Rezultate căutare mecanic auto la locuri de munca oferte full time (230 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
MECANIC auto si electrician auto pt. service auto, zona Titan;
0723.395.808
01 Jul 20:48
B
MECANIC auto in zona Otopeni cu transport asigurat de companie. Program: luni - sambata, un singur schimb. Salariu: 1.800 - 2.500 lei net in functie de experienta. Pentru detalii va rog...
0725.139.325
01 Jul 15:24
B
MECANICI auto cu experienta, cu diploma de mecanic si cu vechime pe cartea de munca ca mecanic (minim 3 ani). Salariu atractiv, se da proba de lucru. Detalii la telefon,
0754.843.463
; florea.nicu32@yahoo.com 01 Jul 11:00
2.500 L B
MECANIC auto cu experienta. Venit motivant
0732.774.842
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto cu experienta. Venit motivant;
0732.774.842
; mihaiaraducanu@yahoo.com
01 Jul 11:00
IL
MECANIC auto cu experienta, zona Obor. Salariu atractiv, pentru detalii, sunati la tel. Service auto rapid;
0744.569.734
01 Jul 11:00
B
MECANIC, sef service, mecanic auto, vulcanizator si operator calculator, pt. service auto Chiajna, autorizat RAR;
0722.700.725
; traiancapitanescu@yahoo.com 01 Jul 11:00
IF
MECANIC auto, persoana cu aptitudini in domeniu auto, zona Prelungirea Ghencea, program 9-18, salariu in functie de calitati si pregatire, Angajam personal dornic de cunoastere,
0721.416.108
; maryxcom@gmail.com
01 Jul 11:00
1.900 L B
MECANIC cu experienta pentru intretinere/ reparatii, parc auto Dacia Logan, permis cat. B, angajeaza Companie Taxi;
0762.505.972/ 021.424.06.75
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto cu experienta in multimarca de minim 2 ani, profesionist, sociabil, responsabil, punctual. Program L-V 8:30-18:30, S 8:30-16:00.In incinta targ Autovit din Vitan, sec. 4....
0735.867.530/ 0727.855.741
; auto.networkinternational@gmail.com ; www.serviceautovitan.ro
01 Jul 11:00
2.000 L B
FORJOR cu experienta angajam pentru atelier mecanic de confectionare si reparatii arcuri auto;
0722.504.193
01 Jul 11:00
B
MECANIC, service auto angajeaza mecanic auto cu experienta, salariu plus procent, rog seriozitate, sectoru 4, alte detali la telefon,
0767.855.628
; bogheanub@yooho.ro 01 Jul 11:00
B
VOPSITOR  si mecanic auto cu experienta, serios, perseverent;
0374.102.323
; hr@autocobalcescu.ro 01 Jul 11:00
B
MECANIC auto, Happy Garage cu sediul in Sos de Centura 24-26 intre Tunari si Otopeni, angajeaza mecanic auto numai cu experienta. Cv la adresa;
0722.700.004
; cv@maff.ro
01 Jul 11:00
IF
MECANIC auto cu experienta pentru Service Auto, zona Militari;
0785.260.327
01 Jul 11:00
B
TINICHIGIU mecanic, vopsitor, pregatitor auto pentru Silma Service;
0722.388.955
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto exp. 3 ani, de proba 1.800 L net, de baza minim pe economie plus 10% comision brut din manopera. Ajutor mecanic, exp 2 ani, 1.500 L pe luna, potential de calificare la...
0721.701.277
; xmotorsautogarage@gmail.com ; www.xmotorsgarage.ro
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto, vulcanizator, electrician, cu experienta la service auto;
0722.641.051
01 Jul 11:00
IF
MECANIC Auto. Service auto angajeaza mecanic si ajutor mecanic, tinichigiu si electrician. Zona Timpuri Noi - Mihai Bravu;
0760.888.888
01 Jul 11:00
B
RECEPTIONER profesionist, director profesionist, tinichigiu auto, mecanic auto, pregatitor-vopsitor experimentati (pentru service) pentru service auto modern, sect. 3, Buc.;
0753.096.897
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto cu experienta, salariu atractiv, conditii foarte bune. Locatie sector 2, Bucuresti;
0728.729.687/ 0764.474.760
01 Jul 11:00
B
MECANIC camioane firma transport angajez mecanic intretinere parc auto camioane;
0723.770.877/ 0724.252.013
01 Jul 11:00
B
MECANIC  cu experienta pt service auto, conditii de munca foarte bune si un salariu motivat. Sos. Alexandriei;
0727.504.488
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto si ajutor mecanic, urgent, sector 3;
0763.686.313
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto. Service auto si magazin de piese auto din Prelungirea Ghencea angajeaza mecanici auto si vanzator/vanzatoare de piese auto cu experienta. Salariu atractiv;
0761.330.212/ 0721.262.047
; nicmarprimacom@yahoo.com 01 Jul 11:00
B
MECANIC auto. Skoda Team Services angajeaza mecanic auto cu experienta;
0722.915.179
01 Jul 11:00
B
MECANIC si tinichigiu auto angajeaza Service auto Multimarca, locatia: Eroii Revolutiei;
0759.030.644
01 Jul 11:00
B
MECANIC auto, casiera, sef de tura service, cu experienta, angajam;
0753.090.362
01 Jul 11:00
B
PERSONAL. BMC Truck &Bus cu sediul in Ciorogarla/ Ilfov, angajeaza pentru fabrica de autobuze: sudor, lacatus mecanic, electrician auto, mecanic auto, vopsitor, tamplar, operator abkant,...
021.350.36.71/ 021.350.36.87/ 0747.508.664/ 0747.508.662
; office@bmcromania.ro 01 Jul 11:00
B
MECANIC auto, electrician auto cu experienta si baiat operator calculator cunostinte piese auto;
0722.127.893
01 Jul 11:00
B
MECANIC, tinichigiu si pregatitor auto, salariu atractiv si conditii de munca excelente;
0724.309.944
01 Jul 11:00
B
SOFER Compania Romprest Service S.A. angajeaza pentru punctul de lucru din Chitila- Ilfov: -sofer masina tonaj mare cu atestat si cartela tahograf; -mecanic auto cu experienta in...
021.490.20.10
; recrutare@romprest.ro
01 Jul 11:00
IF
MECANIC auto. Societate de transport persoane angajeaza mecanic auto, experienta minim 2 ani in domeniu;
0727.470.673
01 Jul 11:00
B
SPALATOR auto cu/ fara experienta zona Giurgiu-Toporasi. Program 8,00-20,00, salariu avantajos + comision;
0762.583.308/ 0727.286.320
01 Jul 22:11
B
SPALATOR auto cu/ fara experienta;
0787.588.317
01 Jul 21:39
B
RESPONSABIL parc auto pentru SC Tarell Impex distribuitor bere Ursus; ; administration@tarell.ro/ office@tarell.ro 01 Jul 21:35
B
VOPSITOR. Top Speed Service SRL angajeaza vopsitor auto, pregatitor vopsitorie, tinichigiu auto, electrician auto, experienta, salariu atractiv;
0723.806.529
01 Jul 21:35
B
SPALATORI auto;
0763.685.832
01 Jul 20:53
B
SPALATOR auto cu experienta pentru spalatorie situata in zona Obor -Lizeanu. Conditii bune de lucru, carte de munca, procent la lucrari;
0766.343.435
01 Jul 20:19
B
INDENTIFICATOR /consilier piese auto. Ne marim echipa. Indentificator/ consilier piese auto cu experienta: piese noi, after market, sh, salariu atractiv+comision, service sector 2;
0761.873.850
01 Jul 18:54
B
SPALATORI auto cu/ fara experienta, plata la zi 40 L + tips zilnic minim 50 L + comision, program 12/24 spalatorie cu vad, cerem si oferim seriozitate, punct de lucru Baicului nr. 50,...
0761.873.850
01 Jul 18:53
B
VULCANIZATORI auto. Ne marim echipa. Vulcanizatori cu experienta, salariu atractiv + comision, experienta vanzari anvelope, jante, service roti, nu angajam sezonieri, service in sector 2;
0761.873.850
01 Jul 18:53
B
SEF tura. Ne marim echipa. Sef tura cu/ fara experienta (vulcanizare/ spalatorie) coordonare echipa, personalitate puternica, salariu atractiv + comision, service auto in sector 2;
0761.873.850
01 Jul 18:52
B
ELECTRICIAN auto, electronist auto cu experienta, ne marim echipa, salariu atractiv + comision, service in sector 2;
0761.873.850
01 Jul 18:50
B
VULCANIZATOR, vulcanizare auto angajeaza numai vulcanizator cu experienta. Se ofera salariu comision si contract. Conditii foarte bune. Rog doar baieti seriosi, zona Unirii;
0725.244.400
01 Jul 17:49
B
GEOMETRIST auto cu experienta, geometrie 3 D Vamag, salariu atractiv+ comision, echipa tanara;
0761.873.850
01 Jul 17:29
B
ELECTRICIAN, mecanic, electromecanic, operator RSVTI, angajeaza societate comerciala pentru Bucuresti. Relatii la tel.;
0768.323.110
01 Jul 16:46
B
LIVRATOR pizzerie in zona Baba Novac angajeaza livrator cu auto personal
0784.133.155
; gri.valentin@yahoo.com 01 Jul 15:47
B
PERSOANE Angajam urgent pentru institutie de prestigiu urmatoarele persoane: 2 cameriste, sofer, bucatar, mecanic;
0756.087.701/ 0722.240.350
; radu.ghina@palatulelisabeta.ro 01 Jul 14:29
B
AGENTI IMOBILIARI cu/ fara experienta, pt. activitate de teren, pentru Nemar, zona Popesti Leordeni si Berceni, doar cu auto propriu, comision atractiv, rog seriozitate;
0786.209.103
; office@nemarimobiliare.ro
01 Jul 14:09
IF
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica