Rezultate căutare proprietar la imob. inch. garsoniere (63 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
13 SEPTEMBRIE,  Motoc, proprietar, etaj 1/ 8, confort 1 sporit, balcon inchis, usa metalica, termopan, aer conditionat, lambriuri, apometre, mobilata modern, termen lung, 1+1,
0766.675.323
29 Mar 17:30
suprafata 43 mp
decomandat
utilat
mobilat
890 L B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, gars., proprietar inchiriez garsoniera;
0785.222.075
28 Mar 13:44
utilat
mobilat
170 € B
RAHOVA,  Salaj, proprietar, garsoniera in vila, centrala termica propie, contorizare, intrare separata, nu este comun cu propietarul, 1-2 persoane, fara copii, ratb 139, 220,117,141 st....
0765.223.614/ 0767.343.643
; constantindumitriu50@yahoo.com
28 Mar 12:50
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 L B
UNIVERSITATE,  BNR, Lipscani, Centrul Istoric, zona deosebita, 3/8, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, mobilata modern (frigider, resou, microunde, masina spalat,...
0744.882.056
; savitchi_victoria@yahoo.com
28 Mar 12:32
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
EROII REVOLUTIEI, proprietar, parter din 4, mobilata si utilata modern, parchet laminat, jaluzele verticale, aer conditionat, tv, masina spalat, usa metalica, bloc nou izolat termic, centrala...
0721.892.470
28 Mar 09:09
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
FUNDENI, proprietar, constructie 2000, etaj 1, curte, garsoniera, curata, tv masina spalat, bucatarie, baie proprie, parcare,
0730.629.581
27 Mar 21:59
mobilat
150 € B
ALBA IULIA, renovata, aer conditionat, pat nou, imbunatatiti, contract administratia financiara, proprietar ok. Vecinatatii: Unirii, Decebal, Vitan, Tineretului, Dristor, Muncii,...
0743.274.567/ 0756.116.070
; office@acorimobiliare.ro ; www.acorimobiliare.ro
27 Mar 17:55
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
TITAN,  metrou, sectorul 3, gars. confort 1, aragaz, frigider, aer conditionat, termopan, etaj 4, 1978, 1+1 garantie, direct proprietar,
0726.367.810
27 Mar 15:05
suprafata 30 mp
semidecomandat
mobilat partial
190 € B
BERCENI  Giurgiului, in complex rezidential, constructie 2012, incluse in pret: cablu tv, internet, sala fitness, parcare, loc de gratar si paza. Direct de la proprietar, exclus...
0771.293.811
; www.complexgiurgiului.ro
27 Mar 13:35
suprafata 30 mp
utilat
mobilat
200 € B
KOGALNICEANU PIATA,  metrou Izvor, langa Universitate, et. 2/8, bloc solid, garsoniera dubla, utilata si renovata lux, centrala, aer conditionat, lcd tv, proprietar,
0720.301.104/ 0721.813.004
27 Mar 12:36
suprafata 42 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 € B
STEFAN CEL MARE,  Lizeanu, proprietar, apartament zugravit recent, tv, internet, inclus intretinerea,
0755.419.755
27 Mar 12:26
utilat
mobilat
580 L B
DEDEMAN  Giurgiului, utilitati incluse, loc parcare, proprietar,
0720.407.281/ 0765.426.133
27 Mar 11:00
utilat
mobilat
800 L B
TITAN vedere in parcul IOR, metrou Titan, modern, spatioasa, balcon inchis, etaj 8 din 10, bloc cu 3 lifturi, libera, proprietar nu agentie, se poate viziona ooricand, pretul este...
0767.327.334
; iatannicusor@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
TINERETULUI, garsoniera superba, recent renovata, mobilata modern, complet utilata, usa antiefractie, aer conditionat, geamuri termopan, balcon inchis, parchet, gresie, faianta, direct...
0724.209.075
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
SEBASTIAN,  Kaufland, sector 5, garsoniera conf. 1, etaj 4/8, complet renovata, complet mobilata nou, proprietar, pret negociabil,
0740.009.018
27 Mar 11:00
suprafata 42 mp
mobilat
250 € 280 € B
SEBASTIAN,  Rahova, garsoniera curata in bloc mixt, liniste, vecini respectuosi, libera, proprietar discret,
0722.516.337
; adigav1@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 € B
PANTELIMON proprietar, inchiriez garsoniera in vila, conditii, termen lung,
0763.625.773
27 Mar 11:00
mobilat
500 L B
NICOLAE GRIGORESCU,  Theodor Pallady, proprietar, complet mobilata si utilata, proaspat renovata,
0724.866.981
27 Mar 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
BERCENI proprietar inchiriez garsoniera confort 1, renovata, spatioasa, zugravita, bloc mixt, stradal;
0771.304.859
27 Mar 11:00
decomandat
utilat
mobilat
B
RAHOVA proprietar ofer garsoniera de inchiriat etaj 7, mobilat:aragaz, frigider, masina de spalat, canapea extensibila, sifonier, Tv (optional), Internet (optional). Poze reale care...
0771.101.973/ 0720.773.115
; gsh4rk@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
180 € luna B
BERCENI,  D. Leonida metrou, proprietar inchiriez garsoniera, bloc nou, toate facilitatile, la 5 min de metrou. Plata o luna in avans,
0769.333.876
27 Mar 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
mobilat
180 € B
SALA PALATULUI, proprietar garsoniera, etaj13/15, mobilata Mobexpert, bucatarie mobilata si utilata ( plita electrica, frigider, filtru cafea, cuptor microunde ), aer conditionat, masina spalat,
0725.415.341
; marina.rodica@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
13 SEPTEMBRIE CALEA,  Prosper, proprietar ofer spre inch. garsoniera confort 1, parter/10, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, grilaje la geamuri,
0748.194.521
27 Mar 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
mobilat
210 € B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, str. Sibiu, garsoniera etaj 7, inchiriere termen lung, proprietar, garantie 1luna avans, renovat recent, mobilat complet, aer conditionat gresie, parchet etc, la 3 min....
0727.676.038
27 Mar 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € B
CRANGASI,  la 3 minute de mers pe jos de metrou, proprietar, garsoniera etaj 1, mobilata si utilata (msina de spalat, aragaz, frigider, tv, cablu+internet, 1.000 lei luna+1 luna garantie....
0722.251.282
27 Mar 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
1 DECEMBRIE,  metrou, confort 1, oferit de proprietar, priveliste superba, piata, Billa N. Grigorescu, Auchan, Titan, Lidl, Parc IOR, etaj 4, an 1978, liniste, gresie, faianta, termopan, usa...
0733.256.078/ 0723.867.987
27 Mar 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 € luna B
PRELUNGIREA GHENCEA  ansamblul Primavara, etaj3, absolut complet mobilata si utilata modern, paza, supermarket, proprietar, avans 1+1, pret fix- nediscutabil,
0761.156.688
; ciprian_300zx@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
300 € B
APUSULUI  Autogara, Pacii metrou 7 min. Kaufland, Lidl, etaj 2, tinereasca, moderna, proprietar, fara agentii, fara? comision, avans, garantie, discutabil,
0726.697.705
27 Mar 11:00
suprafata 49 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
179 € B
MILITARI,  Politehnica, proprietar, confort 1, parter din 4, gresie, faianta, parchet, usa metalica zona linistita mijloace de transport multiple in apropiere 1+1, Arinii Dornei, negociabil,
0748.888.029
; radunegrut@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
DIMITRIE LEONIDA  metrou, garsoniera, proprietar, in bloc nou (Alegra), gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, centrala, masina de spalat, TV, frigider, aragaz, etaj 4,
0723.690.916
27 Mar 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
1 DECEMBRIE, proprietar, garsoniera full mobilata si utilata (masina de spalat rufe, frigider aragaz, cuptor cu microunde, etc), 7 minute de statia de metrou Costin Giorgian. Exclus agentie,
0721.677.627
27 Mar 11:00
suprafata 32 mp
utilat
mobilat
200 € B
GIULESTI ZONA, garsoniera la curte cu baie si bucatarie proprie, gresie, faianta, aer conditionat, aragaz, frigider, televizor, internet. Pretul cerut de proprietar este de 700 L (in acest...
0733.699.899
; succesexpertimob@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 20 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
TITAN  metrou proprietar inchiriez garsoniera vis-a-vis de parcul IOR si M Titan, etaj 1/10, confort 1, vedere spre bulevard, libera. Se percepe 1 luna avans + 1 luna garantie;
0729.639.734
; neacsu777@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 € luna B
BERCENI  Aparatori in vila, etaj1, mobilata - utilata modern, internet, luminoasa, spatiu verde, balcon larg, vedere parc, parcare, supraveghere video, metrou, perfecta pt. familie /...
0733.416.647
27 Mar 11:00
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
NERVA TRAIAN, etaj 3/ 8, mobila moderna, renovata recent, bucatarie utilata, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, adiacent Vitan Mall, Unirii, Mircea Voda, Unirii, proprietar ok,
0722.296.956
27 Mar 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
UNIVERSITATE,  Cismigiu, totul nou, proaspat renovata, usa si geamuri termopan, parchet, gresie, faianta, masina de spalat, acces Romana, Unirii, Eroilor, proprietar ok,
0731.547.058
27 Mar 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € luna B
VITAN  Mall, Burebista, proprietar inchiriez garsoniera bloc nou 2015. Nu a fost folosita niciodata. Balcon mare, buc inchisa, 2 luni garantie +1 luna avans. Acces: Vitan Mall, Alba...
0758.090.904
; mjimblaru@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € mp B
MILITARI,  Uverturii, Dezrobirii, proprietar, garsoniera imbunatatiri, anticipat;
0773.909.433/ 021.221.38.44
27 Mar 11:00
mobilat
B
DELFINULUI,  Diham, proprietar inchiriez pe termen lung garsoniera, stradal, Bld. Chisinau, 8/10, curata complet utilata, mobilata,
0733.228.285
27 Mar 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
900 L B
DRUMUL TABEREI,  Auchan, BRD, proprietar, etaj 4/10, cu vedere la parc, bloc mixt, renovat recent, mobilat si utilat modern lux, dressing, aer conditionat, bucataria utilata complet,
0737.973.354
27 Mar 11:00
suprafata 37 mp
decomandat
utilat
mobilat
255 € B
VITAN  Auchan confort 1, 2/10, proprietar, mobilata nou, masina spalat, aragaz, frigider, TP, chirie 1+1, gresie, faianta,
0764.905.494
27 Mar 11:00
suprafata 32 mp
180 € B
DRISTOR,  Istriei, et 3/8, bloc mixt curat, renovat recent si mobilat si utilat complet nou, gresie, faianta, parchet, um ac termopane, libera, direct proprietar, rog seriozitate,
0748.120.203
; danielflorin.calin@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
230 € luna B
DRISTOR  Lacramioarei, proprietar, 4/4, confort 1;
0766.939.912/ 0721.163.122
27 Mar 11:00
B
MINIS,  Carrefour, Al. Barajul Sadului, proprietar, garsoniera completa, constructie 1978, etaj 2;
0745.031.848
27 Mar 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
B
FLOREASCA, proprietar, studio, termopan, logie inchisa, aer conditionat, apometre, calorifere aluminiu, gresie, faianta, parchet, tv-lcd Samsung, masina de spalat Electrolux, frigider...
0723.819.964
; Anatoma_7@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
420 € B
CALEA CALARASILOR  - Hiperyon, proprietar, 5/8, bloc mixt, utilata complet. Pret 250 € sau 200 € pt. 3+1,
0720.937.367
27 Mar 11:00
suprafata 42 mp
mobilat
B
VITAN   (Auchan), proprietar, garsoniera, etaj 2/2, G, F, T, curata, libera,
0744.526.477
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
utilat
mobilat
B
TITAN,  vedere in parcul Ior, metrou Titan, moderna, spatioasa, balcon inchis, etaj 8 din 10, bloc cu 3 lifturi, libera, proprietar nu agentie, se poate viziona oricand,
0767.327.334
; iatannicusor@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
BANEASA,  Greenfield Residence, proprietar, imobil renovat recent si utilat lux, vedere padure, balcon, constructie 2008, situat in apropiere de Complex Mall Baneasa, Ikea, aeroport, etaj...
0723.469.593/ 0726.413.479
; alinutzzap@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 49 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
320 € B
UNIVERSITATE, proprietar, lux, luminoasa, in blocul nou Dunarea reabilitat termic, la un minut de metrou Universitate, supermarket la parter. Prima locuire dupa renovarea completa,
0740.034.883/ 0725.107.897
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD