Rezultate căutare mecanic auto la locuri de munca oferte full time (223 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
AJUTOR mecanic pentru Service Auto Multimarca autorizat RAR, sector 3;
0722.398.750
29 Jul 22:07
B
MECANIC auto cu experienta sau mai putin, dubite + turisme;
0722.974.482
29 Jul 21:43
B
MECANIC auto. Ne marim echipa, cautam mecanic auto cu experienta, salariu motivant, posibilitate dobandire diploma de calificare, bonusuri in functie de realizari, service-ul se afla in...
0761.873.850
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto pentru service auto multimarca situat in zona Obor - Lizeanu, conditii bune de lucru, salariu atractiv, carte de munca, oferim si pretindem seriozitate;
0766.343.435
; costipec@yahoo.com 29 Jul 11:00
B
AGENTI vanzare, soferi profesionisti permis cat. C, manipulanti marfa si mecanic auto, pentru distributie Bucuresti si zonele limitrofe, angajeaza SC. Pt. agenti vanzari: 0722.550.733,... ; soringeaman@yahoo.com 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto si ajutor mecanic auto pt. service si parc dezmembrari Bucuresti, Iuliu Maniu. Salariu atractiv si carte de munca;
0731.457.466
; denisautodez@yahoo.ro ; www.denisauto.ro 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto, Service auto multimarca, angajeaza electromecanic auto si tinichigiu auto cu experienta,
0744.661.106/ 0744.684.724
29 Jul 11:00
B
LACATUS mecanic pt. firma carosari auto
0751.148.480
; pacifictur@yahoo.com 29 Jul 11:00
B
LACATUS mecanic si sudor pt companie in domeniul caroseriilor auto, experienta in munca minim 5 ani.
0727.593.600
; comercial@aficar.ro ; www.carosaricamioane.ro
29 Jul 11:00
IF
AJUTOR mecanic. Service Auto Multimacara autorizat RAR, sector 3, angajam;
0722.398.750
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto si tinichigiu auto cu experienta, angajeaza urgent Service Inteligent Car SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 94, jud. Ilfov. Salarii atractive;
0721.080.114
29 Jul 11:00
IF
MECANIC auto cu experienta sector 5, program 9-18, rog CV pe mail ; vicautoserv@gmail.com 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto pentru service auto multimarca situat in zona Obor - Lizeanu, conditii bune de lucru, salariu atractiv, carte de munca, oferim si pretindem seriozitate;
0766.343.435
; costipec@yahoo.com 29 Jul 11:00
B
VOPSITOR auto cu experienta, tinichigiu, montator, demontator, mecanic auto cu experienta, conditii de lucru deosebite, salariu motivant, un colectiv deosebit,
0722.375.757
29 Jul 11:00
B
PERSONAL, service auto angajam personal calificat pt. postul de mecanic, tinichigiu sau ajutor tinichigiu. Service-ul este situat in sector 6 in apropierea Carefour Orhideea, stadion...
0755.022.298/ 0743.080.000
; petregabriel@capitalimob.ro 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto cu experienta;
0745.181.791/ 0722.898.763
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto si vulcanizator auto, sector 1, Sos. Chitilei Bucuresti;
0765.000.065
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto pentru firma de taxi, masini Dacia Logan, conditii avantajoase;
0767.462.312
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto. Service auto in zona Crangasi, angajeaza mecanic auto cu experienta de cel putin 5 ani. Oferim pachet salarial si contract de munca,
0733.913.192
; office@am-cargarage.ro
29 Jul 11:00
2.500 L B
MECANIC cu experienta pentru intretinere/ reparatii, parc auto Dacia Logan, permis cat. B, pentru companie taxi,
0762.505.972/ 021.424.06.75
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto cu experienta pentru service auto;
0737.164.123
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto, electrician auto cu experienta, din Bucuresti, salariu motivant, service multimarca
0745.060.216
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto calificat, experienta anterioara reprezinta un plus. Sunt necesare cunostinte elementare de mecanica, onestitatea si dorinta de munca
0756.269.269/ 0741.269.269
; office@autoroller.ro
29 Jul 11:00
IF
MECANIC auto intretinere tiruri, angajez;
0786.373.676
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto si electrician auto, pentru service auto, zona Titan;
0723.395.808
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto, service auto angajam mecanic auto cu experienta, minim 4 ani, zona Colentina,
0720.559.190
; office@autozetec.ro 29 Jul 11:00
B
MECANIC, muncitori. Service Auto- Otopeni, angajam mecanic auto, vulcanizatori, muncitori necalificati;
0722.552.128
; deilsrl@yahoo.com
29 Jul 11:00
IF
MECANIC auto Service angajeaza mecanic auto, ucenic auto,
0722.502.035
; Office@proservgrup.ro 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto. Remat Bucuresti Sud angajeaza urgent macanic auto- experienta minim 6 luni; program de lucru 7:30-16:00; salariul lunar net: 1.200 lei. Trimite CV la e-mail sau suna la...
0730.202.322
; simona.goganau@rematholding.ro 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto cu experienta, salariu atractiv, pt. service auto din Bucuresti
0745.060.216
; dobjanschicornel@myway.com 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto, inspector ITP, inspector ITP cu calificare mecanic auto, Bet Auto Service Fundeni angajeaza;
0726.226.622
29 Jul 11:00
B
AJUTOR mecanic auto cu permis cat. B de preferat sector 2 sau 3;
0733.585.700/ 0784.410.141
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto pentru service auto si statie ITP zona Brancoveanu.
0722.397.870/ 0722.321.739
29 Jul 11:00
B
ELECTRICIAN auto. Reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 ron, conditii bune de lucru, zona...
0749.102.608/ 0749.102.603
; resurseumane@edparts.ro ; www.edparts.ro
29 Jul 11:00
4.500 L B
VOPSITOR si mecanic auto cu experienta, serios, perseverent;
0374.102.323
; hr@autocobalcescu.ro 29 Jul 11:00
B
MECANIC auto cu experienta, salariu atractiv, conditii foarte bune. Locatie sector 2, Bucuresti;
0728.729.687/ 0764.474.760
29 Jul 11:00
B
MECANIC auto. Service auto si magazin de piese auto din Prelungirea Ghencea angajeaza mecanici auto si vanzator/vanzatoare de piese auto cu experienta. Salariu atractiv;
0761.330.212/ 0721.262.047
; nicmarprimacom@yahoo.com 29 Jul 11:00
B
CONDUCATORI auto pentru tir, transport intern, salariu motivant, 3.500 L sau 0,30 bani km, asiguram minim 10.000 km luna, s.c. angajeaza;
0799.962.663
29 Jul 22:25
B
SEF atelier tinichigerie - vopsitorie, mecanici auto, tinichigii, pregatitori - vopsitori, oferim salarii tentante. Service auto in zona Chitila Ilfov, relatii la telefon,
0722.578.593
29 Jul 20:52
B
GESTIONAR / sofer distribuitor, permis auto categ. B, experienta, cunostinte operare calculator, pentru editura. CV la email: ; cristina.lepadatu@uniscan.ro 29 Jul 17:39
B
PROFESOR limba engleza pentru prezentari carti, workshop-uri si consiliere vanzari, posesor permis auto, pentru editura. CV la email: ; cristina.lepadatu@uniscan.ro 29 Jul 17:38
B
SPALATORI auto cu experienta pentru spalatorie auto, conditii foarte bune, carte de munca, vad bun, salariu plus comision, rog seriozitate. Bonusuri
0772.229.037/ 021.776.91.49
; adiflorescu71@yahoo.ro
29 Jul 16:14
B
SPALATORI auto, spalatorie cu vad Green City Mega Image angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta, aspect fizic placut, ingrijit, educat, salariu atractiv plus comisioane la covoare...
0744.622.623
; alexglobalcom@yahoo.com
29 Jul 15:49
700 L IF
SPALATORI auto, spalatorie auto angajez spalatori auto cu experienta. Ofer contract de munca, salariu 800 ron +comisioane. Bucuresti sos.Fundeni nr 139A,
0723.704.805
29 Jul 14:07
B
AGENTI  imobiliari cu/fara experienta, pt. activitate de teren, pentru Nemar, zona Popesti Leordeni si Berceni, doar cu auto propriu, comision atractiv, rog seriozitate;
0786.209.103
; office@nemarimobiliare.ro
29 Jul 14:03
IF
LACATUS mecanic, muncitor necalificat, operator masini automate de prelucrare sticla. Cerinte: disponibilitate pentru lucru in echipa, corectitudine, seriozitate, Stirom SA, cel mai...
021.201.85.94/ 021.201.85.86
29 Jul 13:38
B
SPALATOR auto, reprezentanta auto sector 3, cu experienta minim 1 an, cunostinte de polish auto constituie avantaj. Pentru interviu va rog sa sunati de L-S intre 9:00-18:00
0720.123.551
; adrian.marinescu@dabauto.ro
29 Jul 13:20
B
SPALATORI pentru reprezentanta auto Meridian (Dacia si Renault) cu sediul in sector 1 Pipera pentru spalatorie proprie. Salariul net afisat, informatii la telefon;
0740.316.085
29 Jul 13:09
1.300 L B
SPALATORI  auto, A & CR System Service. Se ofera comisioane+ salariu;
0742.655.669
29 Jul 13:02
B
ADMINISTRATOR casier pentru firma administrare blocuri. Program flexibil. salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. Permis obligatoriu, auto propriu avantaj. Trimiteti CV la...
0000.000.000
; agentiaplasare@gmail.com 29 Jul 12:01
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret