Rezultate căutare drumul taberei (558 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI  Moghioros, inchiriez garsoniera, modern,
0785.222.075
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
mobilat
180 €
B
DRUMUL TABEREI,  Valea Argesului, inch. apartament 2 camere, confort 2, dotat si echipat,
0722.975.477
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:00
decomandat
180 €
B
DRUMUL GAZARULUI,  proprietar inch. apartament 2 camere, imbunatatiri,
0766.497.065
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:00
utilat partial
mobilat partial
800 L
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, parter/10, balcon inchis, aragaz, frigider, televizor, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, zona verde, la 3 minute de Afi Cotroceni, se accepta o studenta,
0730.160.851
; realmediaimobiliare@yahoo.ro  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 L
B
DRUMUL TABEREI  1 Mai (Compozitorilor), 5/10, confort1, gresie, faianta, parchet, usa metalica aer conditionat, modern, tineresc, imediat statii RATB, tramvai 41, supermarketuri, libera la 1...
0728.116.734
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 L
B
DRUMUL TABEREI,  Piata Moghioros-Lasermed, tramvai 41, statie autobuze 368, 105, 268, etaj 2/ 4, confort 1, mobilat clasic, foarte curat, parchet masiv, zugravit, preferabil o familie, fete....
0722.871.755/ 0762.675.903
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:00
suprafata 53 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 L
B
DRUMUL TABEREI, B-dul Timisoara, inchiriez camera in vila, cu intretinere
0727.787.140
 IMOBILIARE INCHIRIERI - imobile diverse
24 Oct 11:00
800 L
B
C367 Camera DVR Android cu GPS, Display 5'' Touch Screen, 3 x Camere, 1080P, Wi-fi c367 camera dvr android cu gps, display 5'' touch screen, 3 x camere, 1080p, wi-fi de la www.go4all.ro drumul este plin de pericole ascunse şi soferi incompetenti, de...
0761.611.181/ 0761.445.555
; contact@go4all.ro  ELECTRONICE - aparate foto, camere video24 Oct 11:00
849 L
B
DRUMUL TABEREI  /Raul Doamnei, izolat termic, contorizare separata, zona linistita, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
 IMOB. INCH. 3 camere
24 Oct 11:00
suprafata 73 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
199 €
B
PIPERA,  Drumul Negru in apropiere de Iancu Nicolae, zona linistita, intre vile, se poate si in jumatate sau mai putin dispune de toate utilitatile, drum asfaltat. Proprietar,
0756.242.716
; clavuncik@yahoo.com  IMOB. VANZARI terenuri
24 Oct 11:00
suprafata teren 1.110 mp
intravilan
deschidere 15 ml
199 €
B
DRUMUL GAZARULUI, ap. 2 camere etaj 5/7, balcon,
0763.042.831
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 15:21
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Mall Plaza, et. parter din 9, confort 1, stradal, balcon, 1 +1, (Razvan G.),
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 14:21
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI  Billa inchiriere garsoniera, confort 1, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, utilata modern, libera,
0764.702.198
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 14:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI  Plaza, inchiriere garsoniera, confort 1, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, utilata modern, libera,
0728.091.832
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 13:50
suprafata 35 mp
semidecomandat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  in zona, vis-a-vis de Valea Ialomitei, moderna. Este prevazuta cu alarma, are usa metalica, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, mobila lux;
0723.592.326/ 0763.718.772
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 12:51
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  5 min. Timisoara, et. 3, decomandata, 36 metri patrati, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat termic, aproape Ratb, metrou, libera, termen...
0723.027.358
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  3 statii Plaza, Frigocom, ultramoderna, aragaz, frigider, masina de spalat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, dressing, nu mai este acel coltar, se afla canapea,...
0731.603.068/ 0762.051.987
; mirela.schindea@gmail.com  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, 9/10, confort 1, modern, gresie, faianta, termopan, tv, masina spalat, pat de mijloc. Se face contract la sectia financiara. Garsoniera se afla pe...
0726.004.932/ 0760.376.271
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  strada Compozitorilor colt cu Sibiu, in statia RATB, confort 1, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata modern, aer conditionat,
0768.295.999/ 0760.510.981
; pagaimobiliare2@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Mall Plaza, et. parter din 9, confort 1, stradal, mobilat / utilat, balcon, 1 +1, (Razvan G.),
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, Drumetul, confort 1 mobilata, utilata modern, gresie, faianta, termopan, contorizata, frigider, aragaz, masina de spalat, tv, cablu, contract la circa...
0733.647.899/ 0769.179.338
; avantageimobiliare@gmail.com  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Plaza, p/10, balcon,
0723.627.531
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI  Plaza, inchiriere garsoniera, confort 1, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, utilata modern, libera,
0728.091.832
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  b-dul Timisoara, vav de de Mall Plaza, conf. 1, etaj 4/4 , mobilat clasic,
0765.400.929/ 0752.036.997
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:00
decomandat
utilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, p/9, gresie, faianta, termopan, balcon, libera,
0770.438.713
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Plaza, 4/10, confort 1, mobilata modern, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, spoturi, usa metalica, masina de spalat, tv, contorizata. Acces imediat RATB, linia 41,...
0726.004.932/ 0760.376.271
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, confort 1 sporit, bloc Z special, bloc foarte civilizat, zona verde, spatii de parcare, etaj 9, 2 lifturi,
0722.200.209
; catalintanase50@yahoo.com  IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:00
suprafata 61 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, stradala, etaj 3/10, mobilata modern, frigider, masina de spalat, vis-a-vis de statia de troleibus, intre Favorit si Hanul Drumetul, bloc civilizat,
0722.200.209
; catalintanase50@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 31 mp
semidecomandat
utilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI  Plaza, inchiriere garsoniera, confort 1, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, utilata modern, libera,
0764.702.198
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI  Plaza, inchiriere garsoniera, confort 1, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, utilata modern, libera,
0728.091.832
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  str. Brasov, 1 min statia 41, vis a vis Plaza, particular, garsoniera 7/9, aragaz, masina de spalat, frigider, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, liber, 1+1,
0766.414.276
; lucian.leonte@rocketmail.com  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
220 €
B
DRUMUL TABEREI  -Timisoara - stradal, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, libera, parter/4, 1978, cad si int, discutabil,
0724.926.765/ 0730.421.581
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 37 mp
decomandat
mobilat
200 €
B
PIPERA,  Voluntari, Str. Drumul Bisericii, Nr.50, bl p+2, parter, decomandat, toate utilitatile, centrala proprie, costuri de intretinere reduse. Zona linistita. Libera din data de...
0740.943.686
; octavian_mtc@yahoo.com  IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
IF
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, garsoniera etajul 3, lux,
0736.870.982/ 0769.307.674
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI  Valea Argesului, 2 camere, mobilate modern, contorizat, confort 2 sporit, chirie 200 €, garantie 250 €, in rate;
0723.546.271/ 0766.459.282
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:00
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI  Billa, gars. confort 1, gresie, faianta, parchet, t, etaj 2, urgent,
0729.151.878/ 0769.058.119
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
DRUMUL TABEREI,  Sect.6, gars. confort 1, curte 500 metri patrati, totul nou, totul inclus,
0764.246.822
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 35 mp
utilat
mobilat
200 €
B
MENAJERA, numai iubitoare de animale, din Drumul Taberei si vecinatati, de luni pana sambata, orele 7.00-12.00, ofer,
0735.644.457
 LOCURI DE MUNCA oferte full time24 Oct 11:00
200 €
luna
B
DRUMUL TABEREI,  Profi, 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat tineresc, aragaz, frigider, masina de spalat, contorizat, liber, RATB, supermarket,
0720.376.880
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:47
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 L
950 L
B
APARATORII PATRIEI  Str. Drumul Cretestilor nr. 45-47, sector 4 vand teren,
0734.366.267
 IMOB. VANZARI terenuri
24 Oct 11:00
suprafata teren 1.670 mp
deschidere 70 ml
205 €
mp
B
DRUMUL TABEREI,  34, et. 3, gresie, faianta, parchet, u .m, baie cu geam, apropiere linia 41 si Afi Cotroceni, disponibil imediat, 1 +1 garantie,
0723.416.624
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:31
suprafata 51 mp
decomandat
utilat
nemobilat
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Mall Plaza, la 2 min. tramvai 41, garsoniera, stradala, confort 1, g+f+p, usa metalica, tv, masina spalat, etaj 7/9, 2 lifturi, libera,
0722.295.546/ 0762.285.797
 IMOB. INCH. garsoniere24 Oct 11:00
semidecomandat
mobilat
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Buzoieni, gars. confort 1, etaj 1/8, balcon mare 9 m lungime, mobilat modern, renovata recent, gresie, faianta, parchet, usa metalica aer conditionat, plus garantie,
0769.350.184/ 0741.306.220/ 0735.343.011
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
210 €
B
DRUMUL TABEREI, Hanul Drumetului, particular, 2/9, renovata acum, mobila moderna, masina spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat, gresie, faianta, t, usa metalica garsoniera lux,
0762.792.558
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Mall Plaza, et. 7/ 9, bloc stradal, confort 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, masina de spalat. Acces facil tramvai 41, metrou Lujerului Militari la 10 min., Mall...
0762.610.492
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, confort 1, etaj 3/9, mobilata modern, frigider, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan,
0770.438.713
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, Drumetul, 2/9, renovata recent, mobilata modern, aer conditionat, t, usa metalica parchet, gresie, faianta, libera, apropiere Ratb, 41, piata, parc Moghioros,...
0768.469.465
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, 2 camere, 1970, P/10, gresie, faianta, t, centrala proprie, exclus agentii,
0729.195.506
 IMOB. INCH. 2 camere
24 Oct 11:00
suprafata 52 mp
circular
nemobilat
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Compozitorilor, Drumetul, 2/9, renovata recent, mobilata modern, aer conditionat, T, usa metalica, P, G, F, libera, apropiere ratb, 41, piata, parc Moghioros, Billa, Ghencea,...
0768.469.465
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 €
220 €
B
DRUMUL TABEREI,  cartier ANL Brancusi, spatioasa, curata, mobilata, utilata, gresie, faianta, t, parchet, zona linistita, constructie 2010, parter,
0722.899.582
 IMOB. INCH. garsoniere
24 Oct 11:00
suprafata 37 mp
decomandat
utilat
mobilat
210 €
luna
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 24 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD