Rezultate căutare proprietar la imob. inch. garsoniere (53 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
DOAMNA GHICA,  Colentina, 2 camere, proprietar, termopan, exclus intermediari,
0722.957.045/ 0723.683.581
27 Nov 09:12
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
PAJURA, proprietar, aproape de metrou, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, bucatarie mobilata, frigider, masina de spalat, camera mobilata aerisit, parcare, zona linistita,...
0729.729.054
; mihaela.barbu@libertatea.ro
27 Nov 08:35
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
MILITARI,  Uverturii, et. 7/ 8, balcon, mobilata si utilata, apropiere metrou si tramvai 41, libera de la 1 Decembrie, loc de parcare platit, 1+1 garantie, proprietar,
0740.048.279
; cimpeanu_cristian@yahoo.com
26 Nov 16:37
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
VITAN,  Mall, Foisorului, gars., an constructie 1994, parter, proprietar confort 1, complet utilata, spatiu anexe, centrala, apometre, gresie, termopane,
0731.723.036
26 Nov 14:42
suprafata 36 mp
decomandat
250 € luna B
CONSERVATOR, proprietar, garsoniera, etaj 2/4, libera din 15.12.2015, parchet, termopan, centrala termica, cablu, internet, chirie + garantie, negociabil;
0752.411.359
26 Nov 13:08
suprafata 42 mp
mobilat partial
B
DOROBANTI,  Beller, proprietar, inchiriez garsoniera zona Radu Beller, etaj 3/ 4. Utilata,
0721.784.974
26 Nov 12:47
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
375 € luna B
GIURGIULUI, complex rezidential format din 2 blocuri ofera spre inchiriere garsoniere complet mobilate si utilate inclus in chirie cablu tv, net, paza, parcare, sala fitness, piscina,...
0786.304.250
26 Nov 11:32
suprafata 29 mp
decomandat
utilat
nemobilat
200 € B
BERCENI,  Piata Sudului, Cora SunPlaza, 5 min. metrou, Ratb, Piata, pentru o doamna salariata serioasa, ingrijita, termen lung, mobila moderna, tv led, net, utilata, contorizata, bloc...
0766.808.797
; rebel_video@yahoo.com
25 Nov 22:33
suprafata 24 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
900 L B
SEBASTIAN proprietar inchiriez garsoniera constructie 1992, 3/8, open space, termopan, usa metalica, mobila moderna noua,
0760.314.687
25 Nov 22:12
decomandat
utilat
220 € B
MILITARI  Residence, proprietar, etaj 4/7, mobilata si utilata complet, prima inchiriere. Balconul este inchis. Exclus animale de companie,
0724.193.253
25 Nov 21:38
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € IF
RAHOVA PIATA, proprietar, garsoniera, urgent,
0760.669.141
25 Nov 21:07
utilat
mobilat
150 € B
SUDULUI,  Obregia, 500 m de Sun Plaza Mall si metrou, stradal, ideala pt. 1-2 fete sau cuplu. Eleganta, foarte spatioasa, mobilata, utilata, aer conditionat, foarte curata, libera, 1+1....
0744.345.944
; spin_xx@yahoo.com
25 Nov 15:06
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
GIURGIULUI,  Soseaua, bloc nou constructie 2014, masina spalat, frigider, tv, aragaz, mobilat modern, stradal langa tramvaiul 7-25-11, 5 statii pana la metroul Eroii Revolutiei, direct...
0786.262.798
25 Nov 13:15
suprafata 34 mp
decomandat
utilat
mobilat
225 € B
VICTORIEI PIATA, garsoniera spatioasa, renovata, mobilata/ utilata, aer conditionat, internet, tv. Zona excelenta, aproape de metrou Piata Victoriei. Pret 200 € fara masina spalat/ 220...
0733.558.800
; ioana@hotellevor.com
25 Nov 12:33
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € luna B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, 1/8, open space, renovata recent, mobila moderna, canapea extensibila, dressing, bucatarie utilata complet, mobilata modern, contorizata, intretinere mica,...
0755.080.420/ 0755.075.902
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.apartamentesectorul4.ro
25 Nov 12:27
suprafata 36 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
240 € B
DRUMUL TABEREI, proprietar: exclus agentii, garsoniera libera. Etaj 6/10, 2 lifturi, interior renovat, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, poze reale. Zona Bulevardul 1 Mai,
0727.473.866
; dany_ionita@yahoo.com
25 Nov 11:16
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
STEFAN CEL MARE  proprietar, parter/3, conf I, certificat energtic B, centrala termica, aer conditionat, tv, net, 1+1 garantie
0723.866.237
; seealexandra@gmail.com 25 Nov 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
950 L luna B
NERVA TRAIAN, etaj 2/ 8, centrala termica proprie, mobila moderna, bucatarie utilata, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, loc parcare ADP, adiacent Vitan Mall, Unirii, Mircea...
0731.547.058
25 Nov 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 € B
IANCULUI,  Avrig, proprietar, renovat 2014, modern, A/C, open space, usa metalica, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre, etaj 9/10, 1 luna+1 luna garantie,...
0722.292.422
25 Nov 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 € luna B
BANEASA proprietar inchiriez garsoniera Greenfield, Baneasa, parter,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; www.grupo-fdp.com
25 Nov 11:00
suprafata 44 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € luna B
DRUMUL TABEREI,  Plaza Romania, proprietar, complet mobilat si utilat, internet, tv, aer conditionat, usa metalica gresie faianta, sistem audio-video, 1+1 garantie, exclus fumatori si agentii...
0756.138.932
; laurentiu.speri@gmail.com
25 Nov 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 € B
ORAS CONSTANTA,  City Mall Constanta, etaj 8/10, inchiriez (proprietar) garsoniera dubla, finisata, modern. Cablu- internet,
0747.526.099
25 Nov 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
180 € CT
CRANGASI, proprietar, garsoniera confort 1, etaj 1/4, bloc 1985, la 100 m de metrou. A fost renovatat total si este la prima inchiriere. Exclus fumatori. Nu doresc intermediere,
0723.056.590
25 Nov 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
TINERETULUI,  metrou Sincai, igienizata, mobilata utilata, pat matrimonial, dressing, TV, balcon inchis, bucatarie mobilata/utilata complet, aragaz, frigider, masina de spalat, intretinere...
0766.187.782/ 0755.075.902
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
25 Nov 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
LACUL TEI,  Domino, proprietar, garsoniera parter/4, spatioasa, renovata recent, modern, cablu, TV, internet Wi-Fi, acces uscator, 1+1, exclus agentii, libera din 20 decembrie,
0723.356.663
25 Nov 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
BERCENI,  Big, metrou 2 minute, RATB la scara, proprietar, masina spalat, 1-2 persoane, exclus agentii,
0766.638.589
25 Nov 11:00
suprafata 24 mp
utilat
mobilat
165 € B
BERCENI,  Piata Sudului, Cora Sun Plaza, 5 min. metrou, Ratb, Piata, pentru o doamna salariata serioasa, ingrijita, termen lung, mobila moderna, tv led, net, utilata, contorizata, bloc...
0766.808.797
; rebel_video@yahoo.com
25 Nov 11:00
suprafata 24 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
900 L B
MILITARI,  Rezervelor, proprietar direct, garsoniera complet mobilata si utilata, in imobil din 2012, zona Rezervelor-Militari. 1 loc de parcare asigurat gratuit,
0724.833.030
; pca2u@yahoo.com
25 Nov 11:00
suprafata 46 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
UNIVERSITATE,  2 minute metrou, et. 3/ 7, centrala termica de bloc, mobilier modern, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, libera, adiacent: Romana, Cismigiu, Victoriei, Unirii,...
0731.547.058
25 Nov 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 € B
TINERETULUI, et. 1/8, bloc mixt, spatioasa, mobilata modern, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, adiacent Timpuri Noi, Nerva Traian, Unirii, Cantemir, Sincai,...
0731.547.058
25 Nov 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
SEBASTIAN, proprietar, garsoniera open space, constructie 1992, 3/8, termopan, usa metalica, modern, totul nou,
0760.314.687
25 Nov 11:00
decomandat
utilat
mobilat
220 € B
MILITARI,  Uverturii, 7/8, balcon, mobilata si utilata, apropiere metrou si tramvai 41, libera de la 1 Decembrie, loc de parcare platit, 1+1 garantie, proprietar. Nu platesc comision la...
0740.048.279
; cimpeanu_cristian@yahoo.com
25 Nov 11:00
suprafata 40 mp
mobilat
250 € B
PRICOPAN  aleea proprietar, etaj2, 1+1,
0735.354.096
; predoiu.alexandra@yahoo.de
25 Nov 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € B
UNIVERSITATE, direct proprietar, etaj 6, complet mobilata si utilata, vis-a-vis Intercontinental,
0721.789.244
25 Nov 11:00
suprafata 24 mp
decomandat
utilat
mobilat
295 € luna B
LIBERTY MALL, aproape, proprietar, camera mobilata si utilata in vila cu acces la baie si bucatarie, internet de mare viteza, incalzire centrala termica, terasa 50 metri patrati, la doar 15...
0724.694.803/ 0721.707.355
; adyintermedclean@gmail.com
25 Nov 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
150 € B
PROGRESUL PIATA, proprietar, garsoniera complet mobilata si utilata, nelocuita. Facilitati bloc nou, lift, etaj 35, la 2 minute distanta de Piata si 5 minute de metrou Eroii Revolutiei, Mega...
0723.157.155
25 Nov 11:00
suprafata 43 mp
utilat
mobilat
220 € luna B
PIATA PRESEI, proprietar, garsoniera spatioasa in bloc nou, etaj 2/4, complet dotata si mobilata, aer conditionat, geamuri termopan, gresie, faianta, parchet, tv, net. Pret negociabil,
0723.314.238
25 Nov 11:00
suprafata 48 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
TITAN, proprietar, modern, gresie, faianta, termopane, usa metalica, etaj 10/10, spatiu verde planul 1, stradal civilizat, acces rapid la metrou 800 m autobuze si magazine facturi...
0721.954.060
; repartot@yahoo.com ; www.repartot.ro
25 Nov 11:00
suprafata 20 mp
decomandat
utilat
mobilat
170 € B
ULTRACENTRAL, proprietar ofer spre inchiriere garsoniera ultracentral (adiacent Rond Alba Iulia, stradaMoise Nicoara),
0754.222.136
25 Nov 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
200 € B
AVIATIEI, proprietar inchiriez garsoniera confort 1, 42 metri patrati, mobilata, utilata, curata, termopan, aer conditionat, apometre, repartitoare, interfon, bloc civilizat,
0731.739.684
25 Nov 11:00
260 € B
REZERVELOR ZONA  Militari, proprietar direct, inchiriez garsoniera;
0724.833.030
25 Nov 11:00
utilat
mobilat
B
PETRE ISPIRESCU  str. Foscani, proprietar inchiriez garsoniera, gresie, faianta, parchet,
0720.457.502/ 0722.419.749
25 Nov 11:00
suprafata 32 mp
utilat
mobilat partial
800 L B
PAJURA, proprietar, garsoniera, etaj 2/4, parchet, termopan, usa metal, utilitati,
0745.085.994
25 Nov 11:00
utilat
mobilat
230 € B
LACUL TEI, proprietar, garsoniera libera, proaspat renovata, mobila noua, toate dotarile, 1/4, zona linistita;
0722.694.316
25 Nov 11:00
B
ALBA IULIA PIATA,  Burebista, mobilat/nemobilat, etaj 2/ 8, constructie 1995, renovat, intrare stradala, paza, contract ANAF, taxe in sarcina proprietar. Pret 280 €/ luna + 1 luna garantie,
0744.575.548/ 0726.327.305
; toni_asan@yahoo.com
25 Nov 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
280 € B
13 SEPTEMBRIE  - Prosper, proprietar garsoniera, stradala, curata, moderna, etaj 3/8, exclus intermediari,
0733.216.473/ 0742.779.206
25 Nov 11:00
suprafata 42 mp
utilat
mobilat
1.000 L B
METALURGIEI, proprietar, garsoniera ultraspatioasa, bloc nou, discutabil,
0737.574.564
25 Nov 11:00
utilat
mobilat
270 € B
GIURGIULUI, Soseaua, City Mall, complex rezidential format din 2 blocuri constructie 2012, masina spalat, frigider, tv, plita electrica, aer conditionat, stradal langa tramvaiul 7, 25, 11,...
0786.262.798
; codrea_ana@yahoo.com
25 Nov 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 € B
PANTELIMON  Obor, gars., confort 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, etajul 7/10, aragaz, frigider, tv, masina de spalat, proprietar, 1+1 garantie,
0745.050.025
25 Nov 11:00
suprafata 36 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 L luna B
MILITARI proprietar inchiriez garsoniera confort 1, situata in Militari, piata Veteranilor, balcon inchis termopan, curata, etaj 6/10. Zona linistita, liber,
0722.792.801
25 Nov 11:00
suprafata 34 mp
utilat
mobilat
210 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Nov 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD