Rezultate căutare proprietar la imob. inch. garsoniere (70 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
TITAN, proprietar, garsoniera spatioasa si luminoasa, confort 1, etaj 9/ 10, langa Scoala 195 si parc, garantie 2 luni, nenegociabil, exclus intermediari,
0799.555.363
; garstitan@outlook.com
28 Jul 19:44
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € luna B
COTROCENI, proprietar, inchiriez pe termen lung garsoriera noua, decomandata, P/10, mobilata si complet utilata in complexul Onix Residence, la 5 minute de metrou Grozavesti. Bloc 2014,...
0726.191.241
28 Jul 16:35
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
MATEI BASARAB  Calea Calarasilor, proprietar, transformat in 2 camere, parter, ideal firma, bloc 2000, nou, se poate mobila/ utila,
0721.967.808
28 Jul 11:55
suprafata 44 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
320 € B
DOROBANTI garsoniera dubla, etaj 2/9, decomandata, mobilata, aer conditionat, wi-fi, bucatarie dotata, renovata, libera, termen lung. Chirie, proprietar,
0722.284.776
28 Jul 11:13
suprafata 54 mp
1.450 L B
DRUMUL TABEREI, conf. 1, etaj 6/9, bloc reabilitat, camere video, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, mobilata modern, masina spalat, aragaz, frigider, tv, parc,...
0723.542.348
28 Jul 09:22
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 € luna B
CRANGASI,  1 minut metrou, imobil 2012, etaj 1/3, parc, piata, mobilier nou, centrala, contorizare individuala, superba, intretinere minima, seriozitate maxima, proprietar 0% comision,
0722.472.971
; ghigam@yahoo.com
28 Jul 08:26
suprafata 43 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
TINERETULUI  3 min. metrou Timpuri Noi, 100 m de parcul Tineretului, proprietar, confort 1, etaj 7/10, contorizat, termopane, aer conditionat, lcd tv, utilata complet bucatarie noua...
0722.472.971
; ghigam@yahoo.com
28 Jul 08:25
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
310 € B
PAJURA, garsoniera foarte spatioasa in bloc nou exclusivist, utilata si mobilata nou ikea, bucatarie Mobexpert, aer conditionat, foarte luminoasa, centrala de bloc, intretinere mica,...
0753.211.862
; caty_ciuraru@yahoo.com
27 Jul 23:07
suprafata 42 mp
350 € B
GARSONIERA, proprietar inchiriez garsoniera confort 1, 42,5 metri patrati, etaj 1/4, in zona Mall Sun Plazza, piata, metrou, Ratb. Termopan inclusiv la balcon, proaspat renovata, negociabil,
0724.257.001
27 Jul 21:25
decomandat
utilat
1.050 L luna B
13 SEPTEMBRIE in imobil p+1+m, demisol, intrare separata, prima inchiriere, usor negociabil (inclus taxe ANAF pentru contractul de inchiriere), proprietar,
0729.001.096
27 Jul 16:50
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
UNIVERSITATE, dubla, etaj 3/ 8, centrala termica proprie, moderna, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, adiacent Cismigiu, Unirii, Romana, proprietar ok,
0722.296.956
27 Jul 12:52
suprafata 48 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € 1.100 € B
UNIRII,  Negru Voda, proprietar, utilata si mobilata modern, etaj 6/8, zona linistita, are inclusiv centrala proprie. In locatie nu se fumeaza. Recomandat pretentiosilor,
0744.351.904
27 Jul 12:16
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
BANEASA  Romatsa, proprietar, s. 39 mp utili plus o terasa de 9mp. Este pozitionata intr-un imobil nou, finalizat in anul 2015, la etajul 1, Bd.ul Apicultorilor,
0762.358.708
; catalin667@yahoo.com
27 Jul 11:57
suprafata 39 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
23 AUGUST, proprietar, inchiriez garsoniera in vila p+1, ofer si doresc seriozitate. Plata se va face pe luna in curs + avans 600 L,
0728.262.701/ 0761.993.782
27 Jul 11:38
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 L luna B
MUNCII PIATA,  Decebal, metrou 2 min., particular (proprietar), 2/8, decomandat, 42 metri patrati, renovata in luna iunie, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...
0748.931.887
27 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
230 € B
IANCULUI,  Mega Mall, intersectia cu Sos. Pantelimon, McDonald's, proprietar, bloc stradal 1980, reabilitat, etaj 4/17, aragaz, frigider, masina de spalat, wi-fi, tv, foarte curata,...
0725.433.409
; chris77_g@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
MUNCII,  Vatra Luminoasa, Pompiliu Manoliu, bloc nou, bloc 2010, parter inalt + balcon, toate imbunatatirile, mobilat modern, aer conditionat, centrala termica, agentie, proprietar ok,...
0720.239.598/ 0768.735.699
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € 300 € B
TITAN  -Diham, proprietar, garsoniera etaj 6/8, modern, aer conditionat, usa metalica, etc., 200m metrou C. Georgian, termen lung, rog seriozitate. Pret negociabil,
0722.552.354
27 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € B
IANCULUI,  Ferdinand, garsoniera complet mobilata si utilata (Led TV, frigider, masina spalat, aragaz, aer conditionat, internet, aspirator, fier si masa de calcat, spatii depozitare), 2...
0770.951.005
27 Jul 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
UNIVERSITATE,  Calea Victoriei, 2/8, mobilata, utilata complet, centrala termica, frigider, aragaz, masina de spalat, 7 min. metrou, acces facil Cismigiu, Sala Palatului, Romana, proprietar...
0763.656.867
; albu_ovidiu_mihai@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
225 € B
APARATORII PATRIEI,  proprietar, la 10 minute de metrou, frigider, aragaz, masina de spalat, termopan, parchet, baia si bucatria comuna, libera, garantia 250 de L, 500 L/luna;
0728.997.018
; elenavladoianu@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 10 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 L B
COLENTINA, gars. asa cum vrei tu, modern, direct proprietar, garaj;
0765.831.343
27 Jul 11:00
utilat
mobilat
B
DRUMUL TABEREI,  Letea Gheorghe, proprietar, 5/10, mobilata nou Ikea, zugravita recent, gresie, faianta, termopan, parchet, noi, usa metalica, balcon, nefumatori,
0724.428.136
27 Jul 11:00
suprafata 37 mp
mobilat
200 € B
LUCRETIU PATRASCANU,  la gura de metrou Costin Georgian, proprietar,
0720.513.409
27 Jul 11:00
utilat
mobilat
200 € B
ALBA IULIA PIATA, proprietar inch. urgent garsoniera, libera, mobilata modern, zona linistita, etaj 7/10, termen lung, 1+1, pret negociabil;
0763.371.962/ 021.610.23.20/ 0734.235.632
27 Jul 11:00
decomandat
utilat
B
APARATORII PATRIEI,  proprietar, la 10 minute de metrou, frigider, aragaz, masina de spalat, termopan, parchet, baia si bucatria comuna, libera, garantia 250 de L,
0724.039.549
; elenavladoianu@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 10 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 L luna B
UNIRII,  B-dul Octavian Goga, garsoniera modificata, 2 camere, gresie, faianta, t, usa metalica aer conditionat, 8/8, 2 lifturi, bloc foarte civilizat, proaspat zugravit. Proprietar,
0722.201.804
27 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
INGINERILOR,  Tei, proprietar, confort1 sporit, mobilata modern, climatizare,
0771.536.971/ 0771.256.476
27 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
250 € B
GIURGIULUI  Soseaua, City Mall, complex rezidential format din 2 blocuri constructie 2012, masina spalat, frigider, tv, plita electrica, aer conditionat, stradal langa tramvaiul 7-25-11,...
0786.262.798
; codrea_ana@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 € B
MILITARI  zona Rezervelor, proprietar direct, inch. garsoniera;
0724.833.030
27 Jul 11:00
utilat
mobilat
B
MUNCII  Vatra Luminoasa, Pompiliu Manoliu, bloc nou 2010, parter inalt + balcon, toate imbunatatirile, mobilat modern, aer conditionat, centrala termica, agentie, proprietar ok, intre...
0720.239.598/ 0768.735.699
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
DRISTOR  Biserica Istriei, 5 min. metrou, proprietar, etaj 3/4, parchet, gresie, termopane, libera, bucatarie + baie renovate recent (microunde, masina de spalat, tv), loc parcare ADP....
0721.963.414
; remeeno@aol.com
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
240 € B
RAHOVA,  Salaj, proprietar, garsoniera in vila, mobilata modern, baie, bucaturie, intrare separata, nu este comun cu proprietarul, contorizare, liniste, curatenie, ofer si rog respect,...
0767.343.643
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
600 L B
DRISTOR,  la 10 min de metrou, proprietar inchiriez garsoniera, aer conditionat, apometre, repartitoare. Et 1/10, bloc de garsoniere. Vizionari L-V de la ora 18.30, in week-end toata...
0729.912.701/ 0726.326.622
; george_vezeanu@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 26 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 L luna B
CRANGASI, garsoniera renovata recent, 34 metri patrati, parter, bloc reabilitat termic, usa metalica, termopane, repartitoare caldura, apometre, mobilata doar bucataria, proprietar,...
0724.533.263
27 Jul 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
200 € B
SALA PALATULUI,  proprietar, garsoniera etaj 13/15, mobila Mobexpert, bucatarie mobilata si utilata (plita electrica, frigider, filtru cafea, cuptor microunde), aer conditionat, masina spalat,
0723.493.898
; marina.rodica@gmail.com
27 Jul 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € 330 € luna B
BANEASA,  Antena 1, proprietar, mobilata, utilata, etaj 1/4, liniste, cartier civilizat, termen lung, avantajos,
0771.230.321
; mirceamon2000@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
VICTORIEI PIATA,  et. 4/4, renovata si utilata lux, aer conditionat, balcon, vedere panoramica, bloc fara risc seismic, proprietar,
0740.667.154/ 0720.301.104
27 Jul 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 € B
MUNCII PIATA,  Campia Libertatii, Stadion National, proprietar, parcuri, metrou, bloc mixt, etaj 6, gresie, faianta, parchet, usa metalica apometre, repartitoare, aer conditionat, mobilata,...
0722.168.950
; luizaliy@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € luna B
CRANGASI, garsoniera lux, proprietar, bloc mixt, balcon inchis, renovata de curand, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, mobilata si utilata complet. Aproape de metrou, 41,
0730.170.389
27 Jul 11:00
suprafata 1 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
DRISTOR, proprietar, confort 1, parter, usa metalica, mobilata integral nou, zugravita nou, contorizata, aer conditionat, tv, net, gresie, faianta, masina spalat, aragaz, frigider, 1+1...
0721.366.383
27 Jul 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
200 € B
DRUMUL TABEREI, proprietar inchiriez garsoniera contorizata, liber, zona linistita, discutabil,
0730.735.365
27 Jul 11:00
utilat
mobilat
210 € B
PANTELIMON, proprietar, garsoniera in vila conditii, contorizat, termen lung,
0751.082.274
27 Jul 11:00
utilat
mobilat
700 L B
13 SEPTEMBRIE,  Sebastian, proprietar, etaj 5/8, gresie, faianta, parchet, libera,
0729.974.198/ 0743.178.099
27 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € B
UNIRII,  Sitraco, renovata recent, centrala, etaj 1, bloc vechi, proprietar, garantie,
0724.874.749
27 Jul 11:00
mobilat
150 € B
SALAJAN inchiriez garsoniera confort 2, etaj 1, direct proprietar;
0760.027.616
27 Jul 11:00
suprafata 20 mp
mobilat
B
RAHOVA proprietar inchiriez garsoniera zona Rahova - Alexandriei, cu toate utilitatile incluse in chirie
0765.560.392
27 Jul 11:00
mobilat
800 L B
MILITARI,  zona Piata Gorjului, Militari, la trei min de metrou si Ratb, proprietar, garsoniera, etaj patru. Garsoniera este renovata recent, are balcon si debara, este libera,
0760.101.588/ 0763.414.748
; mihaela_mihaelllla@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
240 € B
MILITARI,  Politehnica, proprietar, inchiriez garsoniera, confort 1, parter din 4, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilata si utilata modern, zona linistita, 1+1, Arinii Dornei,...
0748.888.029
; radunegrut@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
230 € B
RAHOVEI CALEA  - Bolintineanu, constructie 1980, proprietar, etaj 7/10,
0721.249.342/ 0722.422.579
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
210 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD