Rezultate căutare proprietar la imob. inch. garsoniere (84 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
IANCULUI,  Avrig, proprietar, renovat 2014, modern, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis, parchet, termopan, gresie, faianta, apometre, etaj 9 din 10, 1 luna +1 luna garantie, pt....
0723.188.919
07 Jul 21:47
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
13 SEPTEMBRIE,  Sebastian Parc, et. 7/ 8, proprietar, renovata, mobilata, parchet, termopan, usa metalica, cablu, internet, libera, 1+1, pref. cupluri, exclus intermediar sau comision 0,
0721.990.803
07 Jul 20:44
suprafata 43 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € B
MILITARI Residence, proprietar, garsoniera etaj 3/5, moderna,
0721.525.648
07 Jul 15:42
utilat
mobilat
250 € B
1 MAI,  Chibrit, garsoniera unei singure persoane, intretinere mica, internet, proprietar, fara garantie,
0762.828.102
07 Jul 14:37
700 L B
BABA NOVAC  rond renovata recent, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, mobilata modern, utilata cu: aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, tv, wi-fi, proprietar, 1+1
0726.260.205
; alex.predescu04@yahoo.com
07 Jul 10:51
suprafata 33 mp
300 € B
GHENCEA  captul tramvaiului 41, et. 7/9, reamenajata recent, libera, curata, negociabil, proprietar, exclus intermediari - nu ofer comision,
0727.002.043
07 Jul 10:13
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
MILITARI  Veteranilor proprietar, etaj 10/10, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, balcon inchis frigider, aragaz, masina spa?lat, mobilat complet, renovat acum, curat, la 1 min. de...
0761.222.699
07 Jul 10:05
suprafata 28 mp
B
MILITARI,  Politehnica, proprietar, garsoniera, confort 1, etaj parter din 4, gresie, faianta, parchet, usa metalica, zona linistita mijloace de transport multiple in apropiere, 1+1,...
0748.888.029
; radunegrut@yahoo.com
06 Jul 23:59
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
PANTELIMON, proprietar, garsoniera in vila, conditii, contorizat, termen lung,
0751.082.274
06 Jul 22:43
utilat
mobilat
700 L B
SOCULUI, stradal, proprietar, etaj 4, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat,
0722.550.027
06 Jul 22:16
utilat
mobilat
200 € B
RAHOVA,  str. Barnova, proprietar inchiriez garsoniera 1985, 6/10, gresie, faianta, t, parchet,
0763.642.293
06 Jul 21:12
utilat
800 L B
BRANCOVEANU,  metrou, str. Imparatul Traian 42, proprietar, garsoniera decomandata fara balcon la parter inalt in vila 2014, utilitati individuale, mobilata lux, curte amenajata, portar....
0785.810.020
06 Jul 20:03
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
CAROL BULEVARD,  Calea Mosilor, gars. dubla, centrala apartament, curata, proprietar,
0725.710.571/ 0747.679.303
06 Jul 17:47
suprafata 55 mp
utilat
mobilat
220 € B
EROII REVOLUTIEI, proprietar, complet mobilata si utilata, parchet laminat, jaluzele verticale, masina spalat, aer conditionat, usa metalica, bloc izolat termic, centrala proprie, utilitati...
0721.892.470
06 Jul 16:48
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
BUCURESTII NOI,  Bazilescu metrou, gars. noua 2012, balcon, etaj1/2, echipare full lux, a/c, internet, TVsat fullHD, centrala termica, masina spalat, contorizare apa/gaze, usa metalica, loc...
0723.529.600
06 Jul 15:40
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
299,90 € 300 € luna B
TITAN,  Langa Auchan, Rasarit de Soare, proprietar, etaj 4/ 11, confort 1, moderna, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina spalat, aragaz, hota,...
0766.076.002/ 0747.222.686
06 Jul 15:06
suprafata 33 mp
1.100 L B
UNIVERSITATE, proprietar, inchiriez garsoniera modern amenajata si utilata situata pe strada Ion Campineanu vis a vis de Novotelefon Este situata la 2 minute de statia de metrou si 5 minute...
0761.316.809
06 Jul 12:35
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
BRANCUSI,  cartierul, proprietar, exclus ag, confort 1, etaj 2, mobilata, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, frigider, aragaz, masina de spalat, an constructie 2010, aer...
0743.894.717
; beatrice_craciun2003@yahoo.com
06 Jul 12:19
suprafata 37 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € B
LIPSCANI  Centrul Vechi, Lipscani nr. 12, proprietar, gresie, faianta, parket, termopan, usa metalica, etaj 3, nu platesc comision agentiilor, discutati direct cu proprietarul Dl. Ion,
0743.653.782
06 Jul 12:02
suprafata 25 mp
230 € B
BABA NOVAC  rond renovata recent, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, mobilata modern, utilata cu: aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, tv, wi-fi, proprietar, 1+1,
0726.260.205
; alex.predescu04@yahoo.com
06 Jul 11:58
suprafata 33 mp
300 € B
UNIRII  Biserica Sf. Mina gars. casa curte (fara proprietar) 38 metri patrati, modesta (canapea sifonier servanta), gaze sobe, baie boiler electric, contor lumina si gaze, bucatarie,...
0722.249.990
; eurocasa_imobiliar@yahoo.com
06 Jul 11:00
mobilat partial
550 L B
VITAN,  stradal, 5/10, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, aragaz, frigider, masina de spalat, loc parcare, acces rapid la transport RATB,...
0723.853.384
06 Jul 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
BERCENI,  Bd. Obregia, proprietar, confort 1, parter din 4, bloc mixt, renovata recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, toate utilitatile aproape de mijloace de transport in...
0766.218.170
; el3na_burcea@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
utilat
nemobilat
200 € B
IANCULUI,  Mega Mall, intersectia cu Sos. Pantelimon, McDonald's, proprietar, bloc stradal, 1980, reabilitat, etaj 4/17, aragaz, frigider, masina de spalat, wi-fi, TV, foarte curata,...
0725.433.409
; chris77_g@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
VITAN,  Mall, Zepter, str. Foisorului proprietar, garsoniera foarte spatioasa 45 metri patrati, etaj 2 cu balcon, stradal, primul chirias dupa renovare, pat matrimonial+canapea...
0755.200.038
06 Jul 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
UNIRII,  Zepter Mall V., proprietar inchiriez garsoniera spatioasa in bloc nou 2007, etaj 8 din 10, cu paza, suprv.video, terasa superba 9 metri patrati, recent renovata, aer condit.,...
0740.223.013
; caty_i@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
280 € B
REPUBLICA,  Cartierul 23 August, 3 statii de Ratb fata de metrou Republica, proprietar, total utilata si mobilata modern, gresie, parchet, faianta, t, contorizat individual in bloc nou,...
0732.021.148
; sabin_team@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 31 mp
150 € B
TEI  Obor, Floreasca, proprietar, garsoniera mare luminoasa, totul nou-prima chirie, aer, aragaz, frigider, masina spalat, termopan, parchet, usa metalica, balcon inchis, 8/10, cablu...
0734.610.073
; cosmin.m@live.com
06 Jul 11:00
suprafata 42 mp
utilat
mobilat
249 € B
EROII REVOLUTIEI, proprietar, parter din 4, modern, parchet laminat, jaluzele verticale, aer conditionat, tv, masina spalat, usa metalica, bloc nou izolat termic, centrala proprie, utilitati...
0721.892.470
06 Jul 11:00
suprafata 42 mp
utilat
230 € B
PLAZA ROMANIA, lux. Proprietar inchiriez garsoniera Drumul Taberei, 1 min tramvai 41, etaj 5/9, bloc curat, supravegheat video, loc parcare ADP. Nu inchiriez la studenti. Nu accept animale de...
0765.516.252
06 Jul 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
BERCENI, et. parter din 4, bloc 1980, particular, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica curata, renovata, proprietar, libera,
0722.304.591
06 Jul 11:00
utilat
mobilat
160 € B
MIHAI BRAVU  -Dristor, gars. confort 1, etaj 4/10, curata, toate utilitatile, masina spalat, frigider, aragaz, proprietar,
0730.896.448
06 Jul 11:00
mobilat
950 L B
VITAN CALEA  Auchan, et. 5, proprietar,
0773.845.501
06 Jul 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 € B
VICTORIEI PIATA,  Calea Victoriei, stradal, proprietar, 2/6, garsoniera dubla amenajata, imbunatatiri,
0747.681.627/ 0737.750.971
06 Jul 11:00
suprafata 33 mp
275 € B
NERVA TRAIAN,  Splai, stradal, 3 minute metrou Timpuri Noi, langa Camera de Comert, parter/ 10, spatioasa, bloc 1997, multiple imbunatatiri, ac. Pretabil birou sau locuit, acces rapid Unirii,...
0731.547.058
06 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
nemobilat
250 € B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, et. 1/ 10 , bloc mixt, mobilata modern, usi interior noi, bucatarie complet utilata, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, masina spalat, acces Nerva Traian,...
0731.547.058
06 Jul 11:00
suprafata 34 mp
utilat
mobilat
250 € B
CRANGASI,  langa metrou, etaj 3/ 8, parchet masiv, masina de spalat si frigider noi, mobila bucatarie noua, canapea ext noua, proprietar, termen lung, vecinatati Militari, Regie,...
0740.500.874
; adrian.micu@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
MILITARI  sos. Virtutii nr. 17, metrou Lujerului 10 min, renovata open space, balcon inchis, etaj 7/8, libera, proprietar, termen lung, panorama frumoasa, vecinatati: Crangasi, Regie,...
0740.500.874
; adrian.micu@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
UNIVERSITATE proprietar, garsoniera, mobila noua, centrala termica, apometre, a/f/ms, centrala termicav, int, imbunatatiri (um, faianta, gresie, parchet, t),
0722.388.563
06 Jul 11:00
suprafata 28 mp
utilat
mobilat
900 L B
VICTORIEI CALEA,  vis-a-vis de Hotel Radisson, 5 min. metrou Romana, et. 2/ 8, recent renovat, lux, aer conditionat, centrala, vedere pe Calea Victoriei, proprietar,
0740.667.154/ 0720.301.104
06 Jul 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € luna B
VICTORIEI  piata, 3 min. pana la metrou, et. 4/4, renovata si utilata lux, aer conditionat, balcon, vedere panoramica, bloc fara risc seismic, proprietar,
0740.667.154/ 0721.813.004
06 Jul 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 € B
COSTIN GEORGIAN  Lucretiu Patrascanu nr. 1, Mega Image, proprietar, etaj 5/9, moderna, libera, numai 1 persoana, nefumatoare, 5 min. metrou CG, Ratb: 70, 79, 253, 102, N109, tram. 14, 36, 40,...
0724.402.229
; doina.georgescu64@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 L B
MATEI BASARAB,  Traian, garsoniera foarte spatioasa, etaj 2/4, mobilat, utilat - TV, aspirator, fier calcat, masina de spalat, aer conditionat, doua balcoane mari, debara/dressing, proprietar...
0733.527.065
; alida.imob@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.200 L luna B
BRANCOVEANU, proprietar, zona foarte buna, etaj 2,
0766.236.174
; vasigiurca@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 17 mp
decomandat
utilat
mobilat
150 € B
MILITARI,  Lujerului, proprietar, bloc nou 2015-PlazzaResidence, etaj 4/12 poz sud, 3 min. metrou RATB (41, 336, 62). Facilit: Cora, LIDL, Plaza. Mobilier nou, design modern,...
0742.451.688
; cristinatimpau89@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
IANCULUI,  Avrig, proprietar, renovat recent, modern, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis, parchet, termopan, gresie, faianta, apometre, etaj 9 din 10, 1 luna +1 luna garantie,...
0723.188.919
06 Jul 11:00
suprafata 30 mp
250 € B
PIPERA,  5 min. rond OMV, cartier Junior, proprietar, 45 metri patrati gresie, parchet, faianta, termopan, usa metalica, centrala proprie, mobilat, utilat, negociabil,
0744.997.777
; anunt@gmail.com 06 Jul 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
260 € 280 € B
COLENTINA,  Teiul Doamnei adiacent, et. 3/8, renovata, bloc linistit, Cablu TV, internet, proprietar. Inchiriere termen lung, rog seriozitate,
0765.456.806
; crj.mihai@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
900 L B
TURDA,  1 Mai, proprietar, confort 1 semidec, Turda Mihalache, in intersectie, etaj 4/ 8, renovat recent, utilat si mobilat complet, bloc reabilitat termic, libera,
0723.931.192
; ancapasca14@gmail.com 06 Jul 11:00
suprafata 36 mp
210 € B
IANCULUI,  Magura Vulturului nr. 4, proprietar, etaj 10/ 10, mobilat, utilat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, logie, aer conditionat, 5 minute de statia de metrou, 1+1,...
0740.659.120
06 Jul 11:00
suprafata 34 mp
220 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 07 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD