Rezultate căutare proprietar la imob. inch. garsoniere (51 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
FUNDENI SOSEAUA, proprietar, etaj 3/5, aer conditionat, mobila noua, gresie, faianta parchet, ferestre cu geam termopan, usi interioare noi, usa metalica, bucatarie mobilata, centrala termica,...
0723.669.428
25 Oct 07:52
suprafata 30 mp
utilat
mobilat
230 €
B
TITAN, proprietar, 7/10, confort 1, gresie, faianta, parchet, bloc mixt,
0746.217.850
24 Oct 23:59
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
PETRE ISPIRESCU,  in zona, sector 5, inch. garsoniera, cu loc de parcare platit, proprietar,
0733.307.939
24 Oct 22:08
mobilat
210 €
B
PANTELIMON,  Socului, garsoniera, proprietar, recent renovata, parchet, balcon logie inchis, 9/10, 1.500 garantie + 650 L;
0728.822.345
24 Oct 16:38
suprafata 36 mp
utilat
mobilat

B
TEI,  Facultatea de Constructii, Obor, gars., an 1982, particular, canapea extensibila, gresie, faianta, t, usa metalica scara curata, proprietar, comision 0,
0720.679.316
24 Oct 13:00
suprafata 36 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
TITAN,  Billa, garsoniera confort 2, proprietar, 1 luna avans,
0729.855.377
24 Oct 12:37
suprafata 20 mp
utilat partial
mobilat partial
600 L
B
TITAN,  Auchan, p/8, proprietar, contorizata, bloc mixt,
0766.469.661
24 Oct 12:04
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 €
luna
B
COLENTINA  Rau, Rascoala 1907, 4/8, confort 1, catv+ internet, parcare ADP, libera din 01.11.14, 1+1, proprietar, exclus intermediari,
0722.728.868
; rujram@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 39 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
23 AUGUST,  Republica, Cartierul 23 August, 3 statii de Ratb fata de metrou Republica, proprietar. Total utilata si mobilata modern. G, parchet, faianta, t, contorizat individual in bloc...
0729.008.203
; sabin_team@yahoo.ro
24 Oct 11:00
suprafata 29 mp
decomandat
utilat
mobilat
150 €
luna
B
NERVA TRAIAN, et. 1/ 8, mobila moderna, renovata recent, bucatarie utilata, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, acces Timpuri Noi, Dristor, Decebal, Unirii, Tineretului,...
0731.547.058
24 Oct 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
260 €
B
NERVA TRAIAN, etaj 1/10, moderna, recent renovata, zona deosebita, acces usor Timpuri Noi, Tineretului, mall Vitan, Unirii, Alba Iulia, Decebal, Dristor, proprietar ok,
0746.044.855
; mcos7890@gmail.com
24 Oct 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
POLITEHNICII, proprietar confort 1 parter gresie, faianta termopane usa metalica frigider aragaz masina spalat tv mobilat modern proaspat zugravit 170 € chirie+300 € garantie,
0761.222.699
24 Oct 11:00
decomandat
utilat
mobilat
170 €
B
BRANCOVEANU  metrou, proprietar, confort 3, proaspat renovat, garantie,
0730.057.072
24 Oct 11:00
nemobilat
650 L
B
CARREFOUR ORHIDEEA, proprietar, la curte, totul nou, centrala, tv, internet, zona linistita, negociabil;
0726.102.426
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
utilat
mobilat

B
DRUMUL TABEREI,  apropiere Afi Cotroceni, gars. confort 2, proprietar,
0754.041.305
24 Oct 11:00
utilat
mobilat
165 €
B
UNIRII  ING, Zepter, stradal, garsoniera dubla, mobilata, utilata, aer conditionat, geamuri termopan, dressing, proprietar, paza la intrare, etaj 9/10 situata langa Zepter, libera, mai...
0763.355.037/ 0727.622.683
; cscristi@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
luna
B
OBOR,  Masina de Paine, proprietar, gresie, faianta, termopan, etaj 3/10,
0724.242.001
; fronea_elena@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
267 €
luna
B
LACUL TEI,  Parcul Circului, Domino, confort 1, et 4/4, pe mijloc, renovata (g, faianta, parchet, t, usa metalica ac Samsung nou cu garantie), dressing pe comanda, mobilata si utilata,...
0724.808.552
24 Oct 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L
B
BERCENI,  Giurgiului, garsoniere in complex rezidential, constructie 2012, incluse in pret: cablu tv, internet, sala fitness, parcare, piscina, loc de gratar si paza. Proprietar, comision 0,
0762.222.234/ 0736.655.525
; office@goldimob.ro ; www.goldimob.ro
24 Oct 11:00
utilat
mobilat
200 €
B
UNIVERSITATE,  2 minute metrou, etaj 3/7, garsoniera dubla, renovata recent, centrala de bloc, intrare stradala, mobilier modern, gresie, faianta, parchet, adiacent Romana, Cismigiu, Unirii,...
0722.296.956
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
LACUL TEI  Facultate, parter/10, bloc reabilitat, mobilata si utilata complet, libera, proprietar ok, vec: Pipera, Aviatiei, Barbu Vacarescu, Obor, Mosilor, Stefan cel Mare, Colentina,
0749.076.011
24 Oct 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
VITAN,  2 minute distanta Mall, mobilat si utilat modern, vecinatati alba iulia, nerva traian, Mihai Bravu, Timpuri Noi, Tineretului, proprietar ok,
0746.044.855
; mcos890@gmail.com
24 Oct 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
IANCULUI,  intersectie metrou, um, gresie, faianta, termopan, parchet, tv, aer conditionat, frigider, masina spalat, renovata recent, proprietar,
0720.517.746
24 Oct 11:00
decomandat
230 €
B
IANCULUI,  la 7 min. de metrou Garsoniera Vatra Luminoasa in apropriere se afla Piata Muncii, mobilata si utilata modern, usa metalica, apropiere metrou, proprietar ok, vec.: Mihai Bravu,...
0736.322.800/ 0734.622.146
24 Oct 11:00
suprafata 33 mp
decomandat
utilat
mobilat
249 €
B
ALBA IULIA  camin UATC, proprietar, negociabil,
0720.103.051
; iuliancristian_21@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 20 mp
decomandat
utilat
mobilat
180 €
luna
B
GARA DE NORD,  la 5 min. de metrou, proprietar direct, luxoasa, renovata (gresie, faianta, termopan, parchet), mobilata si utilata sept. 2014, zona linistita. Dotari incluse: centrala,...
0724.714.234
; sunt_proprietarul@bocse.ro
24 Oct 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
B
DRUMUL TABEREI  Favorit, Clinica Medlife, proprietar poze recente, loc de parcare, libera incepand cu 01.11.2014,
0721.241.599/ 0749.132.666
24 Oct 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
VITAN  Mall, la 10 minute de metrou Dristor, vis-a-vis de Mall, utilata, mobilata modern, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica renovata recent, aragaz, frigider, masina de spalat,...
0720.616.529
; prestige.invest@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
FUNDENI SOSEAUA, proprietar, etaj 3/5, aer conditionat, mobila noua, gresie, faianta parchet, ferestre cu geam termopan, usi interioare noi, usa metalica, bucatarie mobilata, centrala termica,...
0723.669.428
24 Oct 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
FUNDENI, in vila etaj 1 cu intrare separata, usa metalica, tv, aragaz, cuptor micrownde, hota, frigider, gresie, faianta, termopan, parcare, terasa, zugravita. Proprietar,
0731.227.935
24 Oct 11:00
utilat
mobilat
150 €
B
UNIRII,  Udriste, garsoniera, toate facilitatile, proprietar, exclus intermediari;
0745.182.059/ 0745.097.411
24 Oct 11:00
utilat
mobilat

B
MALCOCI,  Policlinica, proprietar ofer garsoniera etaj 7/10, pe termen lung. Exclus intermediari, negociabil,
0737.305.087
24 Oct 11:00
mobilat
175 €
B
COSTIN GEORGIAN  3 minute metrou, proprietar, confort 2, etaj 2/4, curata, pe termen lung, fara intermediari
0762.505.694
24 Oct 11:00
utilat
mobilat
170 €
luna
B
13 SEPTEMBRIE,  zona, Panduri, proprietar, ofer garsoniera pentru inchiriere;
0734.134.000
24 Oct 11:00
utilat
mobilat

B
1 DECEMBRIE 1918 BULEVARD,  Billa, parc Titan, proprietar, seriozitate, termen lung/ scurt,
0784.598.648/ 0721.764.626
24 Oct 11:00
utilat
mobilat
170 €
B
BERCENI  Oltenitei, proprietar vila, confort, contorizata total, aer conditionat, catv lcd, receiver, internet, balcon, foisor curte, strada necirculata, parcare, termen lung. Facilitati...
0723.545.735
24 Oct 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.100 L
luna
B
STEFAN CEL MARE, 1982, 8/10, proprietar garsoniera frumoasa, modern, zona deosebita,
0765.377.795
24 Oct 11:00
suprafata 33 mp
utilat
mobilat
270 €
B
BRANCOVEANU,  Peroni, 1975, etaj 2, proprietar, foarte curata, loc parcare, 2 luni garantie,
0730.785.488
24 Oct 11:00
suprafata 17 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
150 €
B
PANTELIMON  Morarilor, gars. confort 1 sporit, an 1986, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, usa metalica t, mobilat modern, balcon mare, zugravit, proprietar,
0722.322.315
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
utilat
200 €
B
PANTELIMON, proprietar, la curte, mobilat, pentru 1-2 persoane camera, baie, bucatarie separat, garantie +
0728.536.375
24 Oct 11:00
mobilat
650 L
B
KOGALNICEANU PIATA, proprietar inchiriez garsoniera dotata, utilata modern, exlcus intermediari,
0726.002.766
24 Oct 11:00
1.000 L
B
SINCAI,  Tineretului, proprietar, garsoniera, 2002, parter, confort 1, imbunatatiri;
0745.140.017
24 Oct 11:00
suprafata 39 mp
decomandat
utilat
mobilat

B
CONSTANTIN BRANCUSI, gars. confort 1, an constructie 2009, proprietar, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica capat 168, exclus intermediari, agentii, zona linistita, 1+1, negociabil
0766.648.673
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
utilat
mobilat
230 €
B
REPUBLICA  Cartierul 23 August, 3 statii de ratb fata de M. Republica proprietar, totul modern, gresie, parchet, faianta, t, contorizat individual in bloc nou, liniste, curte privata parcare,
0729.008.203
; sabin_team@yahoo.ro
24 Oct 11:00
suprafata 29 mp
decomandat
utilat
mobilat
150 €
luna
B
BASARABIA BULEVARDUL, inchiriez garsoniera, confort 1, stradal, etaj 6, proprietar, discutabil,
0769.630.301
24 Oct 11:00
220 €
B
MARGEANULUI,  Teius, proprietar, garsoniera curte, 3 persoane, pret negociabil, conditii apartament, fara agentie;
0760.339.655
24 Oct 11:00
mobilat

B
NERVA TRAIAN, proprietar inchiriez garsoniera amenajata, situata la 10 min de Metrou Timpuri Noi, la pret negociabil, dl. Dragos,
0721.482.625
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
luna
B
PIPERA,  Cosmopolis, la 10 min. de Scoala Americana si Baneasa, transport metrou Pipera, toate facilitatile unui complex nou, minimarket, centrala proprie, bucatarie inchisa, paza,...
0730.109.005
; andreea.mitru@benevo.ro
24 Oct 11:00
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
280 €
B
PRELUNGIREA GHENCEA,  Primavara, toate facilitatile unui complex nou, paza, mini market, centrala proprie, contorizare individuala, parcare inclusa, sala de fitness, loc de joaca pentru copii, anunt...
0730.109.005
; andreea.mitru@benevo.ro
24 Oct 11:00
suprafata 50 mp
neutilat
nemobilat
220 €
B
PRELUNGIREA GHENCEA,  Primavara, toate facilitatile unui complex nou, paza, mini market, centrala proprie, contorizare individuala, parcare inclusa, piscina, sala de fitness, loc de joaca pt. copii....
0730.109.005
; andreea.mitru@benevo.ro
24 Oct 11:00
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
250 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD