere in autostrada soarelui si drum directu spre splaiul Unirii, aprox 20 min. pana in centru. Este o zona noua, foarte linistita, merita...
0726.910.381
; munteanusilviu80@yahoo.com  IMOB. VANZARI terenuri
29 Jul 11:00
suprafata teren 10.000 mp
110.000 € B
PARCUL CIRCULUI,  Tei, spatios, vedere mixta, 2 bai, 2 debarale, 2 holuri, bloc monolit, terasa refacuta in 2014 cu 2 straturi, tamplarie 6 camere, balcon inchis, usa metalica, fara imbunatatiri,...
0743.190.290
; octavian.dinescu@gmail.com  IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 1996
decomandat
etajul 4 din 4
79.950 € B
BERCENI,  Aparatori, metrou, teren la cinci minute de metrou Aparatorii Patriei, strada asfaltata, trotuar, gaze, curent, apa, canalizare la strada, intabulat.Ocazie, urgent. Negociabil,
0752.314.699
 IMOB. VANZARI terenuri
29 Jul 11:00
suprafata teren 470 mp
intravilan
deschidere 20 ml
116.000 € B
BUCURESTI,  aveti apartamente de vanzare. Agentia imobiliara Class Agent solicita de la proprietari, garsoniere, apartamente, case, vile, oferim evaluare apartament, seriozitate,...
0724.254.024
; balescu.ionut@gmail.com ; www.classagent.ro  CUMPARARI, schimburi
29 Jul 11:00
B
DRUMUL TABEREI  Plaza, deosebit, frumos amenajat, vedere mixta, mobilat si utilat complet, 2 balcoane, loc de parcare ADP, renovat recent, intabulat, certificat energetic obtinut,
0729.053.432
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 74 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 5 din 9
69.500 € B
COLENTINA  Sectia 7, Ion Berindei, fara imbunatatiri, apartament pe mijloc, bloc fara risc seismic, acte in regula, pozitie buna, accept credit,
0787.882.999
 IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 1972
decomandat
etajul 3 din 10
42.500 € B
SEBASTIAN  -Prosper, g, faianta, parchet, t, usa metalica scara renovata, bloc mixt, exclus intermediari,
021.420.02.43/ 0721.859.395
 IMOB. VANZARI garsoniere
29 Jul 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 1 din 8
29.500 € B
BRANCOVEANU,  Oraselul Copiilor, Mega Image, bloc stradal, bucatarie inchisa, usa metalica balcon 10 m, 5 minute de metrou si orasel cadastru, intabulare, accept credit,
0743.104.772
; oana_adinaneagu@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
etajul 6 din 10
45.000 € B
BUCUR OBOR,  sectia 7, apropiere de metrou, spatios, confort 1, renovat recent, nou, instalatii sanitare schimbate, bloc linistit, civilizat, zona verde,
0740.683.725
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 70 mp
semidecomandat
etajul 10 din 10
54.000 € B
MILITARI,  Gorjului, dezvoltator, confort 1, bloc nou p+4 etaje intemediare, la cheie, bucatarie inchisa, centrala proprie, bloc caramida, curte, pret 39.900 € - 47.500 €,...
0743.104.772
; oana_adinaneagu@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
39.900 € B
UNIRII  Fantani, Palatul Parlamentului, Libertatii, vedere stradala, priveliste deosebita, renovat, lux, semimobilat, zona exclusivista. Merita vazut,
0724.584.688
; cosmin.manaila@trustestates.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1996
decomandat
etajul 7 din 8
122.000 € B
TIMISOARA BD-UL  stradal, sector 6, proprietar vinde spatiu (industrial-comercial) 4500 mp teren folosinta 2500 mp p+2, complet ocupat service auto, confectii imbracaminte depozit piese auto,
021.444.08.30/ 0746.060.022
; tehnometalica.juridic@yahoo.com  IMOB. VANZARI sp. com., industriale
29 Jul 11:00
suprafata utila 4.500 mp
spatiu industrial
1.500.000 € B
STEFAN CEL MARE,  stradal, confort 1, spatios, este renovat recent (3 luni), modern, vis-a-vis de metrou, blocul lipit de IGP, foarte aproape de Parcul Circului, piata, scoala,
0740.683.725
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 66 mp
semidecomandat
etajul 5 din 8
65.000 € B
MILITARI,  Bloc Apusului 2, oferta dezvoltator, confort 1, la cheie, bucatarie inchisa, balcon, bloc caramida, monitorizare video, piata + metrou, accept credit,
0723.094.109
; oana_adinaneagu@yahoo.com  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 2014
decomandat
59.900 € B
DRUMUL TABEREI,  Bd. Timisoara, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata, dressing, balcon, aer conditionat, acte,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com ; www.imobiliareclass.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 10 din 10
33.000 € B
MILITARI,  Gorjului, 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobila de bucatarie, dressing, balcon, 2 grupuri sanitare, 3 camari, instalatii electrica si sanitara...
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com ; www.imobiliareclass.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 7 din 10
62.000 € B
RAHOVA,  Petre Ispirescu, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica cadastru, intabulare,
0766.919.499
 IMOB. VANZARI garsoniere
29 Jul 11:00
an constr. 1985
etajul 3 din 8
28.000 € B
RAHOVA  BRD Sebastian, confort1, curat, cadastru, intabulare,
0766.919.499
 IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1985
decomandat
41.000 € B
RAHOVA,  Margeanului, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, loc parcare, cadastru, intabulare,
0766.919.499
 IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
etajul 3 din 8
40.000 € B
RAHOVA  Buzoieni, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica doua bai, cadastru, intabulare,
0766.919.499
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 3 din 8
47.000 € B
RAHOVA,  Petre Ispirescu, g, faianta, parchet, t, usa metalica doua bai, cadastru, intabulare,
0766.919.499
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 2 din 4
52.000 € B
UNIRII, apartament spectaculos, finisat la cheie, totul nou si de cea mai buna calitate, complet mobilat si utilat, spatios si luminos, cu toate dependintele necesare, aflat pe o strada...
0747.176.873
 IMOB. VANZARI 4+ camere
29 Jul 11:00
suprafata 115 mp
an constr. 1936
semidecomandat
etajul 2 din 2
208.000 € B
BERCENI, confort 2, mobilat si utilat complet, zona verde, boxa, loc de parcare, acces usor catre mijloacele de transport,
0729.053.432
 IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 3 din 4
40.000 € B
MILITARI,  P-ta Veteranilor, Gorjului, foarte spatios, confort 1, bucataria spatioasa patrata 8,55 metri patrati, 2 balcoane mari 10,98 + 5,80. Apartamentul nu are imbunatatiri, este...
0723.341.044
; dinamicgrup@xnet.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 7 din 8
48.900 € B
BRANCOVEANU  Berceni, str. Izvorul Muresului, bloc de 4 etaje, 2 grupuri sanitare, fara amenajari, zona civilizata, cadastru intabulare, liber, negociabil,
0785.225.855/ 0767.377.376
; madalinmarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro  IMOB. VANZARI 4+ camere
29 Jul 11:00
suprafata 82 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 3 din 4
64.900 € B
BERCENI  - Lunca Barzesti, 2 camere, confort sporit, in bloc civilizat de 4 etaje, cadastru + intabulare, liber, se accepta credit, pret negociabil;
0788.509.437
 IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 2 din 4
B
TITAN,  Auchan, garsoniera gresie, faianta, parchet, t, apropiere scoli, gradinite, licee, supermarketuri, metrou la 10-12 min de mers, linii Ratb la5 minute de mers,
0773.831.987
; ionut.cristian@alphadpi.ro ; www.alphadpi.ro  IMOB. VANZARI garsoniere
29 Jul 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 9 din 10
26.500 € B
TINERETULUI,  parc, Brancoveanu metrou, proprietar, bloc nou, 112 mp utili, 2 bai, 4 aere conditionate Daikin, gresie, faianta marazzi, CT cu boiler, contorizare totala, clasa energ A,...
0730.448.944
; contact@apartamente-vila.ro  IMOB. VANZARI 4+ camere
29 Jul 11:00
suprafata 112 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3
124.900 € B
BERCENI,  Budimex, confort 1, renovata recent, gresie, faianta, termopan, 10 minute pana la metrou, balcon spatios, aer conditionat, pret negociabil,
0724.039.549
; elenavladoianu@yahoo.com  IMOB. VANZARI garsoniere
29 Jul 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1977
semidecomandat
22.900 € B
STRAULESTI,  Doi Cocosi, 13x30 mp, front stradal 13 mp, apa, canalizare, gaz, curent, pret negociabil, comision 0%,
0773.384.277
; cosmin.andrei@iness-intermed.ro  IMOB. VANZARI terenuri
29 Jul 11:00
suprafata teren 400 mp
intravilan
deschidere 13 ml
130 € mp B
RAHOVA  - str. Pucheni, particular, vand loturi, d. 19/19 m,
0768.046.707
 IMOB. VANZARI terenuri
29 Jul 11:00
suprafata teren 410 mp
intravilan
80 € mp B
CEAHLAU BULEVARDUL, vand apartament 4 camere, parter, imbunatatiri, pretul zonei;
0769.699.219
 IMOB. VANZARI 4+ camere
29 Jul 11:00
B
APARATORII PATRIEI, vile duplex, p+e+m, vila (1) suprafata 110 mp utili, teren 50 mp, pret 95.000 a??, vila (2) suprafata 97 mp, teren 50 mp, pret 85.000, vila (3) suprafata 110 mp, terenul aferent...
0753.075.098
 IMOB. VANZARI case
29 Jul 11:00
suprafata utila 110 mp
curte 100 mp
an 2015
4 camere
la cheie
85.000 € B
VIRGILIU PIATA, vand garsoniera, curte comuna, parter, g.n., inc. centr.,
0731.080.820
 IMOB. VANZARI garsoniere
29 Jul 11:00
suprafata 30 mp
30.000 € B
UNIRII,  Matei Basarab, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, vedere mixta, boxa la subsol, loc de parcare platit,...
0773.384.277
; cosmin.andrei@iness-intermed.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 1997
semidecomandat
etajul 3 din 4
109.000 € B
MILITARI  Apusului stradal et. 3/4, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, balcon mare 11 m, locuibil, interfon, loc parcare ADP curat, acte la zi,
0765.916.887
; danarjoga@yahoo.com  IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 75 mp
an constr. 1985
55.000 € B
DECEBAL  Zvon Cafe, constructie monolit, vedere integrala bulevard, etaj 7/7+partial etaj tehnic, renovat recent, ideal atat ca investitie cat si pentru locuit,
0773.384.277
; cosmin.andrei@iness-intermed.ro  IMOB. VANZARI 3 camere
29 Jul 11:00
suprafata 84 mp
an constr. 1996
decomandat
etajul 7 din 7
105.000 € B
PANTELIMON,  Parcul Florilor, confort 1, la cheie, centrala proprie, instalatii sanitare si electrice noi, zona foarte linistita, merita vizionat, loc parcare. Apropiere scoli si...
0754.396.668/ 0727.917.777
; office@delpihouse-imobiliare.ro ; www.delpihouse-imobiliare.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 4 din 4
45.990 € 47.500 € B
DOMENII,  Mihalache, apartament in vila, pozitie foarte buna, luminos, balcon, boxa la subsol, ingrijit, vila izolata termic 2015. Vecinatati: Liceul N. Iorga, Turda, Averescu, Casin,
0742.933.934/ 021.230.50.34
; dana.marinescu@profimob.ro ; www.profimob.ro  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1940
decomandat
etajul 1 din 2
55.000 € B
LACUL TEI  Teiul Doamnei, Facultate, etaj tehnic + terasa refacuta, curat, vedere frumoasa, lift modernizat, balcon spatios, gresie, faianta, usa metalica t, accept credit, parc la 2 minute,
0721.092.835/ 0723.261.575
; ionut.tudorsimobiliare@gmail.com  IMOB. VANZARI 2 camere
29 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 10 din 10
30.700 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD