Rezultate căutare drumul taberei (602 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI,  situata langa Mall Plaza, etaj 8/10 renovata recent, gresie, faianta, termopane, usa metalica, obiecte electrocasnice noi, contorizata, mobila noua, cablu+net RCS-RDS. Tramvai...
0773.981.206
; rabicsfynximob@gmail.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
180 €B
DRUMUL TABEREI  Moghioros, particular, confort 1, recent renovata, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, internet, masina spalat, apometre, repartitoare, RATB, metrou usor, 1+1,...
0734.720.229
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
utilat
mobilat
180 €B
DRUMUL TABEREI,  Billa, Azzuro, lux, confort 1, etajul 1,
0724.523.385/ 0769.307.674
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
180 €B
DRUMUL TABEREI,  Valea Argesului, inchiriez apartament 2 camere,
0722.975.477
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
decomandat
utilat
mobilat
180 €B
DRUMUL TABEREI 34, 4/10, confort 1, particular, exclus agentii,
0720.810.441
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
semidecomandat
mobilat
800 LB
DRUMUL TABEREI,  Plaza, etaj 8/10, renovata recent, gresie, faianta, termopane, usa metalica, obiecte electrocasnice noi, contorizata, mobila noua, cablu+net. Plata 1 luna +1.000 lei garantie....
0762.298.482/ 0762.298.482
; stefan_liteanu@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 22 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 LB
DRUMUL TABEREI, renovata recent, utilata si mobilata nou, zona frumoasa,
0721.242.956
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 25 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 LB
DRUMUL TABEREI, garsoniere 1 la 800 lei, contract, 2- 950 lei, garsoniera renovata recent, 3- 210 €, 4-cf 2, 180 €,
0727.239.100/ 0761.452.196
; dorinandrei71@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 LB
MANICHIURISTA cu experienta (mani-pedi clasica, semipermanenta, unghii tehnice, nail art) pt. Bia Beauty Salon Mall Plaza, Drumul Taberei, conditii de munca si salariale avantajoase,
0736.697.708
; cucu_geta73@yahoo.com  LOCURI DE MUNCA oferte part time28 Nov 11:00
800 LB
DRUMUL TABEREI  Plaza mobila noua, renovata recent, prima inchiriere, totul nou,
0751.427.385
; codrut.ion8@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 25 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 LB
DRUMUL TABEREI,  in zona Favorit, 5 min de Afi Cotroceni, garsoniera spatioasa renovata recent, parchet masiv, usa metalica, balcon, bloc foarte civilizat, zona verde, doua lifturi, etaj 4 ,...
0726.697.943/ 0727.828.918
; contact@imobiliarecotroceni.ro ; www.imobiliarecotroceni.ro  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
185 €B
MILITARI  Lujerului str. Drumul Timonierului nr. 12, (La 3 min. de metrou p-ta Veteranilor), confort 1, cu gresie, faianta, t, usa metalica, parter, in curata,
0737.293.009
; mihai_hardulea78@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
190 €B
Navigator GPS Garmin Foretrex 401 Negru - Gri navigator gps garmin foretrex 401 negru - gri foretrex 401 este un navigator gps subţire pentru mâină perfect pentru activită?i în aer liber care necesită utilizarea...
0731.657.135
; office@ondo.ro  ELECTRONICE - diverse28 Nov 11:00
847,49 LB
DRUMUL TABEREI  -Compozitorilor, 7/10, confort 2, reabilitat, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica repartitoare,
0723.525.216/ 0761.322.733
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
decomandat
utilat
mobilat
880 LB
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, vis a vis de Kaufland, apartamentul are 3 camere, renovat, gresie, faianta, etaj 1/4,
0753.014.509
 IMOB. INCH. 3 camere
28 Nov 11:00
suprafata 67 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
199 €B
DRUMUL TABEREI,  Prelungirea Ghencea, etajul 8/ 10, termopan, gresie, faianta, usa metalica, masina spalat, TV, frigider, aragaz. Sunati dupa ora 18,
0721.327.065
 IMOB. INCH. 2 camere
29 Nov 05:01
decomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  zona Favorit, particular, negociabil,
0727.872.263
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 21:47
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Sergent Moise, zona deosebita intre cele doua Mall-uri, stradal, etaj 3/9, confort 1, gresie, faianta, t, usa metalica, frigider, aragaz, ms, hota, fara balcon, libera. Pret...
0761.050.235/ 0721.132.299
; claudyaimob@yahoo.ro  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 19:50
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  imediat 385, 105, 10/10, bucatarie mobilata, aragaz, frigider, bloc reabilitat, mochetat, sunati acum, chiria 1+1,
0722.871.755/ 0762.675.903
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 16:27
suprafata 43 mp
decomandat
utilat
nemobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Raul Doamnei, et. 4/10, confort 1, mobilat clasic, masina de spalat, liber, 1+1 (Razvan G.),
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com  IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 14:56
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI  5 min. Timisoara, 3/4, mobilata tineresc, inclusiv masina de spalat, acces usor RATB, 41, metrou Gorjului, liber, termen lung, 1+1 gar.,
0760.654.547/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 12:48
suprafata 36 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, tramvai 41, Plaza Mall, parc, 2 camere, conf. 1 sporit, etaj 7/10, bucataria utilata, curat, liber, termopan, balcon, negociabil,
0722.502.988
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, Sibiu, et. 6/10, mobilat modern, canapea Ikea, dressing, aer conditionat, utilata, plita cuptor, frigider, masina spalat, cuptor microunde, imbunatatiri, zona verde, la...
0730.160.851
; realmediaimobiliare@yahoo.ro  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, Drumul Sarii, etajul 3/ 4, foarte spatios, contorizat, 2 grupuri sanitare, zona linistita, liber,
0724.254.024
; balescu.ionut@gmail.com ; www.ionutbalescu.ro  IMOB. INCH. 3 camere
28 Nov 11:00
suprafata 90 mp
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI, 1/8, metrou foarte aproape, Cora,
0721.242.956
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
suprafata 46 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Medlife Favorit, Str. Sibiu intersectie D. Taberei, 5/10, modern, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, la 2 statii de Afi Cotroceni,
0724.370.636/ 0724.262.436
; mfirut@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €B
FUNDENI, garsoniera este pe drumul spre Dragonu rosu, bloc nou, centrala proprie, balcon inchis cu termopane, masina de spalat, aer conditionat, frigider, cuptor, plita, etc,
0727.946.303
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 34 mp
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Drumetul, confort 1, 7/9, bloc 2 lifturi, mobilata modern, utilata complet, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, usa metalica ac), balcon, curata, contorizata, libera,...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, particular, 2/10, curata, gresie, faianta, termopan, masina de spalat, frigider, aragaz, exclus intermediari, rog seriozitate,
0723.034.463
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €B
PIPERA,  str. Drumul Bisericii nr. 50, langa cartierul Junior, libera, centrala proprie, costuri de intretinere mici, prefer persoane care lucreaza in zona,
0728.873.401
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 36 mp
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Medlife Favorit, Str. Sibiu intersectie D. Taberei, 5/10, modern, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, la 2 statii de Afi Cotroceni,
0724.370.636/ 0724.262.436
; mfirut@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, garsoniera etajul 3, lux,
0724.523.385/ 0769.307.674
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  la curte, garsoniera superoferta, totul inclus,
0764.246.822
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 45 mp
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Billa, gars. confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj 2, urgent,
0729.151.878/ 0769.058.119
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €B
DRUMUL TABEREI,  Parc Moghioros, semistradal, gresie, faianta, parchet, t, acces imediat mijloace de transport, contract;
0763.199.610
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
decomandat
utilat
mobilat
200 €B
PERSONAL cafenea. Barmani, ospatarite, ajutor bucatar intr-o cafenea nou deschisa in Drumul Taberei-Bucuresti. Se pot depune Cv-uri pe adresa de email cu foto reprezentativa sau...
0724.891.262
; cris2014vara@icloud.com  LOCURI DE MUNCA oferte full time28 Nov 11:00
900 LB
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, 3 min. 41, 6/10, bloc reabilitat, bine intretinut, curat, utilat complet, electrocasnice noi, liber, apropiere Ratb, piata, parc, veci: Plaza, metrou Lujerului,...
0768.469.465
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 LB
DRUMUL TABEREI,  Lasermed, Moghioros, linia lui 41, circular, mobilat clasic, termopan, bloc reabilitat, electrocasnice noi, 1+1 garantie,
0723.173.783/ 0723.510.200
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 16:35
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
900 LB
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, confort 1, etajul 9/ 10, mobilat clasic, stradal, liber, curat, la 2 minute de tramvaiul 41,
0730.160.851
; realmediaimobiliare@yahoo.ro  IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 13:15
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
900 LB
DRUMUL TABEREI, inchiriez apartament 2 camere,
0728.508.053
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
decomandat
900 LB
DRUMUL TABEREI,  Orizont-Haiducul, et. 5, aragaz, frigider, masina spalat, mobilata modern, renovata recent, parchet laminat, apometre+repartitoare, cablu tv+internet, foarte calduroasa,...
0722.224.543
; bogdan_avry@hotmail.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
205 €B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, stradala, vis-a-vis de statia Ratb, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc civilizat, supraveghere video etaj 6/10, chiria pe o luna plus...
0722.200.209
; catalintanase@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 31 mp
decomandat
utilat
mobilat
210 €B
DRUMUL TABEREI,  Mall Plaza, et. 4, confort 1, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat si utilat,1+1 (Razvan G.),
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com  IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
utilat
mobilat
210 €B
DRUMUL TABEREI,  Plazza Mall tramvai 41, parc, 2 camere, confort 1 sporit, etaj 7/10, bucataria mobilata utilata, liber, termopan, parchet, balcon negociabil,
0722.928.882
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
210 €B
DRUMUL TABEREI,  Mall Plaza, et. 4/4, confort 1, liber, mobilat clasic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, 1+1 (Razvan G.),
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com  IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
utilat
mobilat
210 €B
VALEA IALOMITEI  Drumul Taberei, particular,
0727.048.130
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
mobilat
210 €B
13 SEPTEMBRIE,  Lira, Prosper, mobilata modern Ikea, bucataria utilata, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, curata, acces Sebastian, Panduri, Ghencea,...
0729.323.433
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
215 €B
DRUMUL TABEREI  Str. Valea Oltului nr. 2, cu gresie, faianta, t, aer conditionat, usa metalica, bloc reabilitat, contorizat, zugravit nou,
0737.293.009
; mihai_hardulea78@yahoo.com  IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
nemobilat
220 €B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, Titel Petrescu, tramvai 41, oferta, renovat cu toate imbunatatirile, mobilat, curat, confort 1, aragaz, frigider nou, tv, cablu, net gresie, faianta, parchet, t, u m,...
0762.079.095
 IMOB. INCH. 2 camere
28 Nov 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 €225 €B
DRUMUL TABEREI,  Plaza Mall, confort 1, modern, gresie, faianta, parchet, t, curata, libera,
0765.404.303/ 0732.134.411
 IMOB. INCH. garsoniere
28 Nov 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 €B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD