Rezultate căutare proprietar la imob. inch. garsoniere (87 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Drumul Taberei Drumul taberei-Proprietar. Garsoniera moderna, mobilat-utilat complet, TV-Internet, finisaje de calitate. Zona linistita, Kaufland vsv de bloc, ratb la 2 pasi. Merita vazuta....
0766.199.412
; banudc@gmail.com
27 Apr 10:03
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
BERCENI, proprietar, garsoniera in bloc nou, prima chirie. Dotari: gresie, faianta, t, usa metalica, parchet, centrala proprie, etaj 4/10. Vecinatati: Carrefour, Lidl, scoli, gradinite....
0726.001.710/ 0724.231.135
; ayda_targoviste@yahoo.com
27 Apr 09:31
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
TITAN, proprietar inchiriez garsoniera, gresie, faianta, t,
0766.249.208
27 Apr 08:53
utilat
mobilat
190 € B
MILITARI,  Autogara, metrou Pacii 8 min., Kaufland, Lidl, garsoniera moderna, confort 1, etaj 2, gresie, faianta, parchet, avans, proprietar, fara comision,
0726.491.540
; rradu77@gmail.com
27 Apr 01:16
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
189 € B
MILITARI,  Politehnica, proprietar, garsoniera, confort 1, etaj parter din 4, gresie, faianta, parchet, usa metalica, zona linistita mijloace de transport multiple in apropiere, 1+1,...
0748.888.029
; radunegrut@yahoo.com
26 Apr 21:16
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
UNIRII, bloc nou gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, centrala, plita, frigider, proprietar, liber imediat, complet mobilat, utilat. Proprietar,
0766.666.218
; ptc_cams@yahoo.com
26 Apr 19:44
suprafata 30 mp
275 € B
TRAPEZULUI, proprietar. Bloc mixt, reabilitat, etaj 1, mobilierul si electrocasnicele sunt noi. Primul chirias. Pretul nu este negociabil,
0722.637.535
26 Apr 17:57
suprafata 34 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.100 L B
PANTELIMON,  Iancului, stradal vav Kaufland, Mega Mall, etaj 2, renovat, igienizat, termopan, reabilitat termic, proprietar, 1+1, intretinere mica, pret fix,
0743.887.105
25 Apr 22:05
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € luna B
TITAN,  Prisaca Dornei, langa parc Titanii, etaj 6/10, curat, intim, internet, cablu, masina de spalat, aer conditionat, mobilat, proprietar serios, exclus agentii, libera,
0723.119.170
; cris_simion22@yahoo.com
25 Apr 17:00
utilat
mobilat
200 € B
UNIVERSITATE,  Centrul Istoric, garsoniera, etaj 2, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, centrala termica, moderna, proprietar serios, 4-5 min metrou Universitate, acces facil...
0763.656.867
; albu_ovidiu_mihai@yahoo.com
25 Apr 16:53
suprafata 28 mp
decomandat
utilat
mobilat
240 € B
CHISINAU,  Basarabia, proprietar confort 1 semistradal 8/10, utilata si mobilata modern, recent contorizata, curata, balcon inchis, baie cu cada, aer conditionat, aragaz, frigider etc....
0721.707.576/ 0724.818.616
; florin_bogdan_ivan@yahoo.com
25 Apr 14:47
suprafata 36 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € luna B
BERCENI,  Sos. Oltenitei, (Scoala de Politie) gars., proprietar, stradal, parter/8, renovata recent, usa metalica, parchet masiv, exclus agentii. Prefer cuplu nefumatori. Tel. dupa ora...
0728.906.381
25 Apr 11:22
utilat
mobilat
B
DRUMUL TABEREI,  Plazza Mall, proprietar, primul chirias de lux, nou, finisaje de lux, merita vazuta, LCD, toul nou, pat de piele de la Mobexpert,
0751.427.385
25 Apr 10:04
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
FUNDENI, proprietar, garsoniera mobilata modern, zugravita, plasma, frigider, aragaz, hota, parcare, balcon, zona linistita, exclus copii,
0736.433.089
24 Apr 23:44
800 L B
DRUMUL TABEREI,  Kaufland, proprietar inchiriez garsoniera etaj 2, confort 1, moderna, aer conditionat. Usor negociabil. Garantie si avans 1+1. Termen lung,
0727.332.718
; imo2209@yahoo.com
24 Apr 21:54
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 € luna B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, Motoc, libera, proprietar, 5/8, confort 1 sporit, decomandat, balcon inchis, 43 metri patrati, usa metalica, gresie, faianta, apometre, repartitoare, mobilata modern,...
0766.675.323
24 Apr 16:48
190 € B
BERCENI,  Giurgiului, City Mall, in complex rezidential, constructie 2012, incluse in pret: cablu tv, internet, sala fitness, parcare, loc de gratar si paza. Direct de la proprietar,...
0771.293.811
; www.complexgiurgiului.ro
24 Apr 16:06
utilat
mobilat
200 € B
DECEBAL, proprietar inchiriez garsoniera, tv, cablu, internet, aer conditionat, prefer studenta/student nu colaborez cu agentii;
0768.146.666
; avocatfloreaovidiu@yahoo.com
24 Apr 15:31
suprafata 20 mp
utilat
mobilat
220 € B
APARATORII PATRIEI,  la 10 minute de metrou, proprietar, in vila, frigider, aragaz, masina de spalat, baia si bucataria la comun,1 luna avans + 250 de L garantie.
0728.997.018
24 Apr 15:12
suprafata 15 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 L 600 L luna B
ROMANA, proprietar, garsoniera in vila, intrare separata din curtea interioara, zona linistita Bd. Dacia, aproape de ASE, mobilat sau nemobilat,
0722.237.314
; bogdan_falb@yahoo.com
24 Apr 13:41
suprafata 24 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 € B
LACUL TEI, proprietar, negociabil, confort 1, termen lung, cu dotari si amenajari multiple, mobilat clasic;
0765.777.058
24 Apr 13:36
suprafata 42 mp
B
PETRE ISPIRESCU, proprietar, garsoniera modif. 2 camere, etaj 2/4, mobilat+util modern, geam+usi termopan, parchet toata casa, zona foarte linistita, mai multe detalii telefonic,
0722.126.458/ 0736.941.731
24 Apr 12:16
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
240 € 250 € B
CARLOVA VASILE, proprietar, etaj 2/8, termoizolata, canapea extensibila, mobilata, utilata, garantie 2+1 chirie, vec.: Nerva Traian, Tineretului, Bd Unirii, O.Goga, Mall Vitan, Marasesti,...
0722.296.480
24 Apr 11:55
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
990 L 999 L luna B
NERVA TRAIAN,  Vasile Carlova proprietar, etaj 2/8, prima garsoniera pe hol separata de celelalte, termoizolata, 2 lifturi, geam baie, hol patrat, liniste, luminoasa, bloc civilizat, canapea...
0722.296.480
24 Apr 11:50
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € 225 € luna B
TEIUL DOAMNEI, 7/8, balcon, bloc nou, mixt, linistit, foarte curat, electrocasnice noi, aer conditionat foarte curata, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica apometre, aproape de Pipera,...
0723.629.729/ 0723.643.647
24 Apr 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 € B
BALTA ABLA,  Titan, proprietar garsoniera, faianta, gresie, fara comision, pret rezonabil;
0764.768.686
24 Apr 11:00
utilat
mobilat
B
RAHOVA,  Petre Ispirescu, Pricopan, proprietar, etaj 1, modern, termopan, gresie faianta, masina de spalat, frigider, TV , plita, curat, liber,
0729.604.850
24 Apr 11:00
suprafata 25 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 L B
VICTORIEI CALEA,  in fata hot. Radisson, gars loft (partea de jos baie si bucatarie, sus dormitor, se urca pe scara metalica) pat dublu, nopt, dulap, masina de spalat, internet si cablu tv...
0727.886.223
; bentel.srl@gmail.com
24 Apr 11:00
suprafata 25 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
170 € B
COLENTINA, garsoniera asa cum vrei tu, moderna, contorizata, garaj, proprietar, fara agentii;
0765.831.343
24 Apr 11:00
utilat
mobilat
B
BERCENI,  Giurgiului, City Mall, in complex rezidential, constructie 2012, incluse in pret: cablu tv, internet, sala fitness, parcare, loc de gratar si paza. Direct de la proprietar,...
0771.293.811
; www.complexgiurgiului.ro
24 Apr 11:00
utilat
mobilat
200 € B
POSTAVARULUI STRADA,  nr. 22, proprietar, inchiriez garsoniera,
0760.103.332
24 Apr 11:00
suprafata 28 mp
utilat
mobilat
180 € B
MILITARI,  metrou Pacii, proprietar, mobila noua Ikea, gresie, faianta, parchet, termopan repartitoare, apometre, usa metalica, nefumatori, termen lung,
0724.428.136
24 Apr 11:00
mobilat
200 € B
TITAN,  metrou 1 min. Costin Georgian, 8/10, mobilata si utilata complet, renovata complet, locuita de proprietar (sunteti primul chirias) toate imbunatatirile, balcon inchis, zona...
0742.694.125
; belea_george@yahoo.com
24 Apr 11:00
suprafata 36 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
DRUMUL TABEREI,  Parcul Moghioros, confort 1 sporit, imbunatatiri, termen lung, proprietar,
0735.127.333
24 Apr 11:00
utilat
mobilat
180 € B
CHISINAU BULEVARDUL, proprietar garsoniera confort 1, termen lung, ofer contract,
0744.136.268/ 0732.639.472
24 Apr 11:00
utilat
mobilat
880 L B
MATEI VOIEVOD STRADA,  Vatra Luminoasa, proprietar inch. garsoniera la curte,
0760.278.311
24 Apr 11:00
suprafata 30 mp
nemobilat
600 L B
MATEI VOIEVOD STRADA  -Vatra Luminoasa, proprietar, garsoniera la curte, inch. celor evacuati pe Legea 112, de proprietari,
0764.440.148
24 Apr 11:00
suprafata 30 mp
nemobilat
900 L B
SECTOR 5,  Rahova, str. Barnova, proprietar inchiriez garsoniera, an 1985, etaj 6, gresie, faianta, masina de spalat, aragaz,
0763.642.293
24 Apr 11:00
semidecomandat
mobilat
900 L B
MIRCEA VODA BULEVARDUL,  Splaiul Unirii, proprietar inch. garsoniera, etaj 1,
0733.794.163
24 Apr 11:00
suprafata 42 mp
utilat
mobilat
300 € B
UNIRII SPLAIUL,  Confort City, proprietar, confort 1, etaj 1/ 11, moderna, mobilier nou Ikea, electrocasnice noi, incorporabile, centrala termica, 2 luni +1 luna garantie, apropiere: Rin Grand...
0763.736.926
24 Apr 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € IF
MILITARI,  residence, proprietar, garsoniera generoasa, bloc 2014, mobilata / utilata modern, aer conditionat, libera, centrala de apartament, cablu tv si internet, masina de spalat,...
0740.147.446/ 0744.528.020
; rusu30@gmail.com
24 Apr 11:00
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
VITAN  Auchan, confort 1, 1+1 garantie, proprietar,
0723.585.973
24 Apr 11:00
suprafata 30 mp
utilat
mobilat
800 L B
CISMIGIU,  langa metrou, et. 3/7, garsoniera dubla, renovata recent, centrala de bloc, intrare stradala, mobilier modern, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, adiacent Romana,...
0722.296.956
24 Apr 11:00
suprafata 48 mp
utilat
mobilat
250 € B
DRUMUL TABEREI proprietar inchiriez garsoniera, conf. 1, ultramodern,
0720.735.650
24 Apr 11:00
suprafata 38 mp
mobilat
1.000 L B
CARLOVA VASILE, proprietar, etaj 2/8, termoizolata, garantie 2+1 chirie, vec: Nerva Traian, Tineretului, Bd Unirii, O.Goga, Mall Vitan, pod Marasesti, Timpuri Noi, P-ta Unirii, Mircea Voda,...
0722.296.480
24 Apr 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
999 L luna B
TINERETULUI  parc, complex rezidential, centrala proprie, et 3, lux, totul nou, aragaz, frigider, masina de spalat, balcon, proprietar ok, intretinere mica, finisaje superioare apropiere...
0762.544.559
24 Apr 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € luna B
MILITARI,  zona Valea Lunga, proprietar, gresie, faianta, parchet, zugravita recent, masina spalat, usa metalica, etc, fara agentiii,
0760.911.334
24 Apr 11:00
mobilat partial
200 € B
NERVA TRAIAN,  Vasile Carlova, proprietar, etaj 2/8, prima garsoniera pe hol separata de celelalte, termoizolata, 2 lifturi, geam baie, hol patrat, liniste, luminoasa, bloc civilizat, canapea...
0722.296.480
24 Apr 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
225 € luna B
DRUMUL TABEREI,  Piata Moghiorosi, proprietar 9/10 gresie, faianta, parchet, t, usa metalica utilata mobilata. Libera zona linistita. Colaborez cu agentii dar nu platesc comisio, 1+1 garantie....
0767.166.049
; gabisielena@yahoo.com
24 Apr 11:00
utilat
mobilat
750 L luna B
VITAN,  Auchan, utilata lux, garsoniera, cada cu hidromasaj, tip jacuzzi, centrala proprie, tv led mare, masina de spalat, mobilier, spoturi in forma de inima, curatenie impecabila,...
0771.532.951
; Etaj_1_din_4@totul.nou
24 Apr 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € luna B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD